(222) รหัสไปรษณีย์ ใน Somogy megye

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Somogy megye
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่6,035.7 ตร.กม.
ประชากร305,859 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย144,601 (47.3%)
ประชากรหญิง161,257 (52.7%)
อายุมัธยฐาน43.1
รหัสไปรษณีย์2529, 4742, 7251 (219 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์82, 84, 85
เมือง199
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
7401 - 7409Zselickislak9
8600 - 8611Siófok6
8630 - 8634Balatonboglár3

แผนที่แบบโต้ตอบ

(222) รหัสไปรษณีย์ ใน Somogy megye

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
2529AnnavölgySomogy megye8875.2 ตร.กม.
4742CsegöldSomogy megye64319.3 ตร.กม.
7251KapospulaSomogy megye89119.8 ตร.กม.
7252AttalaSomogy megye77220.7 ตร.กม.
7253CsomaSomogy megye67116.7 ตร.กม.
7255NagyberkiSomogy megye1,38321.7 ตร.กม.
7256KercseligetSomogy megye36019.4 ตร.กม.
7257MosdósSomogy megye90816.9 ตร.กม.
7258KaposkeresztúrSomogy megye1,08430 ตร.กม.
7261TaszárSomogy megye2,26328.8 ตร.กม.
7271FonóSomogy megye24410.7 ตร.กม.
7272GölleSomogy megye92944.6 ตร.กม.
7273BüssüSomogy megye36617.2 ตร.กม.
7274KazsokSomogy megye29610.7 ตร.กม.
7275IgalSomogy megye1,19136.1 ตร.กม.
7276SomogyszilSomogy megye76942.3 ตร.กม.
7279KisgyalánSomogy megye1909.3 ตร.กม.
7281BonnyaSomogy megye24214.7 ตร.กม.
7282KisbárapátiSomogy megye51143.6 ตร.กม.
7283SomogyacsaSomogy megye14624.5 ตร.กม.
7284SomogydöröcskeSomogy megye11610.8 ตร.กม.
7285SzorosadSomogy megye52437.6 ตร.กม.
7286MiklósiSomogy megye
7400KaposvárSomogy megye58,822109.5 ตร.กม.
7401ZselickislakSomogy megye
7402ZselickislakSomogy megye
7403ZselickislakSomogy megye
7404ZselickislakSomogy megye
7405ZselickislakSomogy megye
7406ZselickislakSomogy megye
7407ZselickislakSomogy megye
7408ZselickislakSomogy megye
7409ZselickislakSomogy megye
7431JutaSomogy megye1,09019.1 ตร.กม.
7432CsombárdSomogy megye1,33235.9 ตร.กม.
7434MezőcsokonyaSomogy megye1,14830.8 ตร.กม.
7435SomogysárdSomogy megye1,18936.3 ตร.กม.
7436ÚjvárfalvaSomogy megye26112.2 ตร.กม.
7439BodrogSomogy megye37614.8 ตร.กม.
7441MagyaregresSomogy megye58814.4 ตร.กม.
7442VárdaSomogy megye41810.3 ตร.กม.
7443EddeSomogy megye1,89445.6 ตร.กม.
7444OsztopánSomogy megye79022.8 ตร.กม.
7451KaposvárSomogy megye3,10714.5 ตร.กม.
7452SomogyaszalóSomogy megye72122.1 ตร.กม.
7453MernyeSomogy megye1,32425.9 ตร.กม.
7454SomodorSomogy megye39019.9 ตร.กม.
7455SomogygesztiSomogy megye43621.6 ตร.กม.
7456FelsőmocsoládSomogy megye36316.5 ตร.กม.
7457EcsenySomogy megye18813 ตร.กม.
7458PolánySomogy megye21212.9 ตร.กม.
7461KaposvárSomogy megye
7463PatalomSomogy megye1,07225.6 ตร.กม.
7464RáksiSomogy megye41015.1 ตร.กม.
7465SzentgáloskérSomogy megye51927.2 ตร.กม.
7471ZimánySomogy megye56113 ตร.กม.
7472CserénfaSomogy megye49130 ตร.กม.
7473HajmásSomogy megye53241.9 ตร.กม.
7474Somogy megye69321.3 ตร.กม.
7475Somogy megye51043.2 ตร.กม.
7476KaposszerdahelySomogy megye9328.9 ตร.กม.
7477SzennaSomogy megye1,19065.4 ตร.กม.
7478BárdudvarnokSomogy megye1,08448.5 ตร.กม.
7479SántosSomogy megye53711.4 ตร.กม.
7500NagyatádSomogy megye10,62970.6 ตร.กม.
7501NagyatádSomogy megye
7511ÖtvöskónyiSomogy megye91727.7 ตร.กม.
7512MikeSomogy megye60032.5 ตร.กม.
