(649) รหัสไปรษณีย์ ใน ซูว็อน

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ซูว็อน
ช่วงเวลาเวลาเกาหลี
พื้นที่121.1 ตร.กม.
ประชากร1.4 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย712,130 (50.1%)
ประชากรหญิง709,131 (49.9%)
อายุมัธยฐาน34.9
รหัสไปรษณีย์14936, 14987, 16051 (646 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์31

แผนที่แบบโต้ตอบ

(649) รหัสไปรษณีย์ ใน ซูว็อน, จังหวัดคย็องกี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
14936ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,0620.982 ตร.กม.
14987ซูว็อนจังหวัดคย็องกี4,0381.747 ตร.กม.
16051ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,5120.433 ตร.กม.
16055ซูว็อนจังหวัดคย็องกี89842,369 ตร.ม.
16056ซูว็อนจังหวัดคย็องกี65454,870 ตร.ม.
16057ซูว็อนจังหวัดคย็องกี52670,410 ตร.ม.
16058ซูว็อนจังหวัดคย็องกี5,54771,458 ตร.ม.
16059ซูว็อนจังหวัดคย็องกี98561,447 ตร.ม.
16060ซูว็อนจังหวัดคย็องกี79943,751 ตร.ม.
16061ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,96752,830 ตร.ม.
16062ซูว็อนจังหวัดคย็องกี7430.108 ตร.กม.
16063ซูว็อนจังหวัดคย็องกี4,68058,211 ตร.ม.
16064ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,42239,913 ตร.ม.
16065ซูว็อนจังหวัดคย็องกี2,2113.849 ตร.กม.
16066ซูว็อนจังหวัดคย็องกี2,8203.744 ตร.กม.
16067ซูว็อนจังหวัดคย็องกี54565,018 ตร.ม.
16068ซูว็อนจังหวัดคย็องกี87552,865 ตร.ม.
16069ซูว็อนจังหวัดคย็องกี98035,822 ตร.ม.
16070ซูว็อนจังหวัดคย็องกี2,3242.611 ตร.กม.
16074ซูว็อนจังหวัดคย็องกี3,2930.177 ตร.กม.
16075ซูว็อนจังหวัดคย็องกี3,6980.997 ตร.กม.
16076ซูว็อนจังหวัดคย็องกี2,1350.191 ตร.กม.
16077ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,9550.482 ตร.กม.
16078ซูว็อนจังหวัดคย็องกี13,6881.762 ตร.กม.
16079ซูว็อนจังหวัดคย็องกี7,9591.834 ตร.กม.
16081ซูว็อนจังหวัดคย็องกี4,2960.275 ตร.กม.
16082ซูว็อนจังหวัดคย็องกี4,1090.298 ตร.กม.
16083ซูว็อนจังหวัดคย็องกี70944,742 ตร.ม.
16084ซูว็อนจังหวัดคย็องกี76238,807 ตร.ม.
16085ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,04434,804 ตร.ม.
16086ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,10541,950 ตร.ม.
16087ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,04624,607 ตร.ม.
16088ซูว็อนจังหวัดคย็องกี4,12520,506 ตร.ม.
16089ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,04217,901 ตร.ม.
16090ซูว็อนจังหวัดคย็องกี4,18741,123 ตร.ม.
16091ซูว็อนจังหวัดคย็องกี3,44122,373 ตร.ม.
16092ซูว็อนจังหวัดคย็องกี63829,064 ตร.ม.
16093ซูว็อนจังหวัดคย็องกี99855,938 ตร.ม.
16094ซูว็อนจังหวัดคย็องกี4,06132,393 ตร.ม.
16095ซูว็อนจังหวัดคย็องกี3,73642,016 ตร.ม.
16096ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,63627,371 ตร.ม.
16097ซูว็อนจังหวัดคย็องกี3,10930,620 ตร.ม.
16098ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,05936,295 ตร.ม.
16099ซูว็อนจังหวัดคย็องกี96326,527 ตร.ม.
16100ซูว็อนจังหวัดคย็องกี3,06011,007 ตร.ม.
16101ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,09396,260 ตร.ม.
16102ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,42417,286 ตร.ม.
16103ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,4620.627 ตร.กม.
16104ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,6411.052 ตร.กม.
16105ซูว็อนจังหวัดคย็องกี41787,759 ตร.ม.
16106ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,6660.137 ตร.กม.
16107ซูว็อนจังหวัดคย็องกี3,4260.783 ตร.กม.
16108ซูว็อนจังหวัดคย็องกี4,5762.449 ตร.กม.
16109ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,1181.078 ตร.กม.
16200ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,4641.56 ตร.กม.
16201ซูว็อนจังหวัดคย็องกี3,4203.699 ตร.กม.
16202ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,1100.136 ตร.กม.
