ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่3,783.9 ตร.กม.
ประชากร263,853 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย125,697 (47.6%)
ประชากรหญิง138,156 (52.4%)
อายุมัธยฐาน43.8
รหัสไปรษณีย์8313, 8314, 8315 (173 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์83, 92, 93
เมือง155
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
8360 - 8364Keszthely5
8800 - 8809Nagykanizsa7
8900 - 8909Zalaegerszeg10
8960 - 8966Lenti4

แผนที่แบบโต้ตอบ

(176) รหัสไปรษณีย์ ใน Zala megye

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
8313BalatongyörökZala megye93737.4 ตร.กม.
8314VonyarcvashegyZala megye1,95414.4 ตร.กม.
8315GyenesdiásZala megye3,06318.6 ตร.กม.
8316VállusZala megye1,07046.6 ตร.กม.
8341SzalapaZala megye56520.9 ตร.กม.
8342ÓhidZala megye56812.5 ตร.กม.
8353ZalaszántóZala megye95742.4 ตร.กม.
8354KarmacsZala megye88220 ตร.กม.
8355VindornyaszőlősZala megye34310.6 ตร.กม.
8356NagygörbőZala megye29914 ตร.กม.
8357DöbröceZala megye64920.1 ตร.กม.
8360KeszthelyZala megye18,83575.9 ตร.กม.
8361KeszthelyZala megye
8362KeszthelyZala megye
8363KeszthelyZala megye
8364KeszthelyZala megye
8371NemesbükZala megye83510 ตร.กม.
8372CserszegtomajZala megye3,24512.6 ตร.กม.
8373ReziZala megye1,35229.7 ตร.กม.
8380HévízZala megye5,6208.7 ตร.กม.
8381FelsőpáhokZala megye
8391SármellékZala megye1,98934.5 ตร.กม.
8392ZalavárZala megye1,02832 ตร.กม.
8393SzentgyörgyvárZala megye26211.5 ตร.กม.
8394AlsópáhokZala megye1,60217.8 ตร.กม.
8395FelsőpáhokZala megye7637.3 ตร.กม.
8741ZalaapátiZala megye1,72630.2 ตร.กม.
8742EsztergályhorvátiZala megye38316.6 ตร.กม.
8743ZalaszabarZala megye49116.9 ตร.กม.
8744OrosztonyZala megye37918.6 ตร.กม.
8745KerecsenyZala megye20312.9 ตร.กม.
8746NagyradaZala megye37913 ตร.กม.
8747GaraboncZala megye77432.9 ตร.กม.
8749ZalakarosZala megye1,54216.7 ตร.กม.
8751ZalakomárZala megye1,2965.9 ตร.กม.
8752ZalakomárZala megye
8753BalatonmagyaródZala megye39230.8 ตร.กม.
8754GalambokZala megye1,09527.4 ตร.กม.
8756CsapiZala megye1,71043.5 ตร.กม.
8761PacsaZala megye1,63430.4 ตร.กม.
8762SzentpéterúrZala megye1,00522.6 ตร.กม.
8764DióskálZala megye46824.5 ตร.กม.
8765EgeraracsaZala megye2717 ตร.กม.
8767AlsórajkZala megye1,22543.2 ตร.กม.
8771HahótZala megye1,02039 ตร.กม.
8772ZalaszentbalázsZala megye85426.5 ตร.กม.
8773KacorlakZala megye55319.9 ตร.กม.
8774GelseszigetZala megye1,38833.1 ตร.กม.
8776BocskaZala megye1,02027.8 ตร.กม.
8777FüzvölgyZala megye49923.4 ตร.กม.
8778ÚjudvarZala megye98016.3 ตร.กม.
8782LigetfalvaZala megye1,14428.9 ตร.กม.
8784KehidakustányZala megye1,12419.7 ตร.กม.
8785KehidakustányZala megye795.4 ตร.กม.
8788SényeZala megye84622.7 ตร.กม.
8789SényeZala megye
8790ZalaszentgrótZala megye6,02068 ตร.กม.
8792ZalavégZala megye35012.1 ตร.กม.
8793ZalavégZala megye3502.434 ตร.กม.
8795ZalaszentgrótZala megye
8796TürjeZala megye1,54638.2 ตร.กม.
8797BatykZala megye3638.1 ตร.กม.
8798ZalabérZala megye93212.8 ตร.กม.
8799PakodZala megye64814.2 ตร.กม.
8800NagykanizsaZala megye42,325142.4 ตร.กม.
8801NagykanizsaZala megye
8802NagykanizsaZala megye
8803NagykanizsaZala megye
8804NagykanizsaZala megye
8808NagykanizsaZala megye
8809NagykanizsaZala megye
8821NagybakónakZala megye37317.9 ตร.กม.
8822ZalaújlakZala megye899.6 ตร.กม.
8824SandZala megye3517.5 ตร.กม.
8825MiháldZala megye88929.6 ตร.กม.
8827ZalaszentjakabZala megye2927 ตร.กม.
8831LiszóZala megye1,5532.001 ตร.กม.
8832LiszóZala megye36225 ตร.กม.
8834MurakeresztúrZala megye1,65311.6 ตร.กม.
8835FityeházZala megye6336.3 ตร.กม.
8855BeleznaZala megye71530.9 ตร.กม.
8856SurdZala megye58721.9 ตร.กม.
8857NemespátróZala megye27212.1 ตร.กม.
8861SzepetnekZala megye1,52430.4 ตร.กม.
8862SemjénházaZala megye5784.598 ตร.กม.
8863MolnáriZala megye69613 ตร.กม.
8864TótszerdahelyZala megye1,06212.3 ตร.กม.
