(8,946) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดคย็องกี

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดคย็องกี
ช่วงเวลาเวลาเกาหลี
พื้นที่1,084 ตร.กม.
ประชากร12.8 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย6,422,392 (50%)
ประชากรหญิง6,426,915 (50%)
อายุมัธยฐาน36.5
รหัสไปรษณีย์01795, 01796, 02006 (8,943 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์31, 62
เมือง35
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
10200 - 10599Goyang-si403
10808 - 10824Munsan17
10825 - 10955พาจู133
11000 - 11050Yeoncheon-gun51
11309 - 11366ทงดูช็อน58
11400 - 11525ยังจู126
11600 - 11816อึยจ็องบู217
11900 - 11962คูรี65
12000 - 12285Namyangju297
12412 - 12426Gapyeong14
12545 - 12562ยังพย็อง23
12563 - 12567Yeongyang7
12601 - 12668Yeoju67
12700 - 12819ควังจู (จังหวัดคย็องกี)120
12900 - 13029ฮานัม127
13800 - 14128, 16001 - 16073Anyang-si366
14340 - 14351Anyangsa-dong10
15200 - 15892อันซัน471
15800 - 15892Tang-ni93
16055 - 17112ซูว็อน649
17300 - 17405อีช็อน103
17500 - 17609อันซ็อง110
17727 - 17734, 17750 - 17788Songtan40
18100 - 18151โอซัน52
18200 - 18635ฮวาซ็อง (จังหวัดคย็องกี)436

แผนที่แบบโต้ตอบ

(8,946) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดคย็องกี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
01795โซล2,2090.481 ตร.กม.
01796โซล2790.223 ตร.กม.
02006ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี2,00435,671 ตร.ม.
02007ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,80564,864 ตร.ม.
02008ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,58256,103 ตร.ม.
02009ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,92029,013 ตร.ม.
02010ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,48124,928 ตร.ม.
02011ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,39848,680 ตร.ม.
02012ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี6,81944,903 ตร.ม.
02013ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,76123,510 ตร.ม.
02014ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,93330,953 ตร.ม.
02015ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,42257,624 ตร.ม.
02016ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,88452,515 ตร.ม.
02017ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,91731,055 ตร.ม.
02025ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี5,14436,536 ตร.ม.
02026ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,00763,864 ตร.ม.
02027ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,41367,355 ตร.ม.
02036ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี6,47026,063 ตร.ม.
02037ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,82940,805 ตร.ม.
02038ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี9,63332,685 ตร.ม.
02039ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,73455,276 ตร.ม.
02040ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,0200.134 ตร.กม.
02041ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,7330.245 ตร.กม.
02042ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,4010.195 ตร.กม.
02043ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,0860.189 ตร.กม.
02044ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,9510.164 ตร.กม.
02045ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี9670.158 ตร.กม.
02046ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,16371,311 ตร.ม.
02047ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี4440.141 ตร.กม.
02048ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,7900.164 ตร.กม.
02049ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,91733,795 ตร.ม.
02050ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,69157,056 ตร.ม.
02051ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,83312,567 ตร.ม.
02053ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี5,4930.244 ตร.กม.
02054ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี2,9150.101 ตร.กม.
02056ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,7980.351 ตร.กม.
02057ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี9,2740.637 ตร.กม.
02058ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี2,3750.109 ตร.กม.
02059ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,89949,514 ตร.ม.
02060ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี10,99347,806 ตร.ม.
02061ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี3,48592,917 ตร.ม.
02062ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี4,3920.533 ตร.กม.
02063ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,44778,521 ตร.ม.
02064ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,77732,052 ตร.ม.
02065ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี7,14329,701 ตร.ม.
02066ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,88250,501 ตร.ม.
02067ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,79070,772 ตร.ม.
02068ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,73968,565 ตร.ม.
02069ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,98259,811 ตร.ม.
02070ซ็องนัมจังหวัดคย็องกี1,83841,028 ตร.ม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดคย็องกี

ประชากร12.8 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร11,853 / km²
ประชากรชาย6,422,392 (50%)
ประชากรหญิง6,426,915 (50%)
อายุมัธยฐาน36.5
อายุมัธยฐานเพศชาย35.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง37.2
ธุรกิจใน จังหวัดคย็องกี192,236
ประชากร (1975)4,665,546
ประชากร (2000)8,965,336
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +175.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +43.3%

จังหวัดคย็องกี

ังหวัดคย็องกี เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในเกาหลีใต้ โดยมีซูว็อนเป็นเมืองเอกของจังหวัด กรุงโซลซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งอยู่ใจกลางของจังหวัดนี้ แต่มีการปกครองแยกไปจากจังหวัดคย็องกี โดยมีฐานะเป็นการปกครองระดับจังหวัดในชื่อ นครพิเศ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดคย็องกี