ช่วงเวลาเวลาอิสราเอล
พื้นที่7.1 ตร.กม.
ประชากร111,612 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย54,480 (48.8%)
ประชากรหญิง57,133 (51.2%)
อายุมัธยฐาน30.4
รหัสไปรษณีย์51000, 51100, 51101 (283 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์3, 4

แผนที่แบบโต้ตอบ

(286) รหัสไปรษณีย์ ใน Bené Beraq, Tel Aviv District

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
51000Bené BeraqTel Aviv District4620.425 ตร.กม.
51100Bené BeraqTel Aviv District
51101Bené BeraqTel Aviv District
51102Bené BeraqTel Aviv District
51103Bené BeraqTel Aviv District
51104Bené BeraqTel Aviv District
51105Bené BeraqTel Aviv District
51108Bené BeraqTel Aviv District
51110Bené BeraqTel Aviv District
51111Bené BeraqTel Aviv District
51112Bené BeraqTel Aviv District
51114Bené BeraqTel Aviv District
51115Bené BeraqTel Aviv District
51117Bené BeraqTel Aviv District
51118Bené BeraqTel Aviv District
51120Bené BeraqTel Aviv District
51121Bené BeraqTel Aviv District
51122Bené BeraqTel Aviv District
51123Bené BeraqTel Aviv District
51124Bené BeraqTel Aviv District
51126Bené BeraqTel Aviv District
51127Bené BeraqTel Aviv District
51128Bené BeraqTel Aviv District
51130Bené BeraqTel Aviv District
51131Bené BeraqTel Aviv District
51133Bené BeraqTel Aviv District
51134Bené BeraqTel Aviv District
51136Bené BeraqTel Aviv District
51137Bené BeraqTel Aviv District
51140Bené BeraqTel Aviv District
51141Bené BeraqTel Aviv District
51142Bené BeraqTel Aviv District
51143Bené BeraqTel Aviv District
51150Bené BeraqTel Aviv District
51200Bené BeraqTel Aviv District6,4070.56 ตร.กม.
51201Bené BeraqTel Aviv District1,8910.177 ตร.กม.
51202Bené BeraqTel Aviv District63677,105 ตร.ม.
51203Bené BeraqTel Aviv District1,19191,894 ตร.ม.
51204Bené BeraqTel Aviv District98938,460 ตร.ม.
51205Bené BeraqTel Aviv District1,23928,798 ตร.ม.
51206Bené BeraqTel Aviv District1,9440.134 ตร.กม.
51207Bené BeraqTel Aviv District1,18813,806 ตร.ม.
51208Bené BeraqTel Aviv District2,3755,377 ตร.ม.
51209Bené BeraqTel Aviv District1,18815,680 ตร.ม.
51212Bené BeraqTel Aviv District4,60314,311 ตร.ม.
51213Bené BeraqTel Aviv District2,177252 ตร.ม.
51215Bené BeraqTel Aviv District3,5654,923 ตร.ม.
51221Bené BeraqTel Aviv District8,35947,057 ตร.ม.
51222Bené BeraqTel Aviv District1,10472,367 ตร.ม.
51223Bené BeraqTel Aviv District2,08461,073 ตร.ม.
51224Bené BeraqTel Aviv District6,01829,272 ตร.ม.
51225Bené BeraqTel Aviv District2,47142,494 ตร.ม.
51226Bené BeraqTel Aviv District1,18238,751 ตร.ม.
51227Bené BeraqTel Aviv District7,15841,363 ตร.ม.
51228Bené BeraqTel Aviv District7,07121,123 ตร.ม.
51230Bené BeraqTel Aviv District2,81118,394 ตร.ม.
51231Bené BeraqTel Aviv District92737,717 ตร.ม.
51238Bené BeraqTel Aviv District4,24922,876 ตร.ม.
51240Bené BeraqTel Aviv District1,1270.236 ตร.กม.
51242Bené BeraqTel Aviv District1,23460,552 ตร.ม.
51243Bené BeraqTel Aviv District1,6320.195 ตร.กม.
51244Bené BeraqTel Aviv District3,19416,975 ตร.ม.
51246Bené BeraqTel Aviv District1,16617,855 ตร.ม.
51247Bené BeraqTel Aviv District2,34420,934 ตร.ม.
51249Bené BeraqTel Aviv District2,40615,337 ตร.ม.
51250Bené BeraqTel Aviv District2,17415,424 ตร.ม.
51251Bené BeraqTel Aviv District1,17223,167 ตร.ม.
51252Bené BeraqTel Aviv District1,00354,082 ตร.ม.
51253Bené BeraqTel Aviv District6,62128,250 ตร.ม.
51260Bené BeraqTel Aviv District3,15727,350 ตร.ม.
51261Bené BeraqTel Aviv District1,18851,394 ตร.ม.
51262Bené BeraqTel Aviv District4,20540,107 ตร.ม.
51263Bené BeraqTel Aviv District4,65328,097 ตร.ม.