7513RinyaszentkirálySomogy megye37630.5 ตร.กม.
7514TaranySomogy megye1,13553.6 ตร.กม.
7515SomogyudvarhelySomogy megye1,03440.4 ตร.กม.
7516BerzenceSomogy megye2,48454.1 ตร.กม.
7517BolhásSomogy megye39731.5 ตร.กม.
7521KaposmérőSomogy megye
7522KaposújlakSomogy megye
7523KaposfőSomogy megye1,72134.9 ตร.กม.
7524KiskorpádSomogy megye87716.9 ตร.กม.
7525JákóSomogy megye58616.7 ตร.กม.
7526CsökölySomogy megye99929.8 ตร.กม.
7527GigeSomogy megye49024.4 ตร.กม.
7530KadarkútSomogy megye3,01960 ตร.กม.
7532HencseSomogy megye3007.1 ตร.กม.
7533VisnyeSomogy megye62149.6 ตร.กม.
7535LadSomogy megye53422.3 ตร.กม.
7536PatosfaSomogy megye23315.3 ตร.กม.
7537HomokszentgyörgySomogy megye1,05749.6 ตร.กม.
7538KálmáncsaSomogy megye61048.9 ตร.กม.
7539SzulokSomogy megye62427.8 ตร.กม.
7541KutasSomogy megye1,36436.5 ตร.กม.
7542KisbajomSomogy megye40213.5 ตร.กม.
7543BelegSomogy megye60918.1 ตร.กม.
7544SzabásSomogy megye58318.1 ตร.กม.
7545NagykorpádSomogy megye57933.4 ตร.กม.
7551LábodSomogy megye1,89367 ตร.กม.
7552RinyabesenyőSomogy megye18528.6 ตร.กม.
7553GörgetegSomogy megye1,05233.1 ตร.กม.
7555CsokonyavisontaSomogy megye1,48381.5 ตร.กม.
7556RinyaújlakSomogy megye24724 ตร.กม.
7557BarcsSomogy megye6061.282 ตร.กม.
7561PálmajorSomogy megye3,429114.3 ตร.กม.
7562SegesdSomogy megye2,38972.8 ตร.กม.
7563SomogyszobSomogy megye1,51639.6 ตร.กม.
7564KaszóSomogy megye10023.5 ตร.กม.
7570BarcsSomogy megye10,261121.9 ตร.กม.
7571BarcsSomogy megye
7582KomlósdSomogy megye22518.9 ตร.กม.
7584RinyaújnépSomogy megye1,72847.7 ตร.กม.
7585HáromfaSomogy megye93448.1 ตร.กม.
7586BolhóSomogy megye73424.6 ตร.กม.
7587HeresznyeSomogy megye23010 ตร.กม.
7588VízvárSomogy megye50033.3 ตร.กม.
7589BélavárSomogy megye35222.5 ตร.กม.
7918TótújfaluSomogy megye79145.8 ตร.กม.
7977DrávagárdonySomogy megye52735.3 ตร.กม.
7979DrávatamásiSomogy megye3668.5 ตร.กม.
7987IstvándiSomogy megye56930.3 ตร.กม.
7988DaránySomogy megye87728.2 ตร.กม.
8600SiófokSomogy megye27,004124.9 ตร.กม.
8601SiófokSomogy megye
8602SiófokSomogy megye
8604SiófokSomogy megye
8609SiófokSomogy megye
8611SiófokSomogy megye
8612NyimSomogy megye3079.8 ตร.กม.
8613BalatonendrédSomogy megye1,44540 ตร.กม.
8614BálványosSomogy megye54423.6 ตร.กม.
8617KőröshegySomogy megye1,37421.6 ตร.กม.
8618KerekiSomogy megye56014.5 ตร.กม.
8619PusztaszemesSomogy megye33710.4 ตร.กม.
8621ZamárdiSomogy megye2,77545.2 ตร.กม.
8622SzántódSomogy megye3407.1 ตร.กม.
8623BalatonföldvárSomogy megye2,20215.9 ตร.กม.
8624BalatonőszödSomogy megye1,87830.1 ตร.กม.
8625SzóládSomogy megye48219.9 ตร.กม.
8626TelekiSomogy megye2028.1 ตร.กม.
8627KötcseSomogy megye44319.5 ตร.กม.
8628NagycsepelySomogy megye35819.8 ตร.กม.
8630BalatonboglárSomogy megye5,20320.5 ตร.กม.
8631BalatonboglárSomogy megye
8634BalatonboglárSomogy megye
8635OrdacsehiSomogy megye83322.6 ตร.กม.
8636BalatonszemesSomogy megye1,82736.2 ตร.กม.
8637BalatonőszödSomogy megye49515.1 ตร.กม.
8638BalatonlelleSomogy megye5,03342.8 ตร.กม.
8640FonyódSomogy megye4,91353.4 ตร.กม.
8641Somogy megye
8642Somogy megye
8644Somogy megye
8646BalatonfenyvesSomogy megye1,85151.8 ตร.กม.
8647BalatonkeresztúrSomogy megye64726.8 ตร.กม.
8648BalatonkeresztúrSomogy megye1,52721 ตร.กม.
8649BalatonberénySomogy megye1,08226 ตร.กม.
