ช่วงเวลาเวลาอิสราเอล
พื้นที่14.2 ตร.กม.
ประชากร66,890 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย32,673 (48.8%)
ประชากรหญิง34,217 (51.2%)
อายุมัธยฐาน33.6
รหัสไปรษณีย์44000, 44100, 44101 (217 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(220) รหัสไปรษณีย์ ใน Kfar Saba, Central District

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
44000Kfar SabaCentral District1,5810.953 ตร.กม.
44100Kfar SabaCentral District
44101Kfar SabaCentral District
44102Kfar SabaCentral District
44103Kfar SabaCentral District
44104Kfar SabaCentral District
44106Kfar SabaCentral District
44108Kfar SabaCentral District
44109Kfar SabaCentral District
44110Kfar SabaCentral District
44111Kfar SabaCentral District
44113Kfar SabaCentral District
44150Kfar SabaCentral District
44151Kfar SabaCentral District
44160Kfar SabaCentral District
44201Kfar SabaCentral District60661,012 ตร.ม.
44202Kfar SabaCentral District1,2454,123 ตร.ม.
44203Kfar SabaCentral District62037,066 ตร.ม.
44204Kfar SabaCentral District60126,905 ตร.ม.
44205Kfar SabaCentral District2,84840,728 ตร.ม.
44206Kfar SabaCentral District2,84530,088 ตร.ม.
44207Kfar SabaCentral District4,24342,854 ตร.ม.
44208Kfar SabaCentral District44475,805 ตร.ม.
44209Kfar SabaCentral District1,0650.231 ตร.กม.
44210Kfar SabaCentral District7594,694 ตร.ม.
44211Kfar SabaCentral District2,29837,634 ตร.ม.
44213Kfar SabaCentral District58425,815 ตร.ม.
44214Kfar SabaCentral District9850.142 ตร.กม.
44219Kfar SabaCentral District2,39219,306 ตร.ม.
44221Kfar SabaCentral District62040,255 ตร.ม.
44225Kfar SabaCentral District2,4318,797 ตร.ม.
44226Kfar SabaCentral District1,8264,661 ตร.ม.
44227Kfar SabaCentral District1,1893,423 ตร.ม.
44228Kfar SabaCentral District2,39222,084 ตร.ม.
44229Kfar SabaCentral District3,45650,376 ตร.ม.
44231Kfar SabaCentral District1,77246,296 ตร.ม.
44232Kfar SabaCentral District5272,604 ตร.ม.
44233Kfar SabaCentral District52741,761 ตร.ม.
44234Kfar SabaCentral District33844,096 ตร.ม.
44235Kfar SabaCentral District83274,516 ตร.ม.
44236Kfar SabaCentral District7599,514 ตร.ม.
44237Kfar SabaCentral District4218,030 ตร.ม.
44238Kfar SabaCentral District1,20123,301 ตร.ม.
44239Kfar SabaCentral District97630,259 ตร.ม.
44241Kfar SabaCentral District1,50226,954 ตร.ม.
44244Kfar SabaCentral District15740,341 ตร.ม.
44245Kfar SabaCentral District1,53092,083 ตร.ม.
44246Kfar SabaCentral District39592,468 ตร.ม.
44247Kfar SabaCentral District62125,059 ตร.ม.
44249Kfar SabaCentral District1,04313,413 ตร.ม.
44250Kfar SabaCentral District1,23449,011 ตร.ม.
44251Kfar SabaCentral District1,77815,544 ตร.ม.
44252Kfar SabaCentral District2,23728,754 ตร.ม.
44253Kfar SabaCentral District1,61122,748 ตร.ม.
44254Kfar SabaCentral District1,69422,003 ตร.ม.
44255Kfar SabaCentral District22326,643 ตร.ม.
44256Kfar SabaCentral District2,96635,197 ตร.ม.
44257Kfar SabaCentral District2,76837,477 ตร.ม.
