(2,587) รหัสไปรษณีย์ ใน ซ็องนัม

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ซ็องนัม
ช่วงเวลาเวลาเกาหลี
พื้นที่141.7 ตร.กม.
ประชากร699,575 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย346,143 (49.5%)
ประชากรหญิง353,434 (50.5%)
อายุมัธยฐาน37
รหัสไปรษณีย์02006, 02007, 02008 (2,584 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์31

แผนที่แบบโต้ตอบ

(2,587) รหัสไปรษณีย์ ใน ซ็องนัม, จังหวัดคย็องกี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
02006ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี2,00435,671 ตร.ม.
02007ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,80564,864 ตร.ม.
02008ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,58256,103 ตร.ม.
02009ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,92029,013 ตร.ม.
02010ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,48124,928 ตร.ม.
02011ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,39848,680 ตร.ม.
02012ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี6,81944,903 ตร.ม.
02013ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,76123,510 ตร.ม.
02014ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,93330,953 ตร.ม.
02015ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,42257,624 ตร.ม.
02016ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,88452,515 ตร.ม.
02017ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,91731,055 ตร.ม.
02025ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี5,14436,536 ตร.ม.
02026ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,00763,864 ตร.ม.
02027ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,41367,355 ตร.ม.
02036ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี6,47026,063 ตร.ม.
02037ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,82940,805 ตร.ม.
02038ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี9,63332,685 ตร.ม.
02039ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,73455,276 ตร.ม.
02040ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,0200.134 ตร.กม.
02041ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,7330.245 ตร.กม.
02042ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,4010.195 ตร.กม.
02043ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,0860.189 ตร.กม.
02044ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,9510.164 ตร.กม.
02045ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี9670.158 ตร.กม.
02046ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,16371,311 ตร.ม.
02047ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี4440.141 ตร.กม.
02048ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,7900.164 ตร.กม.
02049ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,91733,795 ตร.ม.
02050ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,69157,056 ตร.ม.
02051ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,83312,567 ตร.ม.
02053ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี5,4930.244 ตร.กม.
02054ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี2,9150.101 ตร.กม.
02056ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,7980.351 ตร.กม.
02057ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี9,2740.637 ตร.กม.
02058ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี2,3750.109 ตร.กม.
02059ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,89949,514 ตร.ม.
02060ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี10,99347,806 ตร.ม.
02061ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,48592,917 ตร.ม.
02062ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี4,3920.533 ตร.กม.
02063ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,44778,521 ตร.ม.
02064ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,77732,052 ตร.ม.
02065ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,14329,701 ตร.ม.
02066ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,88250,501 ตร.ม.
02067ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,79070,772 ตร.ม.
02068ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,73968,565 ตร.ม.
02069ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,98259,811 ตร.ม.
02070ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,83841,028 ตร.ม.
02071ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,89569,580 ตร.ม.
02072ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,91249,846 ตร.ม.
02073ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,82131,060 ตร.ม.
02074ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี5,58623,857 ตร.ม.
02075ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,73678,034 ตร.ม.
02076ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี5,64238,817 ตร.ม.
02077ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,90716,777 ตร.ม.
02078ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,42724,826 ตร.ม.
02079ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี5,52123,858 ตร.ม.
02080ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี5,52423,113 ตร.ม.
02081ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,63733,169 ตร.ม.
02082ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,88565,762 ตร.ม.
02083ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,97173,697 ตร.ม.
02084ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,78532,337 ตร.ม.
02085ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,66444,192 ตร.ม.
02086ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,98775,862 ตร.ม.
02087ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,87844,930 ตร.ม.
02088ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,80444,508 ตร.ม.
02089ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,92244,789 ตร.ม.
02090ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,90748,755 ตร.ม.
02091ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,99235,589 ตร.ม.
02092ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,99819,921 ตร.ม.
02093ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี2,00734,395 ตร.ม.
02094ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,97052,952 ตร.ม.
02095ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,94358,897 ตร.ม.
02096ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,94742,436 ตร.ม.
02097ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,96822,056 ตร.ม.
02098ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี2,00453,752 ตร.ม.
02099ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี6,24230,822 ตร.ม.
02100ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,40741,910 ตร.ม.
02101ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,80830,650 ตร.ม.
02102ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี5,80135,563 ตร.ม.
02103ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี2,00141,733 ตร.ม.
02104ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี2,00729,486 ตร.ม.
02105ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,89830,618 ตร.ม.
02106ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,88631,944 ตร.ม.
02107ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี2,00635,338 ตร.ม.
02108ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,95030,546 ตร.ม.
02109ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,76831,658 ตร.ม.
02110ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,79838,085 ตร.ม.
02111ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,97620,878 ตร.ม.
02112ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,30339,160 ตร.ม.
02113ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี6,79633,357 ตร.ม.
02114ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี4,6750.119 ตร.กม.
02115ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี4,60525,932 ตร.ม.
02116ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,81744,558 ตร.ม.
02117ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี5,76328,688 ตร.ม.
02118ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี4,3100.18 ตร.กม.
02119ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,09929,018 ตร.ม.
02120ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,78230,416 ตร.ม.
02121ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,83126,294 ตร.ม.
02122ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,90431,072 ตร.ม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ ซ็องนัม, จังหวัดคย็องกี

ประชากร699,575
ความหนาแน่นของประชากร4,937 / km²
ประชากรชาย346,143 (49.5%)
ประชากรหญิง353,434 (50.5%)
อายุมัธยฐาน37
อายุมัธยฐานเพศชาย36.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง37.6
ธุรกิจใน ซ็องนัม, จังหวัดคย็องกี33,743
ประชากร (1975)505,051
ประชากร (2000)658,668
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +38.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +6.2%

ซ็องนัม

ซ็องนัม เป็นเมืองในจังหวัดคย็องกี ,ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดคย็องกี ต่อจากเมืองซูว็อน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 10 ของเกาหลีใต้ (ตามจำนวนประชากร) มีประชากรเกือบ 1 ล้านคน ซ็องนัมเป็นเมืองบริวารของโซล เป็นพื้นที..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ซ็องนัม