(134) รหัสไปรษณีย์ ใน Nógrád megye

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Nógrád megye
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่2,545.5 ตร.กม.
ประชากร195,922 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย93,656 (47.8%)
ประชากรหญิง102,266 (52.2%)
อายุมัธยฐาน43.2
รหัสไปรษณีย์2175, 2176, 2177 (131 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์32, 35
เมือง72
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
2617 - 2619Alsópetény2
2660 - 2662Balassagyarmat3
3046 - 3051Szarvasgede2
3060 - 3062Pásztó5
3070 - 3072Bátonyterenye4
3077 - 3082Mátraverebély2
3100 - 3121Salgótarján9
3145 - 3147Mátraterenye3

แผนที่แบบโต้ตอบ

(134) รหัสไปรษณีย์ ใน Nógrád megye

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
2175Nógrád megye1,49837 ตร.กม.
2176Nógrád megye49221.8 ตร.กม.
2177Nógrád megye50215.1 ตร.กม.
2610NőtincsNógrád megye1,29931.3 ตร.กม.
2611Nógrád megye56214.5 ตร.กม.
2616KeszegNógrád megye65010 ตร.กม.
2617AlsópetényNógrád megye59219.7 ตร.กม.
2618Nógrád megye92018.7 ตร.กม.
2619AlsópetényNógrád megye41818.2 ตร.กม.
2640SzendehelyNógrád megye1,39010.1 ตร.กม.
2641BerkenyeNógrád megye58313.5 ตร.กม.
2642NógrádNógrád megye1,28129.5 ตร.กม.
2643DiósjenőNógrád megye2,48557.5 ตร.กม.
2644BorsosberényNógrád megye89120.3 ตร.กม.
2645NagyorosziNógrád megye1,85740 ตร.กม.
2646DrégelypalánkNógrád megye1,37122.1 ตร.กม.
2647HontNógrád megye44624.1 ตร.กม.
2648Nógrád megye89817.1 ตร.กม.
2649DejtárNógrád megye1,43421.4 ตร.กม.
2651RétságNógrád megye2,61019.9 ตร.กม.
2652TereskeNógrád megye64217 ตร.กม.
2653BánkNógrád megye5699.9 ตร.กม.
2654RomhányNógrád megye1,89525.5 ตร.กม.
2655KétbodonyNógrád megye82629.2 ตร.กม.
2656Nógrád megye5208.8 ตร.กม.
2657TolmácsNógrád megye54312.1 ตร.กม.
2658PusztaberkiNógrád megye24413.5 ตร.กม.
2659ÉrsekvadkertNógrád megye3,53355.4 ตร.กม.
2660BalassagyarmatNógrád megye16,74529.4 ตร.กม.
2661BalassagyarmatNógrád megye
2662BalassagyarmatNógrád megye
2668PatvarcNógrád megye6447.9 ตร.กม.
2669IpolyveceNógrád megye66313 ตร.กม.
2671Nógrád megye88317.4 ตร.กม.
2672HugyagNógrád megye85510.9 ตร.กม.
2673CsitárNógrád megye42416.9 ตร.กม.
2675Nógrád megye53520 ตร.กม.
2676CserhátsurányNógrád megye82518.8 ตร.กม.
2677HerencsényNógrád megye60333.2 ตร.กม.
2678CsesztveNógrád megye35616.3 ตร.กม.
2685Nógrád megye78515.5 ตร.กม.
2686GalgagutaNógrád megye59315.9 ตร.กม.
2687BercelNógrád megye2,08935.9 ตร.กม.
2688VanyarcNógrád megye1,23232.2 ตร.กม.
2691Nógrád megye6868.8 ตร.กม.
2692Nógrád megye19710 ตร.กม.
2693BecskeNógrád megye55715.6 ตร.กม.
2694Nógrád megye1,56734.6 ตร.กม.
2696Nógrád megye37924.3 ตร.กม.
2697SzandaNógrád megye64521.4 ตร.กม.
2698MohoraNógrád megye92316 ตร.กม.
2699Nógrád megye1,41919.5 ตร.กม.
3041HéhalomNógrád megye94618 ตร.กม.
3042PalotásNógrád megye1,61717.7 ตร.กม.
3043Nógrád megye47215.8 ตร.กม.
3044BérNógrád megye1,13419.1 ตร.กม.
3045BérNógrád megye36125.5 ตร.กม.
3046SzarvasgedeNógrád megye41910.2 ตร.กม.
3047BujákNógrád megye2,15453.2 ตร.กม.
3051SzarvasgedeNógrád megye4009.9 ตร.กม.
3052CsécseNógrád megye90221.8 ตร.กม.
3053CserhátszentivánNógrád megye1,29530.5 ตร.กม.
3060PásztóNógrád megye8,33869.8 ตร.กม.
