(731) รหัสไปรษณีย์ ใน ควังจู

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ควังจู
ช่วงเวลาเวลาเกาหลี
พื้นที่501.2 ตร.กม.
ประชากร43,954 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย21,497 (48.9%)
ประชากรหญิง22,457 (51.1%)
อายุมัธยฐาน36.6
รหัสไปรษณีย์57393, 61002, 61007 (728 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์62

แผนที่แบบโต้ตอบ

(731) รหัสไปรษณีย์ ใน ควังจู

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
57393ควังจูควังจู6620.6 ตร.กม.
61002ควังจูควังจู2,3850.776 ตร.กม.
61007ควังจูควังจู3,7290.238 ตร.กม.
61008ควังจูควังจู1,6880.163 ตร.กม.
61009ควังจูควังจู5,5990.846 ตร.กม.
61010ควังจูควังจู3,0490.29 ตร.กม.
61011ควังจูควังจู2,8340.25 ตร.กม.
61012ควังจูควังจู5730.139 ตร.กม.
61013ควังจูควังจู1,4140.852 ตร.กม.
61016ควังจูควังจู2,3620.76 ตร.กม.
61048Posungจังหวัดช็อลลาใต้3,0201.787 ตร.กม.
61051Posungจังหวัดช็อลลาใต้9420.101 ตร.กม.
61052Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,8390.118 ตร.กม.
61053Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,5490.133 ตร.กม.
61054Posungจังหวัดช็อลลาใต้96466,570 ตร.ม.
61055Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,90575,471 ตร.ม.
61058Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,4000.136 ตร.กม.
61059Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,3970.143 ตร.กม.
61061Posungจังหวัดช็อลลาใต้2,6960.178 ตร.กม.
61062Posungจังหวัดช็อลลาใต้8420.167 ตร.กม.
61063Posungจังหวัดช็อลลาใต้8710.123 ตร.กม.
61064Posungจังหวัดช็อลลาใต้2,1150.154 ตร.กม.
61065Posungจังหวัดช็อลลาใต้2740.146 ตร.กม.
61066Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,3210.687 ตร.กม.
61067ควังจูควังจู1,4010.216 ตร.กม.
61084ควังจูควังจู1,8450.555 ตร.กม.
61086ควังจูควังจู3,1740.203 ตร.กม.
61087ควังจูควังจู4,7460.248 ตร.กม.
61088ควังจูควังจู1,5880.764 ตร.กม.
61089ควังจูควังจู2,9570.546 ตร.กม.
61093ควังจูควังจู9100.122 ตร.กม.
61094ควังจูควังจู5,9171.504 ตร.กม.
61099Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,2030.17 ตร.กม.
61100Posungจังหวัดช็อลลาใต้6580.11 ตร.กม.
61101Posungจังหวัดช็อลลาใต้9270.103 ตร.กม.
61104Posungจังหวัดช็อลลาใต้2,3040.49 ตร.กม.
61105Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,6710.13 ตร.กม.
61106Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,9630.128 ตร.กม.
61107Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,7160.126 ตร.กม.
61108Posungจังหวัดช็อลลาใต้2,1480.125 ตร.กม.
61109Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,8080.116 ตร.กม.
61110Posungจังหวัดช็อลลาใต้5,46171,114 ตร.ม.
61111Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,85075,086 ตร.ม.
61112Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,1780.123 ตร.กม.
61113Posungจังหวัดช็อลลาใต้7450.138 ตร.กม.
61114Posungจังหวัดช็อลลาใต้2,4910.134 ตร.กม.
61115Posungจังหวัดช็อลลาใต้81480,762 ตร.ม.
61116Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,7520.148 ตร.กม.
61117Posungจังหวัดช็อลลาใต้9900.101 ตร.กม.
61118Posungจังหวัดช็อลลาใต้98159,353 ตร.ม.
61119Posungจังหวัดช็อลลาใต้95396,239 ตร.ม.
61120Posungจังหวัดช็อลลาใต้3,8650.128 ตร.กม.
61121Posungจังหวัดช็อลลาใต้2,65266,738 ตร.ม.
61122Posungจังหวัดช็อลลาใต้2,5890.15 ตร.กม.
61123Posungจังหวัดช็อลลาใต้7570.115 ตร.กม.
61124Posungจังหวัดช็อลลาใต้5840.191 ตร.กม.
