(1,804) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)
ช่วงเวลาเวลาเกาหลี
พื้นที่2,069 ตร.กม.
ประชากร1.5 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย732,162 (50.2%)
ประชากรหญิง726,164 (49.8%)
อายุมัธยฐาน40.8
รหัสไปรษณีย์24000, 24001, 24002 (1,801 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์33
เมือง16
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
24100 - 24161Hwacheon62
24200 - 24471Chuncheon271
24500 - 24504, 24512 - 24564Yanggu55
24601 - 24668Inje61
24700 - 24769Kosong60
24800 - 24904Sokcho103
25000 - 25061Yangyang62
25100 - 25169Hongch’ŏn70
25210 - 25243Hoengsŏng35
25400 - 25646Kang-neung247
25748 - 25822Tonghae83
25907 - 25937Santyoku31
26000 - 26053T’aebaek54
26207 - 26220, 26245 - 26247Neietsu17
26300 - 26509Wŏnju209

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1,804) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
24000จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)66535.8 ตร.กม.
24001จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)46131.2 ตร.กม.
24002จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)28817.7 ตร.กม.
24003จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)2992.889 ตร.กม.
24004จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)3961.706 ตร.กม.
24005จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)5210.738 ตร.กม.
24006จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)3820.437 ตร.กม.
24007จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)1250.106 ตร.กม.
24008จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)2370.121 ตร.กม.
24009จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)96370.3 ตร.กม.
24010จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)2,07812.3 ตร.กม.
24011จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)10378,324 ตร.ม.
24012จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)10966,395 ตร.ม.
24013จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)4302.89 ตร.กม.
24014จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)11785,282 ตร.ม.
24015จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)2230.119 ตร.กม.
24016จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)4680.615 ตร.กม.
24017จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)3780.185 ตร.กม.
24018จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)2190.109 ตร.กม.
24019จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)3120.854 ตร.กม.
24020จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)5385.2 ตร.กม.
24021จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)2000.204 ตร.กม.
24022จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)4322.626 ตร.กม.
24023จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)1,97110.4 ตร.กม.
24024จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)9615.8 ตร.กม.
24025จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)1,1447.4 ตร.กม.
24026จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)5928.7 ตร.กม.
24027จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)5102.166 ตร.กม.
24028จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)1,76037.9 ตร.กม.
24029จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)1,40424.6 ตร.กม.
24030จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)52823.4 ตร.กม.
24031จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)1,66211.2 ตร.กม.
24032จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)1,1975.3 ตร.กม.
24033จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)1,1497.7 ตร.กม.
24034จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)7691.362 ตร.กม.
24036จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)1110.472 ตร.กม.
24037จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)1520.17 ตร.กม.
24038จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)5773,827 ตร.ม.
24039จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)31757,264 ตร.ม.
24040จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)9519,464 ตร.ม.
24041จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)23347,978 ตร.ม.
24042จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)33731,911 ตร.ม.
24043จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)11742,342 ตร.ม.
24044จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)10434,802 ตร.ม.
24045จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)15494,911 ตร.ม.
24046จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)1,0555.2 ตร.กม.
24047จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)74413.1 ตร.กม.
24048จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)10546,365 ตร.ม.
24049จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)7264,190 ตร.ม.
24050จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)43379,575 ตร.ม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)

ประชากร1.5 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร704.8 / km²
ประชากรชาย732,162 (50.2%)
ประชากรหญิง726,164 (49.8%)
อายุมัธยฐาน40.8
อายุมัธยฐานเพศชาย39
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.7
ธุรกิจใน จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)41,126
ประชากร (1975)1,177,474
ประชากร (2000)1,472,891
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +23.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -1%

จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)

ังว็อน เป็นจังหวัดในเกาหลีใต้ โดยมีเมืองเอกอยู่ที่ชุนช็อน ก่อนหน้าที่จะมีการแบ่งเกาหลีในปี พ.ศ. 2488 จังหวัดคังว็อนในประเทศเกาหลีใต้และจังหวัดคังว็อนในประเทศเกาหลีเหนือเคยเป็นจังหวัดเดียวกันมาก่   ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)