(102) รหัสไปรษณีย์ ใน Bekes County

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Bekes County
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่5,629.7 ตร.กม.
ประชากร343,104 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย163,517 (47.7%)
ประชากรหญิง179,587 (52.3%)
อายุมัธยฐาน43.5
รหัสไปรษณีย์5500, 5501, 5502 (99 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์66, 68
เมือง74
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
5500 - 5502Gyomaendrőd3
5600 - 5609Békéscsaba8
5700 - 5711Gyula5
5720 - 5722Sarkad3
5800 - 5802Mezőkovácsháza3
5900 - 5905Orosháza6

แผนที่แบบโต้ตอบ

(102) รหัสไปรษณีย์ ใน Bekes County

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
5500GyomaendrődBekes County8,290172.8 ตร.กม.
5501GyomaendrődBekes County
5502GyomaendrődBekes County4,285130.5 ตร.กม.
5510DévaványaBekes County8,004217.1 ตร.กม.
5515EcsegfalvaBekes County1,29778.8 ตร.กม.
5516KörösladányBekes County4,750123.9 ตร.กม.
5520SzeghalomBekes County9,444217.6 ตร.กม.
5521SzeghalomBekes County
5525FüzesgyarmatBekes County5,830127.4 ตร.กม.
5526KertészszigetBekes County36839.1 ตร.กม.
5527BucsaBekes County2,25055.9 ตร.กม.
5530VésztőBekes County7,100124.8 ตร.กม.
5534OkányBekes County2,62871 ตร.กม.
5536KörösújfaluBekes County46225.3 ตร.กม.
5537ZsadányBekes County1,74265.6 ตร.กม.
5538BiharugraBekes County93952.9 ตร.กม.
5539KörösnagyharsányBekes County60519.9 ตร.กม.
5540SzarvasBekes County15,589160.9 ตร.กม.
5541SzarvasBekes County
5551CsabacsűdBekes County1,73266.8 ตร.กม.
5552KardosBekes County60843 ตร.กม.
5553KondorosBekes County4,79481.6 ตร.กม.
5555HunyaBekes County63732.2 ตร.กม.
5556ÖrménykútBekes County33754.6 ตร.กม.
5561BékésszentandrásBekes County3,37777.5 ตร.กม.
5600BékéscsabaBekes County50,391174.9 ตร.กม.
5601BékéscsabaBekes County
5602BékéscsabaBekes County
5603BékéscsabaBekes County
5604BékéscsabaBekes County
5605BékéscsabaBekes County
5609BékéscsabaBekes County26732.6 ตร.กม.
5621CsárdaszállásBekes County39654.5 ตร.กม.
5622KöröstarcsaBekes County2,45062.9 ตร.กม.
5623KöröstarcsaBekes County1,35710.7 ตร.กม.
5624DobozBekes County3,98754.4 ตร.กม.
5630BékésBekes County19,006127.5 ตร.กม.
5631BékésBekes County
5641TarhosBekes County74457.7 ตร.กม.
5643BélmegyerBekes County94962.6 ตร.กม.
5650MezőberényBekes County10,044118 ตร.กม.
5661ÚjkígyósBekes County4,56353.7 ตร.กม.
5662CsanádapácaBekes County2,53351.2 ตร.กม.
5663MedgyesbodzásBekes County1,08121.6 ตร.กม.
5664MedgyesbodzásBekes County
5665PusztaottlakaBekes County39618.9 ตร.กม.
5666MedgyesegyházaBekes County0.363 ตร.กม.
5667MagyarbánhegyesBekes County2,66736.4 ตร.กม.
5668NagybánhegyesBekes County1,38242.2 ตร.กม.
5671BékéscsabaBekes County1,8579.5 ตร.กม.
5672MuronyBekes County1,16935.7 ตร.กม.
5673KamutBekes County1,03760.8 ตร.กม.
5674KétsopronyBekes County1,17651.6 ตร.กม.
5675TelekgerendásBekes County1,26572.1 ตร.กม.
5700GyulaBekes County24,686253.3 ตร.กม.
5701GyulaBekes County
5702GyulaBekes County
5703GyulaBekes County
5711GyulaBekes County3,2202.452 ตร.กม.
5712SzabadkígyósBekes County2,18745.7 ตร.กม.
5720SarkadBekes County10,205125.3 ตร.กม.
5721SarkadBekes County
5722SarkadBekes County
5725KötegyánBekes County1,46542.5 ตร.กม.
5726MéhkerékBekes County2,13226.4 ตร.กม.
5727ÚjszalontaBekes County10320.8 ตร.กม.
5731SarkadkeresztúrBekes County1,55935.5 ตร.กม.
5732MezőgyánBekes County1,12059.7 ตร.กม.
5734GesztBekes County80951.5 ตร.กม.
5741KétegyházaBekes County3,39350.4 ตร.กม.
5742ElekBekes County4,42055 ตร.กม.
5743LőkösházaBekes County1,62652 ตร.กม.
5744KevermesBekes County2,24643.4 ตร.กม.
5745DombiratosBekes County61118.3 ตร.กม.
5746KunágotaBekes County3,07564.2 ตร.กม.
5747AlmáskamarásBekes County89214.7 ตร.กม.
5751NagykamarásBekes County1,73643.1 ตร.กม.
5752NagykamarásBekes County
5800MezőkovácsházaBekes County6,84062.6 ตร.กม.
5801MezőkovácsházaBekes County
5802MezőkovácsházaBekes County
5811VégegyházaBekes County1,60328.9 ตร.กม.
5820ÓmezőhegyesBekes County6,325155.4 ตร.กม.
5830BattonyaBekes County6,719145.8 ตร.กม.
5836DombegyházBekes County2,21857.9 ตร.กม.
5837KisdombegyházBekes County52812.6 ตร.กม.
5838MagyardombegyházBekes County2047.8 ตร.กม.
5900OrosházaBekes County23,955173 ตร.กม.
5901OrosházaBekes County
5902OrosházaBekes County
5903OrosházaBekes County
5904OrosházaBekes County7572.943 ตร.กม.
5905OrosházaBekes County
5919PusztaföldvárBekes County1,68757.1 ตร.กม.
5920CsorvásBekes County5,000107.1 ตร.กม.
5925GerendásBekes County1,26240.8 ตร.กม.
5931NagyszénásBekes County4,82795.2 ตร.กม.
5932GádorosBekes County3,49838.4 ตร.กม.
5940TótkomlósBekes County5,801125.4 ตร.กม.
5945KardoskútBekes County84676.6 ตร.กม.
5946BékéssámsonBekes County2,32971.3 ตร.กม.
5948KaszaperBekes County2,18133.3 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Bekes County

ประชากร343,104
ความหนาแน่นของประชากร60.9 / km²
ประชากรชาย163,517 (47.7%)
ประชากรหญิง179,587 (52.3%)
อายุมัธยฐาน43.5
อายุมัธยฐานเพศชาย40.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.9
ธุรกิจใน Bekes County11,770
ประชากร (1975)592,006
ประชากร (2000)419,093
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -42%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -18.1%

Bekes County

Békés County (Hungarian: Békés megye, Romanian: Bichiş), is an administrative division (county or megye) in south-eastern Hungary, on the border with Romania. It shares borders with the Hungarian counties Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok and Hajdú-Biha..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Bekes County