16203ซูว็อนจังหวัดคย็องกี2,38476,825 ตร.ม.
16204ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,28271,482 ตร.ม.
16205ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,7440.228 ตร.กม.
16206ซูว็อนจังหวัดคย็องกี2,6340.194 ตร.กม.
16207ซูว็อนจังหวัดคย็องกี3,2860.293 ตร.กม.
16208ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,1300.15 ตร.กม.
16209ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,7840.233 ตร.กม.
16210ซูว็อนจังหวัดคย็องกี2,3800.697 ตร.กม.
16211ซูว็อนจังหวัดคย็องกี9595.8 ตร.กม.
16212ซูว็อนจังหวัดคย็องกี7153.259 ตร.กม.
16213ซูว็อนจังหวัดคย็องกี2,5890.653 ตร.กม.
16214ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,16853,263 ตร.ม.
16215ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,29742,481 ตร.ม.
16216ซูว็อนจังหวัดคย็องกี2,65390,026 ตร.ม.
16217ซูว็อนจังหวัดคย็องกี3,52732,365 ตร.ม.
16218ซูว็อนจังหวัดคย็องกี81876,404 ตร.ม.
16219ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,25663,968 ตร.ม.
16220ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,36797,783 ตร.ม.
16221ซูว็อนจังหวัดคย็องกี3,7370.171 ตร.กม.
16222ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,1450.75 ตร.กม.
16223ซูว็อนจังหวัดคย็องกี2,2141.184 ตร.กม.
16224ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,7390.592 ตร.กม.
16225ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,4130.511 ตร.กม.
16226ซูว็อนจังหวัดคย็องกี4,5800.371 ตร.กม.
16227ซูว็อนจังหวัดคย็องกี5,3440.58 ตร.กม.
16228ซูว็อนจังหวัดคย็องกี3,9311.362 ตร.กม.
16229ซูว็อนจังหวัดคย็องกี4,7390.545 ตร.กม.
16230ซูว็อนจังหวัดคย็องกี9,0360.661 ตร.กม.
16231ซูว็อนจังหวัดคย็องกี2,71573,247 ตร.ม.
16232ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,24288,293 ตร.ม.
16233ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,11485,311 ตร.ม.
16234ซูว็อนจังหวัดคย็องกี5,89455,967 ตร.ม.
16235ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,27369,226 ตร.ม.
16236ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,18156,438 ตร.ม.
16237ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,29083,307 ตร.ม.
16238ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,25064,800 ตร.ม.
16239ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,27059,141 ตร.ม.
16240ซูว็อนจังหวัดคย็องกี2,4840.101 ตร.กม.
16241ซูว็อนจังหวัดคย็องกี3,57982,974 ตร.ม.
16242ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,27997,186 ตร.ม.
16243ซูว็อนจังหวัดคย็องกี2,3450.12 ตร.กม.
16244ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,22845,627 ตร.ม.
16245ซูว็อนจังหวัดคย็องกี1,2880.13 ตร.กม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ ซูว็อน, จังหวัดคย็องกี

ประชากร1.4 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร11,736 / km²
ประชากรชาย712,130 (50.1%)
ประชากรหญิง709,131 (49.9%)
อายุมัธยฐาน34.9
อายุมัธยฐานเพศชาย34.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.7
ธุรกิจใน ซูว็อน, จังหวัดคย็องกี22,618
ประชากร (1975)534,368
ประชากร (2000)1,030,625
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +166%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +37.9%

ซูว็อน

ซูว็อน (ฮันกึล: 수원, ฮันจา: 水原, เสียงอ่าน: [suwʌn]) เป็นเมืองเอกของจังหวัดคย็องกี เป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของเกาหลีใต้มีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคน ซูว็อนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโซล โดยห่างจากโซลประมาณ 30 กิ ูว็อนเป็นเมืองที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณของเกาหลี โดยเริ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ซูว็อน