8651BalatonszabadiSomogy megye3,21341.4 ตร.กม.
8652SiójutSomogy megye72710.8 ตร.กม.
8653ÁdándSomogy megye2,21629.5 ตร.กม.
8654SágvárSomogy megye1,97138.4 ตร.กม.
8655SomSomogy megye76223.3 ตร.กม.
8656NagyberénySomogy megye1,42523.1 ตร.กม.
8658BábonymegyerSomogy megye79521.9 ตร.กม.
8660TorvajSomogy megye5,00263.5 ตร.กม.
8666BedegkérSomogy megye57936.7 ตร.กม.
8667KányaSomogy megye39214.5 ตร.กม.
8668TengődSomogy megye43130.3 ตร.กม.
8669MiklósiSomogy megye19710.5 ตร.กม.
8671KapolySomogy megye61622.5 ตร.กม.
8672ZicsSomogy megye32315 ตร.กม.
8673SomogymeggyesSomogy megye45415.6 ตร.กม.
8674NágocsSomogy megye63222.2 ตร.กม.
8675AndocsSomogy megye1,00043.4 ตร.กม.
8676KarádSomogy megye1,56552.3 ตร.กม.
8681LátránySomogy megye1,54928.3 ตร.กม.
8683SomogytúrSomogy megye43735.2 ตร.กม.
8684SomogybabodSomogy megye50410.6 ตร.กม.
8685GamásSomogy megye80342.8 ตร.กม.
8691GamásSomogy megye89412 ตร.กม.
8692SzőlősgyörökSomogy megye1,14933.9 ตร.กม.
8693KisberénySomogy megye2,58147.1 ตร.กม.
8694HácsSomogy megye30121.3 ตร.กม.
8695BuzsákSomogy megye1,03359.7 ตร.กม.
8696TáskaSomogy megye39726 ตร.กม.
8697ÖreglakSomogy megye1,25520.7 ตร.กม.
8698PamukSomogy megye1,64365 ตร.กม.
8699SomogyvámosSomogy megye61525 ตร.กม.
8700MarcaliSomogy megye11,677108.1 ตร.กม.
8701CsömendSomogy megye
8705SomogyszentpálSomogy megye78629.1 ตร.กม.
8706NiklaSomogy megye71623.4 ตร.กม.
8707LibickozmaSomogy megye86766 ตร.กม.
8708SomogyfajszSomogy megye53918.3 ตร.กม.
8709SomogyfajszSomogy megye
8710BalatonszentgyörgySomogy megye1,64723.9 ตร.กม.
8711VörsSomogy megye42522.7 ตร.กม.
8712BalatonújlakSomogy megye44910.8 ตร.กม.
8713KéthelySomogy megye2,27549 ตร.กม.
8714KelevízSomogy megye3144.948 ตร.กม.
8716HosszúvízSomogy megye1,69673.5 ตร.กม.
8717NemeskisfaludSomogy megye42223 ตร.กม.
8718TapsonySomogy megye72831.6 ตร.กม.
8719BöhönyeSomogy megye2,32264.2 ตร.กม.
8721VéseSomogy megye75543 ตร.กม.
8722NemesdédSomogy megye73626.6 ตร.กม.
8723VarászlóSomogy megye14612.8 ตร.กม.
8724InkeSomogy megye1,18051.7 ตร.กม.
8725IharosberénySomogy megye1,23249.7 ตร.กม.
8726SomogycsicsóSomogy megye60735.5 ตร.กม.
8728PogányszentpéterSomogy megye51013.2 ตร.กม.
8731TikosSomogy megye36511.6 ตร.กม.
8732FőnyedSomogy megye77738 ตร.กม.
8733SomogysámsonSomogy megye74422.9 ตร.กม.
8734SomogyzsitfaSomogy megye79127.2 ตร.กม.
8735CsákánySomogy megye23816.1 ตร.กม.
8736SzőkedencsSomogy megye25218.7 ตร.กม.
8737SomogysimonyiSomogy megye11915.8 ตร.กม.
8738NemesvidSomogy megye73218.4 ตร.กม.
8739NagyszakácsiSomogy megye40621.4 ตร.กม.
8840CsurgóSomogy megye5,21774.6 ตร.กม.
8849SzentaSomogy megye39363.6 ตร.กม.
8851GyékényesSomogy megye1,07932 ตร.กม.
8852ZákánySomogy megye1,0249.2 ตร.กม.
8853ZákánySomogy megye5877 ตร.กม.
8854ŐrtilosSomogy megye42621.4 ตร.กม.
8858SomogybükkösdSomogy megye67043.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Somogy megye

ประชากร305,859
ความหนาแน่นของประชากร50.7 / km²
ประชากรชาย144,601 (47.3%)
ประชากรหญิง161,257 (52.7%)
อายุมัธยฐาน43.1
อายุมัธยฐานเพศชาย40.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.5
ธุรกิจใน Somogy megye15,347
ประชากร (1975)426,720
ประชากร (2000)348,730
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -28.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -12.3%