3061PásztóNógrád megye
3062PásztóNógrád megye
3063JobbágyiNógrád megye2,13017.9 ตร.กม.
3064SzurdokpüspökiNógrád megye1,95026.7 ตร.กม.
3065PásztóNógrád megye
3066BokorNógrád megye33223.4 ตร.กม.
3067Nógrád megye17819 ตร.กม.
3068PásztóNógrád megye1,53729.1 ตร.กม.
3069AlsótoldNógrád megye2237.9 ตร.กม.
3070BátonyterenyeNógrád megye3,86371.6 ตร.กม.
3071BátonyterenyeNógrád megye
3072BátonyterenyeNógrád megye
3073TarNógrád megye1,91227.4 ตร.กม.
3074MárkházaNógrád megye28313 ตร.กม.
3075Nógrád megye1,11322.9 ตร.กม.
3077MátraverebélyNógrád megye1,95218.2 ตร.กม.
3078BátonyterenyeNógrád megye
3082MátraverebélyNógrád megye
3100SalgótarjánNógrád megye22,16148.1 ตร.กม.
3101SalgótarjánNógrád megye
3102SalgótarjánNógrád megye5703 ตร.กม.
3103SalgótarjánNógrád megye
3104SalgótarjánNógrád megye
3107SalgótarjánNógrád megye
3109SalgótarjánNógrád megye
3110SalgótarjánNógrád megye
3121SalgótarjánNógrád megye2,30810.2 ตร.กม.
3123CeredNógrád megye1,07338.5 ตร.กม.
3124ZabarNógrád megye47518.2 ตร.กม.
3125SzilaspogonyNógrád megye22814.4 ตร.กม.
3126BárnaNógrád megye1,05415.4 ตร.กม.
3127KazárNógrád megye1,78528.1 ตร.กม.
3128Nógrád megye1,22810.3 ตร.กม.
3129LucfalvaNógrád megye87022.1 ตร.กม.
3131LucfalvaNógrád megye91512.1 ตร.กม.
3132Nógrád megye1,97922.9 ตร.กม.
3133Nógrád megye71512.2 ตร.กม.
3134PilinyNógrád megye65116.1 ตร.กม.
3135SzécsényNógrád megye4338.2 ตร.กม.
3136Nógrád megye1,38015.8 ตร.กม.
3138IpolytarnócNógrád megye43513.4 ตร.กม.
3141TarNógrád megye
3142Nógrád megye90616.9 ตร.กม.
3143MátranovákNógrád megye1,21325 ตร.กม.
3144MátranovákNógrád megye
3145MátraterenyeNógrád megye1,10313.9 ตร.กม.
3146MátraterenyeNógrád megye
3147MátraterenyeNógrád megye
3151NemtiNógrád megye5994.57 ตร.กม.
3152NemtiNógrád megye76410.8 ตร.กม.
3153Nógrád megye1,11918 ตร.กม.
3154SzuhaNógrád megye55017.6 ตร.กม.
3155SzuhaNógrád megye87116.7 ตร.กม.
3161Nógrád megye5258.9 ตร.กม.
3162Nógrád megye1,08512.1 ตร.กม.
3163Nógrád megye1,55728.9 ตร.กม.
3165EndrefalvaNógrád megye1,27213.2 ตร.กม.
3170SzécsényNógrád megye6,22245.6 ตร.กม.
3175HollókőNógrád megye1,64939.2 ตร.กม.
3176HollókőNógrád megye3345 ตร.กม.
3177RimócNógrád megye1,90629.3 ตร.กม.
3178Nógrád megye1,70025.6 ตร.กม.
3179HerencsényNógrád megye72220 ตร.กม.
3181KarancsaljaNógrád megye1,51012.5 ตร.กม.
3182KarancslapujtőNógrád megye2,50619.4 ตร.กม.
3183KarancskesziNógrád megye1,81231.7 ตร.กม.
3184Nógrád megye6117.8 ตร.กม.
3185LitkeNógrád megye76318.7 ตร.กม.
3186LitkeNógrád megye79618.4 ตร.กม.
3188LudányhalásziNógrád megye1,58421.2 ตร.กม.
3253SzilaspogonyNógrád megye1,76033 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Nógrád megye

ประชากร195,922
ความหนาแน่นของประชากร77.0 / km²
ประชากรชาย93,656 (47.8%)
ประชากรหญิง102,266 (52.2%)
อายุมัธยฐาน43.2
อายุมัธยฐานเพศชาย40.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.9
ธุรกิจใน Nógrád megye5,910
ประชากร (1975)236,521
ประชากร (2000)216,630
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -17.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -9.6%

Nógrád megye

Nógrád (Slovak: Novohradská) is a county (Hungarian: megye) of Hungary.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Nógrád megye