(2,320) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดคย็องซังใต้

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดคย็องซังใต้
ช่วงเวลาเวลาเกาหลี
พื้นที่1,033 ตร.กม.
ประชากร3.1 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,556,281 (50.1%)
ประชากรหญิง1,551,290 (49.9%)
อายุมัธยฐาน39
รหัสไปรษณีย์44968, 50000, 50001 (2,317 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์55
เมือง21
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
50005 - 50057Hamyang45
50100 - 50153Koch’ang54
50300 - 50367Changnyeong68
50400 - 50409, 50419 - 50460Miryang48
50465 - 50467Samnangjin2
50510 - 50556Ungsang48
50568 - 50578, 50591 - 50654Yangsan70
50800 - 51025Kimhae224
51100 - 51797Changwon698
52000 - 52003, 52009 - 52013Masan10
52027 - 52029Naesŏ5
52036 - 52050Haman13
52411 - 52430Namhae21
52509 - 52535Shisen25
52600 - 52859Chinju260
53081 - 53083Tang-dong3
53211 - 53233, 53301 - 53326Okp’o-dong46
53273 - 53286, 53330 - 53334Kyosai18

แผนที่แบบโต้ตอบ

(2,320) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดคย็องซังใต้

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
44968Ungsangจังหวัดคย็องซังใต้5,6138 ตร.กม.
50000จังหวัดคย็องซังใต้51131.3 ตร.กม.
50001จังหวัดคย็องซังใต้58618.1 ตร.กม.
50002จังหวัดคย็องซังใต้67533.6 ตร.กม.
50003จังหวัดคย็องซังใต้89236.4 ตร.กม.
50004จังหวัดคย็องซังใต้78940.7 ตร.กม.
50005Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้1,05054 ตร.กม.
50006Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้42213.9 ตร.กม.
50007Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้1,67825.2 ตร.กม.
50008Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้2801.322 ตร.กม.
50009Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้2600.155 ตร.กม.
50010Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้8921.218 ตร.กม.
50011Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้4660.267 ตร.กม.
50012Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้4130.21 ตร.กม.
50013Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้961.633 ตร.กม.
50014Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้33312.1 ตร.กม.
50015จังหวัดคย็องซังใต้2568.3 ตร.กม.
50016จังหวัดคย็องซังใต้1,11721.3 ตร.กม.
50017จังหวัดคย็องซังใต้1,3438.2 ตร.กม.
50018Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้55418.7 ตร.กม.
50019Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้4437.7 ตร.กม.
50020Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้3753.444 ตร.กม.
50021จังหวัดคย็องซังใต้1,3402.857 ตร.กม.
50022จังหวัดคย็องซังใต้1,6658.2 ตร.กม.
50023Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้1,6305.6 ตร.กม.
50024Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้8825.5 ตร.กม.
50025จังหวัดคย็องซังใต้22716.7 ตร.กม.
50026จังหวัดคย็องซังใต้14729.6 ตร.กม.
50027จังหวัดคย็องซังใต้1,21838 ตร.กม.
50028Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้17222.5 ตร.กม.
50029Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้56918.5 ตร.กม.
50030Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้38524.8 ตร.กม.
50031Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้8452.066 ตร.กม.
50032Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้3220.175 ตร.กม.
50033Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้4760.195 ตร.กม.
50034Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้4370.122 ตร.กม.
50035Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้1630.132 ตร.กม.
50036Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้24851,957 ตร.ม.
50037Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้30048,404 ตร.ม.
50038Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้28639,427 ตร.ม.
50039Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้32178,730 ตร.ม.
50040Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้45438,302 ตร.ม.
50041Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้40634,985 ตร.ม.
50042Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้50998,760 ตร.ม.
50043Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้4660.698 ตร.กม.
50044Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้5990.98 ตร.กม.
50045Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้36864,572 ตร.ม.
50046Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้39999,538 ตร.ม.
50047Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้5251.324 ตร.กม.
50048Hamyangจังหวัดคย็องซังใต้3550.115 ตร.กม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดคย็องซังใต้

ประชากร3.1 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร3,008 / km²
ประชากรชาย1,556,281 (50.1%)
ประชากรหญิง1,551,290 (49.9%)
อายุมัธยฐาน39
อายุมัธยฐานเพศชาย37.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.7
ธุรกิจใน จังหวัดคย็องซังใต้43,367
ประชากร (1975)2,115,791
ประชากร (2000)2,827,503
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +46.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +9.9%

จังหวัดคย็องซังใต้

ังหวัดคย็องซังใต้ เป็นจังหวัดที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเกาหลีใต้ โดยมีเมืองเอกตั้งอยู่ที่ชังว็อน โดยประกอบด้วยมหานครหลักและท่าเรือปูซาน โดยมีวัดแฮอินซาที่เป็นมรดกโลกของยูเนสโก โดยเป็นวัดแบบพุทธ ซึ่งเป็นที่อยู่ของ พระไตรปิฎกแห่งชาติเกาหลี ทำให้ดึงด..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดคย็องซังใต้