61125Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,8140.205 ตร.กม.
61126Posungจังหวัดช็อลลาใต้90887,903 ตร.ม.
61127Posungจังหวัดช็อลลาใต้8460.103 ตร.กม.
61128Posungจังหวัดช็อลลาใต้3,2450.158 ตร.กม.
61129Posungจังหวัดช็อลลาใต้97791,219 ตร.ม.
61130Posungจังหวัดช็อลลาใต้2,9380.164 ตร.กม.
61131Posungจังหวัดช็อลลาใต้2,62189,905 ตร.ม.
61132Posungจังหวัดช็อลลาใต้3,8110.235 ตร.กม.
61133Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,4920.133 ตร.กม.
61134Posungจังหวัดช็อลลาใต้7280.108 ตร.กม.
61135Posungจังหวัดช็อลลาใต้4,0830.333 ตร.กม.
61136Posungจังหวัดช็อลลาใต้92756,041 ตร.ม.
61137Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,1750.196 ตร.กม.
61138Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,74493,949 ตร.ม.
61139Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,8150.149 ตร.กม.
61141Posungจังหวัดช็อลลาใต้4150.422 ตร.กม.
61142Posungจังหวัดช็อลลาใต้2,4542.62 ตร.กม.
61143Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,8761.357 ตร.กม.
61149Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,56855,814 ตร.ม.
61150Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,2630.192 ตร.กม.
61151Posungจังหวัดช็อลลาใต้3,62557,430 ตร.ม.
61152Posungจังหวัดช็อลลาใต้95844,504 ตร.ม.
61153Posungจังหวัดช็อลลาใต้58052,464 ตร.ม.
61154Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,21585,068 ตร.ม.
61155Posungจังหวัดช็อลลาใต้94287,382 ตร.ม.
61156Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,88389,179 ตร.ม.
61157Posungจังหวัดช็อลลาใต้97752,518 ตร.ม.
61158Posungจังหวัดช็อลลาใต้44760,010 ตร.ม.
61159Posungจังหวัดช็อลลาใต้4,1730.116 ตร.กม.
61160Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,44799,566 ตร.ม.
61161Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,6670.162 ตร.กม.
61162Posungจังหวัดช็อลลาใต้96752,163 ตร.ม.
61163Posungจังหวัดช็อลลาใต้95181,466 ตร.ม.
61164Posungจังหวัดช็อลลาใต้97458,121 ตร.ม.
61165Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,94098,756 ตร.ม.
61166Posungจังหวัดช็อลลาใต้96897,706 ตร.ม.
61167Posungจังหวัดช็อลลาใต้95552,676 ตร.ม.
61168Posungจังหวัดช็อลลาใต้89980,997 ตร.ม.
61169Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,66783,195 ตร.ม.
61170Posungจังหวัดช็อลลาใต้4,34675,914 ตร.ม.
61171Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,9550.12 ตร.กม.
61172Posungจังหวัดช็อลลาใต้1,7360.131 ตร.กม.
61173Posungจังหวัดช็อลลาใต้6940.104 ตร.กม.
61174Posungจังหวัดช็อลลาใต้6650.102 ตร.กม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ ควังจู

ประชากร43,954
ความหนาแน่นของประชากร87.7 / km²
ประชากรชาย21,497 (48.9%)
ประชากรหญิง22,457 (51.1%)
อายุมัธยฐาน36.6
อายุมัธยฐานเพศชาย35.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง37.3
ธุรกิจใน ควังจู31,374
ประชากร (1975)14,790
ประชากร (2000)34,678
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +197.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +26.7%

ควังจู

ควังจู (ชื่ออย่างเป็นทางการ มหานครควังจู; (เกาหลี: 광주광역시; อังกฤษ: Gwangju) เป็นเมืองใหญ่เป็นอับดับที่ 6 ของประเทศเกาหลีใต้ มีฐานะเป็นมหานครขึ้นโดยตรงกับกระทรวงมหาดไทย เมืองควังจูเคยเป็นเมืองหลวงของจังหวัดจอลลาใต้ จนกระทั่งศาลากลางจังหวัดได้ย้ายไปยังหมู่บ้านนาม..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ควังจู