44258Kfar SabaCentral District50022,620 ตร.ม.
44259Kfar SabaCentral District2,12120,381 ตร.ม.
44260Kfar SabaCentral District57417,135 ตร.ม.
44261Kfar SabaCentral District1,04877,861 ตร.ม.
44262Kfar SabaCentral District2,12114,518 ตร.ม.
44265Kfar SabaCentral District36536,981 ตร.ม.
44267Kfar SabaCentral District40925,273 ตร.ม.
44269Kfar SabaCentral District2,58850,053 ตร.ม.
44270Kfar SabaCentral District1,4653,270 ตร.ม.
44271Kfar SabaCentral District58732,653 ตร.ม.
44278Kfar SabaCentral District1,07512,584 ตร.ม.
44279Kfar SabaCentral District3,07249,937 ตร.ม.
44280Kfar SabaCentral District53269,325 ตร.ม.
44281Kfar SabaCentral District1,0360.107 ตร.กม.
44282Kfar SabaCentral District31591,104 ตร.ม.
44283Kfar SabaCentral District2,00031,255 ตร.ม.
44285Kfar SabaCentral District2,01889,425 ตร.ม.
44286Kfar SabaCentral District64852,282 ตร.ม.
44287Kfar SabaCentral District38166,935 ตร.ม.
44288Kfar SabaCentral District1,5980.371 ตร.กม.
44289Kfar SabaCentral District1,6810.165 ตร.กม.
44298Kfar SabaCentral District87813,710 ตร.ม.
44299Kfar SabaCentral District32644,747 ตร.ม.
44306Kfar SabaCentral District93611,345 ตร.ม.
44308Kfar SabaCentral District14233,046 ตร.ม.
44309Kfar SabaCentral District9258,079 ตร.ม.
44311Kfar SabaCentral District51711,083 ตร.ม.
44320Kfar SabaCentral District39344,151 ตร.ม.
44321Kfar SabaCentral District1,32430,918 ตร.ม.
44322Kfar SabaCentral District29434,827 ตร.ม.
44323Kfar SabaCentral District1,3730.311 ตร.กม.
44324Kfar SabaCentral District2,6790.537 ตร.กม.
44325Kfar SabaCentral District2990.128 ตร.กม.
44337Kfar SabaCentral District38414,083 ตร.ม.
44338Kfar SabaCentral District38418,478 ตร.ม.
44339Kfar SabaCentral District23980,965 ตร.ม.
44340Kfar SabaCentral District33070,690 ตร.ม.
44341Kfar SabaCentral District9510.98 ตร.กม.
44342Kfar SabaCentral District6240.207 ตร.กม.
44343Kfar SabaCentral District3890.167 ตร.กม.
44344Kfar SabaCentral District40618,023 ตร.ม.
44345Kfar SabaCentral District520.156 ตร.กม.
44347Kfar SabaCentral District96911,871 ตร.ม.
44348Kfar SabaCentral District51518,306 ตร.ม.
44349Kfar SabaCentral District2,28514,530 ตร.ม.
44350Kfar SabaCentral District1,20113,352 ตร.ม.
44351Kfar SabaCentral District1,1946,115 ตร.ม.
44352Kfar SabaCentral District3,66825,942 ตร.ม.
44355Kfar SabaCentral District1,97023,235 ตร.ม.
44356Kfar SabaCentral District58047,267 ตร.ม.
44357Kfar SabaCentral District3,21048,984 ตร.ม.
44358Kfar SabaCentral District45746,847 ตร.ม.
44359Kfar SabaCentral District2,62630,915 ตร.ม.
44360Kfar SabaCentral District51220,763 ตร.ม.
44364Kfar SabaCentral District
44365Kfar SabaCentral District2,0506,812 ตร.ม.
44369Kfar SabaCentral District59341,933 ตร.ม.
44370Kfar SabaCentral District61312,357 ตร.ม.