8865TótszentmártonZala megye80510.2 ตร.กม.
8866BecsehelyZala megye2,37243.8 ตร.กม.
8868ZajkZala megye4,68978.5 ตร.กม.
8872MuraszemenyeZala megye71918.6 ตร.กม.
8873CsörnyeföldZala megye38521.9 ตร.กม.
8874DobriZala megye36816 ตร.กม.
8876TormaföldeZala megye30518.8 ตร.กม.
8877TornyiszentmiklósZala megye59718.6 ตร.กม.
8878LovásziZala megye1,1939.7 ตร.กม.
8879SzécsiszigetZala megye36915.2 ตร.กม.
8881SormásZala megye84416.4 ตร.กม.
8882EszteregnyeZala megye67720 ตร.กม.
8883RigyácZala megye38015.3 ตร.กม.
8885BorsfaZala megye83919.5 ตร.กม.
8886OltárcZala megye27129.6 ตร.กม.
8887BázakerettyeZala megye88416.8 ตร.กม.
8888MarócZala megye52325.8 ตร.กม.
8891BánokszentgyörgyZala megye73047.4 ตร.กม.
8893SzentliszlóZala megye47723.3 ตร.กม.
8895PusztamagyaródZala megye57215.9 ตร.กม.
8896PusztaszentlászlóZala megye55510.3 ตร.กม.
8897SöjtörZala megye1,32136.2 ตร.กม.
8900ZalaegerszegZala megye51,72397 ตร.กม.
8901ZalaegerszegZala megye
8902ZalaegerszegZala megye
8903ZalaegerszegZala megye
8904ZalaegerszegZala megye
8905ZalaegerszegZala megye
8906ZalaegerszegZala megye
8907ZalaegerszegZala megye
8908ZalaegerszegZala megye
8909ZalaegerszegZala megye
8911KiskutasZala megye57213.2 ตร.กม.
8912KispáliZala megye68110.8 ตร.กม.
8913EgervárZala megye1,59729.3 ตร.กม.
8914VasboldogasszonyZala megye57711.8 ตร.กม.
8915NemesrádóZala megye28014 ตร.กม.
8917PálfiszegZala megye2689 ตร.กม.
8918NémetfaluZala megye45717 ตร.กม.
8919KustánszegZala megye43011.4 ตร.กม.
8921AlibánfaZala megye1,95935.7 ตร.กม.
8923NemesapátiZala megye4409.8 ตร.กม.
8924AlsónemesapátiZala megye67214.5 ตร.กม.
8925NemessándorházaZala megye1,19018 ตร.กม.
8929PölöskeZala megye72445.4 ตร.กม.
8931KemendollárZala megye55018.9 ตร.กม.
8932ZalaistvándZala megye1,26033.7 ตร.กม.
8934BezerédZala megye13212.3 ตร.กม.
8935NagykapornakZala megye1,32752.3 ตร.กม.
8936ZalaszentmihályZala megye87620.8 ตร.กม.
8943CsatárZala megye1,59616.5 ตร.กม.
8944SárhidaZala megye7315.1 ตร.กม.
8945BakZala megye1,47523 ตร.กม.
8946TófejZala megye1,07334.6 ตร.กม.
8947ZalatárnokZala megye68731 ตร.กม.
8948NovaZala megye92345.4 ตร.กม.
8949MikekarácsonyfaZala megye2598.5 ตร.กม.
8951GutorföldeZala megye1,03926.8 ตร.กม.
8953SzentpéterföldeZala megye12112 ตร.กม.
8954OrtaházaZala megye1177.1 ตร.กม.
8956PördeföldeZala megye1,26446.4 ตร.กม.
8957CsömödérZala megye95329.6 ตร.กม.
8958IklódbördőceZala megye24312.6 ตร.กม.
8960LentiZala megye7,24579.4 ตร.กม.
8961LentiZala megye
8966LentiZala megye
8969BödeházaZala megye18121.4 ตร.กม.
8971ZalabaksaZala megye89426.4 ตร.กม.
8973RamocsaZala megye1,20291 ตร.กม.
8975SzentgyörgyvölgyZala megye38629.5 ตร.กม.
8976NemesnépZala megye15317.1 ตร.กม.
8977ResznekZala megye34129.4 ตร.กม.
8978RédicsZala megye1,05640.7 ตร.กม.
8981GellénházaZala megye1,69612 ตร.กม.
8983BabosdöbréteZala megye93828.4 ตร.กม.
8984PetrikeresztúrZala megye36213.5 ตร.กม.
8985BecsvölgyeZala megye73121.4 ตร.กม.
8986PusztaapátiZala megye51550.4 ตร.กม.
8988KozmadombjaZala megye20117.9 ตร.กม.
8989DobronhegyZala megye
8990PálfiszegZala megye
8991HottóZala megye1,59320.7 ตร.กม.
8992BagodZala megye2,08344.9 ตร.กม.
8994KávásZala megye58216.5 ตร.กม.
8995KeménfaZala megye64631 ตร.กม.
8996ZalacsébZala megye4819.7 ตร.กม.
8997ZalaháshágyZala megye31912.1 ตร.กม.
8998VaspörZala megye53520.4 ตร.กม.
8999CsödeZala megye2,77563.3 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Zala megye

ประชากร263,853
ความหนาแน่นของประชากร69.7 / km²
ประชากรชาย125,697 (47.6%)
ประชากรหญิง138,156 (52.4%)
อายุมัธยฐาน43.8
อายุมัธยฐานเพศชาย40.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง46.5
ธุรกิจใน Zala megye13,669
ประชากร (1975)488,338
ประชากร (2000)341,225
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -46%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -22.7%