51264Bené BeraqTel Aviv District1,18443,085 ตร.ม.
51265Bené BeraqTel Aviv District3,52110,317 ตร.ม.
51266Tel Aviv District7,18034,396 ตร.ม.
51267Bené BeraqTel Aviv District1,18818,850 ตร.ม.
51268Bené BeraqTel Aviv District3,56215,540 ตร.ม.
51272Bené BeraqTel Aviv District5,9889,604 ตร.ม.
51273Bené BeraqTel Aviv District2,4776,677 ตร.ม.
51274Bené BeraqTel Aviv District1,2417,999 ตร.ม.
51281Bené BeraqTel Aviv District2,47615,952 ตร.ม.
51282Bené BeraqTel Aviv District1,23747,330 ตร.ม.
51284Bené BeraqTel Aviv District1,18428,992 ตร.ม.
51285Bené BeraqTel Aviv District3,60031,063 ตร.ม.
51287Bené BeraqTel Aviv District4,74823,423 ตร.ม.
51288Bené BeraqTel Aviv District1,18031,608 ตร.ม.
51289Bené BeraqTel Aviv District2,37822,123 ตร.ม.
51290Bené BeraqTel Aviv District5,92637,250 ตร.ม.
51300Bené BeraqTel Aviv District3,56516,233 ตร.ม.
51301Bené BeraqTel Aviv District3,56923,127 ตร.ม.
51304Bené BeraqTel Aviv District2,3816,627 ตร.ม.
51305Bené BeraqTel Aviv District4,75311,152 ตร.ม.
51306Bené BeraqTel Aviv District2,37321,888 ตร.ม.
51307Bené BeraqTel Aviv District3,56020,755 ตร.ม.
51308Bené BeraqTel Aviv District1,19015,836 ตร.ม.
51309Bené BeraqTel Aviv District4,74917,576 ตร.ม.
51311Bené BeraqTel Aviv District2,37515,405 ตร.ม.
51312Bené BeraqTel Aviv District1,1919,885 ตร.ม.
51313Bené BeraqTel Aviv District2,42611,514 ตร.ม.
51314Bené BeraqTel Aviv District1,191623 ตร.ม.
51320Bené BeraqTel Aviv District2,37610,892 ตร.ม.
51321Bené BeraqTel Aviv District1,1875,868 ตร.ม.
51322Bené BeraqTel Aviv District1,18714,888 ตร.ม.
51324Bené BeraqTel Aviv District2,36713,404 ตร.ม.
51325Bené BeraqTel Aviv District2,3598,279 ตร.ม.
51327Bené BeraqTel Aviv District3,56411,718 ตร.ม.
51328Bené BeraqTel Aviv District1,18846,778 ตร.ม.
51330Bené BeraqTel Aviv District4,75125,157 ตร.ม.
51331Bené BeraqTel Aviv District3,55520,876 ตร.ม.
51332Bené BeraqTel Aviv District1,1874,964 ตร.ม.
51340Bené BeraqTel Aviv District1,18523,731 ตร.ม.
51341Bené BeraqTel Aviv District2,4269,747 ตร.ม.
51342Bené BeraqTel Aviv District3,65716,301 ตร.ม.
51345Bené BeraqTel Aviv District2,47118,099 ตร.ม.
51347Bené BeraqTel Aviv District2,42713,856 ตร.ม.
51348Bené BeraqTel Aviv District1,23921,118 ตร.ม.
51349Bené BeraqTel Aviv District2,4718,326 ตร.ม.
51350Bené BeraqTel Aviv District1,2398,767 ตร.ม.
51360Bené BeraqTel Aviv District3,49416,721 ตร.ม.
51361Bené BeraqTel Aviv District1,1791,968 ตร.ม.
51362Bené BeraqTel Aviv District4,73118,529 ตร.ม.
51363Bené BeraqTel Aviv District1,18819,129 ตร.ม.
51364Bené BeraqTel Aviv District2,37215,485 ตร.ม.
51365Bené BeraqTel Aviv District1,2416,275 ตร.ม.
51366Bené BeraqTel Aviv District2,47922,287 ตร.ม.
51367Bené BeraqTel Aviv District2,471516 ตร.ม.
51368Bené BeraqTel Aviv District2,4796,055 ตร.ม.
51369Bené BeraqTel Aviv District7,22144,659 ตร.ม.
51370Bené BeraqTel Aviv District4,74230,673 ตร.ม.
51371Bené BeraqTel Aviv District2,35912,622 ตร.ม.
51372Bené BeraqTel Aviv District4,8536,644 ตร.ม.
51376Bené BeraqTel Aviv District3,6024,239 ตร.ม.
51377Bené BeraqTel Aviv District1,17929,214 ตร.ม.
51378Bené BeraqTel Aviv District3,6556,314 ตร.ม.
51380Bené BeraqTel Aviv District1,14418,938 ตร.ม.
51381Bené BeraqTel Aviv District95975,430 ตร.ม.
51382Bené BeraqTel Aviv District4,68213,632 ตร.ม.
