(10) รหัสไปรษณีย์ ใน เคชเคเมต

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน เคชเคเมต
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่321.4 ตร.กม.
ประชากร54,839 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย25,655 (46.8%)
ประชากรหญิง29,184 (53.2%)
อายุมัธยฐาน39.3
รหัสไปรษณีย์6000, 6001, 6002 (7 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์76

แผนที่แบบโต้ตอบ

(10) รหัสไปรษณีย์ ใน เคชเคเมต, บาช-คิชคุน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
6000เคชเคเมตบาช-คิชคุน102,480320.1 ตร.กม.
6001เคชเคเมตบาช-คิชคุน
6002เคชเคเมตบาช-คิชคุน
6003เคชเคเมตบาช-คิชคุน
6004เคชเคเมตบาช-คิชคุน
6005เคชเคเมตบาช-คิชคุน
6006เคชเคเมตบาช-คิชคุน
6007เคชเคเมตบาช-คิชคุน
6008เคชเคเมตบาช-คิชคุน
6010เคชเคเมตบาช-คิชคุน

ข้อมูลสถิติประชากรของ เคชเคเมต, บาช-คิชคุน

ประชากร54,839
ความหนาแน่นของประชากร170.6 / km²
ประชากรชาย25,655 (46.8%)
ประชากรหญิง29,184 (53.2%)
อายุมัธยฐาน39.3
อายุมัธยฐานเพศชาย37.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.2
ธุรกิจใน เคชเคเมต, บาช-คิชคุน7,265
ประชากร (1975)74,103
ประชากร (2000)64,402
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -26%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -14.8%

เคชเคเมต

เคชเคเมต (ฮังการี: Kecskemét) เป็นเมืองตอนกลางของประเทศฮังการี เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศ ในบาชคีชกุนเคาน์ตี เป็นศูนย์กลางตลาดผลไม้ มีโรงกลั่นสุรา อุตสาหกรรมทำเครื่องหนัง ชื่อของเมือง คำว่า kecske ในภาษาฮังการี หมายถึง แพะ  ︎  หน้าวิกิพีเดีย เคชเคเมต