44371Kfar SabaCentral District6136,702 ตร.ม.
44372Kfar SabaCentral District1,57322,926 ตร.ม.
44373Kfar SabaCentral District45943,711 ตร.ม.
44374Kfar SabaCentral District1,73925,778 ตร.ม.
44376Kfar SabaCentral District52131,104 ตร.ม.
44378Kfar SabaCentral District93776,247 ตร.ม.
44379Kfar SabaCentral District2,21621,464 ตร.ม.
44380Kfar SabaCentral District54055,648 ตร.ม.
44381Kfar SabaCentral District1,0595,040 ตร.ม.
44383Kfar SabaCentral District2,24422,131 ตร.ม.
44384Kfar SabaCentral District1,0593,259 ตร.ม.
44385Kfar SabaCentral District5383,687 ตร.ม.
44390Kfar SabaCentral District1,03420,306 ตร.ม.
44391Kfar SabaCentral District51236,381 ตร.ม.
44392Kfar SabaCentral District52371,127 ตร.ม.
44393Kfar SabaCentral District2,34357,944 ตร.ม.
44394Kfar SabaCentral District35484,465 ตร.ม.
44395Kfar SabaCentral District5100.156 ตร.กม.
44396Kfar SabaCentral District4570.111 ตร.กม.
44397Kfar SabaCentral District1,66325,057 ตร.ม.
44399Kfar SabaCentral District94321,067 ตร.ม.
44400Kfar SabaCentral District2,22225,855 ตร.ม.
44401Kfar SabaCentral District44347,103 ตร.ม.
44402Kfar SabaCentral District30721,798 ตร.ม.
44403Kfar SabaCentral District1,30421,215 ตร.ม.
44404Kfar SabaCentral District2,49729,713 ตร.ม.
44405Kfar SabaCentral District48994,333 ตร.ม.
44406Kfar SabaCentral District89611,771 ตร.ม.
44407Kfar SabaCentral District72113,783 ตร.ม.
44408Kfar SabaCentral District38433,640 ตร.ม.
44409Kfar SabaCentral District1,11824,808 ตร.ม.
44410Kfar SabaCentral District2,20729,283 ตร.ม.
44412Kfar SabaCentral District1,55925,822 ตร.ม.
44413Kfar SabaCentral District41427,451 ตร.ม.
44414Kfar SabaCentral District45432,609 ตร.ม.
44415Kfar SabaCentral District2,07817,999 ตร.ม.
44416Kfar SabaCentral District1,7960.604 ตร.กม.
44417Kfar SabaCentral District35451,099 ตร.ม.
44418Kfar SabaCentral District9080.707 ตร.กม.
44419Kfar SabaCentral District1,65627,723 ตร.ม.
44421Kfar SabaCentral District84694,335 ตร.ม.
44422Kfar SabaCentral District1,3830.14 ตร.กม.
44423Kfar SabaCentral District62521,794 ตร.ม.
44424Kfar SabaCentral District54981,782 ตร.ม.
44425Kfar SabaCentral District1,3130.144 ตร.กม.
44426Kfar SabaCentral District8410.11 ตร.กม.
44427Kfar SabaCentral District4,5010.118 ตร.กม.
44428Kfar SabaCentral District1,17613,617 ตร.ม.
44430Kfar SabaCentral District28292,785 ตร.ม.
44432Kfar SabaCentral District1790.264 ตร.กม.
44434Kfar SabaCentral District1,18924,220 ตร.ม.
44441Kfar SabaCentral District2,29715,041 ตร.ม.
44442Kfar SabaCentral District1,68019,421 ตร.ม.
44444Kfar SabaCentral District2,87554,498 ตร.ม.
44445Kfar SabaCentral District6238,050 ตร.ม.
44446Kfar SabaCentral District2,46922,771 ตร.ม.
44447Kfar SabaCentral District62251,764 ตร.ม.
