(1,676) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดชุงช็องใต้

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดชุงช็องใต้
ช่วงเวลาเวลาเกาหลี
พื้นที่804 ตร.กม.
ประชากร2.0 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,013,896 (50.3%)
ประชากรหญิง1,003,097 (49.7%)
อายุมัธยฐาน38.9
รหัสไปรษณีย์30036, 30040, 30046 (1,673 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์41, 43
เมือง14
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
31000 - 31261Cheonan265
31400 - 31584อาซัน186
31705 - 31817Tangjin111
31900 - 32030Suisan131
32216 - 32251, 32268 - 32282Hongsung47
32411 - 32416Sapkyo10
32500 - 32626Gongju127
32707 - 32709, 32721 - 32754Kinzan35
32900 - 33028Nonsan129
33300 - 33359Ch’ŏngyang42
33413 - 33427Ponyong10

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1,676) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดชุงช็องใต้

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
30036Yengiจังหวัดชุงช็องใต้9720.797 ตร.กม.
30040Yengiจังหวัดชุงช็องใต้1390.274 ตร.กม.
30046Yengiจังหวัดชุงช็องใต้9827.7 ตร.กม.
30047Yengiจังหวัดชุงช็องใต้2,2564.901 ตร.กม.
30048Yengiจังหวัดชุงช็องใต้2431.689 ตร.กม.
30049Yengiจังหวัดชุงช็องใต้1,3974.993 ตร.กม.
30057Yengiจังหวัดชุงช็องใต้8218.5 ตร.กม.
30058Yengiจังหวัดชุงช็องใต้2,9863.889 ตร.กม.
30059Yengiจังหวัดชุงช็องใต้5812.082 ตร.กม.
30060Yengiจังหวัดชุงช็องใต้6835.8 ตร.กม.
30061Yengiจังหวัดชุงช็องใต้2122.006 ตร.กม.
30062Yengiจังหวัดชุงช็องใต้4353.399 ตร.กม.
30066Yengiจังหวัดชุงช็องใต้1,2054.56 ตร.กม.
30068Yengiจังหวัดชุงช็องใต้8562.813 ตร.กม.
30069Yengiจังหวัดชุงช็องใต้1,1395.5 ตร.กม.
30070Yengiจังหวัดชุงช็องใต้2291.851 ตร.กม.
30090Yengiจังหวัดชุงช็องใต้2071.611 ตร.กม.
30091Yengiจังหวัดชุงช็องใต้8731.369 ตร.กม.
30092Yengiจังหวัดชุงช็องใต้1150.539 ตร.กม.
30093Yengiจังหวัดชุงช็องใต้3040.857 ตร.กม.
30094Yengiจังหวัดชุงช็องใต้3281.288 ตร.กม.
30095Yengiจังหวัดชุงช็องใต้171.716 ตร.กม.
30096Yengiจังหวัดชุงช็องใต้981.234 ตร.กม.
30097Yengiจังหวัดชุงช็องใต้4701.255 ตร.กม.
30098Yengiจังหวัดชุงช็องใต้1,5370.994 ตร.กม.
30099Yengiจังหวัดชุงช็องใต้4421.04 ตร.กม.
30100Yengiจังหวัดชุงช็องใต้2,7242.006 ตร.กม.
30102Yengiจังหวัดชุงช็องใต้1690.112 ตร.กม.
30103Yengiจังหวัดชุงช็องใต้7020.116 ตร.กม.
30104Yengiจังหวัดชุงช็องใต้2370.222 ตร.กม.
30105Yengiจังหวัดชุงช็องใต้1180.797 ตร.กม.
30107Yengiจังหวัดชุงช็องใต้2630.192 ตร.กม.
30108Yengiจังหวัดชุงช็องใต้12371,980 ตร.ม.
30109Yengiจังหวัดชุงช็องใต้12830,922 ตร.ม.
30110Yengiจังหวัดชุงช็องใต้21862,113 ตร.ม.
30111Yengiจังหวัดชุงช็องใต้6762,822 ตร.ม.
30112Yengiจังหวัดชุงช็องใต้6862,450 ตร.ม.
30113Yengiจังหวัดชุงช็องใต้10362,862 ตร.ม.
30114Yengiจังหวัดชุงช็องใต้5963,626 ตร.ม.
30117Yengiจังหวัดชุงช็องใต้9362,544 ตร.ม.
30131Yengiจังหวัดชุงช็องใต้630.925 ตร.กม.
30132Yengiจังหวัดชุงช็องใต้431.225 ตร.กม.
30133Yengiจังหวัดชุงช็องใต้250.68 ตร.กม.
30134Yengiจังหวัดชุงช็องใต้780.97 ตร.กม.
31000Cheonanจังหวัดชุงช็องใต้4,8538.1 ตร.กม.
31001Cheonanจังหวัดชุงช็องใต้3,3694.885 ตร.กม.
31002Cheonanจังหวัดชุงช็องใต้3,0402.853 ตร.กม.
31003Cheonanจังหวัดชุงช็องใต้2,2382.409 ตร.กม.
31004Cheonanจังหวัดชุงช็องใต้1,5323.282 ตร.กม.
31005Cheonanจังหวัดชุงช็องใต้7,2766.4 ตร.กม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดชุงช็องใต้

ประชากร2.0 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร2,508 / km²
ประชากรชาย1,013,896 (50.3%)
ประชากรหญิง1,003,097 (49.7%)
อายุมัธยฐาน38.9
อายุมัธยฐานเพศชาย37.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.4
ธุรกิจใน จังหวัดชุงช็องใต้35,027
ประชากร (1975)1,280,009
ประชากร (2000)1,716,160
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +57.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +17.5%

จังหวัดชุงช็องใต้

ังหวัดชุงช็องใต้ (หรือเรียกโดยย่อว่า ชุงนัม) เป็นจังหวัดทางภาคตะวันตกของประเทศเกาหลีใต้ โดยมีฐานะเป็นจังหวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2439 โดยแยกออกมาจากทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดชุงช็องเดิม และยังคงสภาพเป็นจังหวัดของเกาหลีจนกระทั่งมีการแบ่งเกาหลีในปี 2488 และหลังจ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดชุงช็องใต้