(103) รหัสไปรษณีย์ ใน ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)
ช่วงเวลาเวลาเกาหลี
พื้นที่940.3 ตร.กม.
ประชากร124,809 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย62,596 (50.2%)
ประชากรหญิง62,213 (49.8%)
อายุมัธยฐาน40.6
รหัสไปรษณีย์27451, 27454, 27455 (100 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์43

แผนที่แบบโต้ตอบ

(103) รหัสไปรษณีย์ ใน ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
27451ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ7268.3 ตร.กม.
27454ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,06010 ตร.กม.
27455ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,62115.2 ตร.กม.
27456ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,46611.7 ตร.กม.
27457ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,1058.4 ตร.กม.
27458ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,57714 ตร.กม.
27459ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,57511.2 ตร.กม.
27460ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ7678.4 ตร.กม.
27461ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,0306.3 ตร.กม.
27462ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ4,4575.3 ตร.กม.
27463ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ3,0509.2 ตร.กม.
27464ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,8347.6 ตร.กม.
27466ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ3,7822.849 ตร.กม.
27467ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,2617.6 ตร.กม.
27470ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ5430.228 ตร.กม.
27471ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,1684.764 ตร.กม.
27472ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ3,55513.1 ตร.กม.
27473ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ57711.7 ตร.กม.
27474ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ34114.4 ตร.กม.
27479ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,52611.2 ตร.กม.
27494ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ63110.5 ตร.กม.
28100ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ93711.5 ตร.กม.
28101ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,5127.4 ตร.กม.
28104ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,4128 ตร.กม.
28105ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,92712.5 ตร.กม.
28107ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,9756.9 ตร.กม.
28108ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ3442.489 ตร.กม.
28109ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ6961.673 ตร.กม.
28113ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,4474.494 ตร.กม.
28115ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,2592.293 ตร.กม.
28116ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,1481.908 ตร.กม.
28117ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,2071.124 ตร.กม.
28118ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,6210.755 ตร.กม.
28119ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,6421.091 ตร.กม.
28120ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,2970.509 ตร.กม.
28122ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ5,3072.451 ตร.กม.
28123ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ8390.263 ตร.กม.
28124ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,9090.518 ตร.กม.
28125ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,4020.466 ตร.กม.
28126ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ4470.377 ตร.กม.
28127ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,8096.9 ตร.กม.
28128ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ3,0097.6 ตร.กม.
28129ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,5141.054 ตร.กม.
28130ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,9214.11 ตร.กม.
28131ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,5635.5 ตร.กม.
28132ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,5236.1 ตร.กม.
28133ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,5287.4 ตร.กม.
28134ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,1785.7 ตร.กม.
28135ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,4444.724 ตร.กม.
28136ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,5804.839 ตร.กม.
28137ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,6303.239 ตร.กม.
28138ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,5283.837 ตร.กม.
28139ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,7893.412 ตร.กม.
28140ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,0186.4 ตร.กม.
28141ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1726.3 ตร.กม.
28142ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,2214.183 ตร.กม.
28143ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,1382.051 ตร.กม.
28144ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ7781.165 ตร.กม.
28145ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,6950.796 ตร.กม.
28146ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,4482.958 ตร.กม.
28147ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ5675.4 ตร.กม.
28148ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,3767.7 ตร.กม.
28149ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ3006.2 ตร.กม.
28150ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,33810.2 ตร.กม.
28151ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ7832.065 ตร.กม.
28152ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,3454.958 ตร.กม.
28153ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ5833.587 ตร.กม.
28154ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ5225.3 ตร.กม.
28178ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,2774.245 ตร.กม.
28182ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,7188.4 ตร.กม.
28183ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,1495.8 ตร.กม.
28184ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1,7419.2 ตร.กม.
28185ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ3,22810.8 ตร.กม.
28188ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ1607.5 ตร.กม.
28189ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ18410.8 ตร.กม.
28192ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ13515.4 ตร.กม.
28193ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ28223.5 ตร.กม.
28194ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ37920 ตร.กม.
28195ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ71521.3 ตร.กม.
28196ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ79625.9 ตร.กม.
28197ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ56611.3 ตร.กม.
28198ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ45918.8 ตร.กม.
28199ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ5345.9 ตร.กม.
28200ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ35614.1 ตร.กม.
28202ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ6855.3 ตร.กม.
28203ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ3799.5 ตร.กม.
28204ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ3258.3 ตร.กม.
28205ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ66513.3 ตร.กม.
28206ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ14717.7 ตร.กม.
28207ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ9839.7 ตร.กม.
28208ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ5647.5 ตร.กม.
28209ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ958.2 ตร.กม.
28210ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ12854.2 ตร.กม.
28211ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,6594.744 ตร.กม.
28212ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ4252.312 ตร.กม.
28213ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ4064.024 ตร.กม.
28214ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ8533.914 ตร.กม.
28215ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ6194.792 ตร.กม.
28216ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ12510.3 ตร.กม.
28217ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2364.397 ตร.กม.
28218ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ8469.7 ตร.กม.
28305ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ2,9712.21 ตร.กม.
28306ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)จังหวัดชุงช็องเหนือ3,8942.406 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)

ประชากร124,809
ความหนาแน่นของประชากร132.7 / km²
ประชากรชาย62,596 (50.2%)
ประชากรหญิง62,213 (49.8%)
อายุมัธยฐาน40.6
อายุมัธยฐานเพศชาย38.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.3
ธุรกิจใน ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)22,742
ประชากร (1975)165,079
ประชากร (2000)161,781
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -24.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -22.9%

ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)

Cheongju (Korean pronunciation: [tɕʰʌŋdʑu]) is the capital and largest city of North Chungcheong Province in South Korea.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย ช็องจู (ประเทศเกาหลีใต้)