44448Kfar SabaCentral District58829,268 ตร.ม.
44449Kfar SabaCentral District2,74846,845 ตร.ม.
44450Kfar SabaCentral District1,13816,755 ตร.ม.
44451Kfar SabaCentral District2,02720,541 ตร.ม.
44453Kfar SabaCentral District3460.111 ตร.กม.
44454Kfar SabaCentral District53720,574 ตร.ม.
44455Kfar SabaCentral District8064,741 ตร.ม.
44456Kfar SabaCentral District54726,158 ตร.ม.
44457Kfar SabaCentral District1,12515,870 ตร.ม.
44458Kfar SabaCentral District1,83127,339 ตร.ม.
44460Kfar SabaCentral District1,85810,178 ตร.ม.
44470Kfar SabaCentral District2,15533,057 ตร.ม.
44471Kfar SabaCentral District49330,192 ตร.ม.
44472Kfar SabaCentral District1,1367,721 ตร.ม.
44484Kfar SabaCentral District2,36455,185 ตร.ม.
44500Kfar SabaCentral District84968,952 ตร.ม.
44501Kfar SabaCentral District1,93627,888 ตร.ม.
44502Kfar SabaCentral District7747,505 ตร.ม.
44503Kfar SabaCentral District88739,089 ตร.ม.
44504Kfar SabaCentral District7743,942 ตร.ม.
44505Kfar SabaCentral District5,3920.118 ตร.กม.
44506Kfar SabaCentral District1,1309,121 ตร.ม.
44508Kfar SabaCentral District6714,854 ตร.ม.
44510Kfar SabaCentral District46813,675 ตร.ม.
44511Kfar SabaCentral District9797,755 ตร.ม.
44513Kfar SabaCentral District4578,365 ตร.ม.
44534Kfar SabaCentral District4859,926 ตร.ม.
44535Kfar SabaCentral District1,96916,308 ตร.ม.
44537Kfar SabaCentral District1,40419,683 ตร.ม.
44539Kfar SabaCentral District3430.137 ตร.กม.
44601Kfar SabaCentral District1,83330,988 ตร.ม.
44602Kfar SabaCentral District1,06514,463 ตร.ม.
44610Kfar SabaCentral District6214,160 ตร.ม.
44621Kfar SabaCentral District35643,857 ตร.ม.
44622Kfar SabaCentral District67712,485 ตร.ม.
44623Kfar SabaCentral District34637,546 ตร.ม.
44625Kfar SabaCentral District87419,801 ตร.ม.
44627Kfar SabaCentral District52899,763 ตร.ม.
44628Kfar SabaCentral District1,40544,136 ตร.ม.
44629Kfar SabaCentral District22041,520 ตร.ม.
44631Kfar SabaCentral District32616,730 ตร.ม.
44632Kfar SabaCentral District78617,165 ตร.ม.
44636Kfar SabaCentral District5457,000 ตร.ม.
44637Kfar SabaCentral District71518,008 ตร.ม.
44640Kfar SabaCentral District1,02726,432 ตร.ม.
44641Kfar SabaCentral District71129,412 ตร.ม.
44643Kfar SabaCentral District5359,662 ตร.ม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Kfar Saba, Central District

ประชากร66,890
ความหนาแน่นของประชากร4,720 / km²
ประชากรชาย32,673 (48.8%)
ประชากรหญิง34,217 (51.2%)
อายุมัธยฐาน33.6
อายุมัธยฐานเพศชาย32.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง34.7
ธุรกิจใน Kfar Saba, Central District4,128
ประชากร (1975)19,993
ประชากร (2000)43,752
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +234.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +52.9%

Kfar Saba

Kfar Saba (Hebrew: כְּפַר סָבָא, lit. "Grandfather's Village"), officially Kfar Sava, is a city in the Sharon region, of the Center District of Israel. At the end of 2009, Kfar Saba had a population of 83,600.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Kfar Saba