51383Bené BeraqTel Aviv District1,17628,175 ตร.ม.
51384Bené BeraqTel Aviv District2,1036,208 ตร.ม.
51385Bené BeraqTel Aviv District2,54822,984 ตร.ม.
51387Bené BeraqTel Aviv District2,31915,488 ตร.ม.
51388Bené BeraqTel Aviv District85340,360 ตร.ม.
51389Bené BeraqTel Aviv District4,83022,399 ตร.ม.
51390Bené BeraqTel Aviv District4,92535,317 ตร.ม.
51391Bené BeraqTel Aviv District2,4717,312 ตร.ม.
51392Bené BeraqTel Aviv District3,11423,623 ตร.ม.
51393Bené BeraqTel Aviv District1,23221,179 ตร.ม.
51394Bené BeraqTel Aviv District2,35311,418 ตร.ม.
51400Bené BeraqTel Aviv District3,61711,225 ตร.ม.
51401Bené BeraqTel Aviv District7,26110,346 ตร.ม.
51402Bené BeraqTel Aviv District8,45033,083 ตร.ม.
51403Bené BeraqTel Aviv District4,85313,300 ตร.ม.
51404Bené BeraqTel Aviv District1,23611,750 ตร.ม.
51405Bené BeraqTel Aviv District1,23612,484 ตร.ม.
51406Bené BeraqTel Aviv District1,23326,274 ตร.ม.
51407Bené BeraqTel Aviv District3,65513,331 ตร.ม.
51408Bené BeraqTel Aviv District1,2396,812 ตร.ม.
51409Bené BeraqTel Aviv District1,23910,912 ตร.ม.
51410Bené BeraqTel Aviv District2,47510,149 ตร.ม.
51411Bené BeraqTel Aviv District2,4753,293 ตร.ม.
51412Bené BeraqTel Aviv District3,6103,058 ตร.ม.
51418Bené BeraqTel Aviv District3,5439,363 ตร.ม.
51420Bené BeraqTel Aviv District2,4777,169 ตร.ม.
51421Bené BeraqTel Aviv District2,4217,845 ตร.ม.
51425Bené BeraqTel Aviv District2,3717,178 ตร.ม.
51426Bené BeraqTel Aviv District2,3686,850 ตร.ม.
51427Bené BeraqTel Aviv District4,84024,787 ตร.ม.
51428Bené BeraqTel Aviv District1,1855,849 ตร.ม.
51429Bené BeraqTel Aviv District2,36314,443 ตร.ม.
51430Bené BeraqTel Aviv District2,4206,523 ตร.ม.
51431Bené BeraqTel Aviv District2,36311,464 ตร.ม.
51440Bené BeraqTel Aviv District4,8205,572 ตร.ม.
51441Bené BeraqTel Aviv District2,4204,576 ตร.ม.
51442Bené BeraqTel Aviv District1,17912,806 ตร.ม.
51443Bené BeraqTel Aviv District3,53513,315 ตร.ม.
51444Bené BeraqTel Aviv District3,5358,205 ตร.ม.
51445Bené BeraqTel Aviv District3,5438,106 ตร.ม.
51446Bené BeraqTel Aviv District2,35012,357 ตร.ม.
51447Bené BeraqTel Aviv District4,7307,923 ตร.ม.
51448Bené BeraqTel Aviv District4,73013,543 ตร.ม.
51450Bené BeraqTel Aviv District4,8386,693 ตร.ม.
51451Bené BeraqTel Aviv District1,1805,836 ตร.ม.
51460Bené BeraqTel Aviv District3,6429,842 ตร.ม.
51461Bené BeraqTel Aviv District4,82315,309 ตร.ม.
51462Bené BeraqTel Aviv District2,42212,132 ตร.ม.
51464Bené BeraqTel Aviv District4,8209,142 ตร.ม.
51465Bené BeraqTel Aviv District3,58416,968 ตร.ม.
51467Bené BeraqTel Aviv District2,3485,718 ตร.ม.
51468Bené BeraqTel Aviv District1,16910,713 ตร.ม.
51469Bené BeraqTel Aviv District1,16910,342 ตร.ม.
51480Bené BeraqTel Aviv District4,72219,306 ตร.ม.
51481Bené BeraqTel Aviv District2,34816,722 ตร.ม.
51482Bené BeraqTel Aviv District3,54416,522 ตร.ม.
51483Bené BeraqTel Aviv District2,36711,741 ตร.ม.
51484Bené BeraqTel Aviv District1,18811,633 ตร.ม.
51485Bené BeraqTel Aviv District4,74731,579 ตร.ม.
51486Bené BeraqTel Aviv District4,74710,428 ตร.ม.
51487Bené BeraqTel Aviv District4,7395,978 ตร.ม.
51488Bené BeraqTel Aviv District3,55910,870 ตร.ม.
51500Bené BeraqTel Aviv District2,35210,829 ตร.ม.
51501Bené BeraqTel Aviv District1,18314,171 ตร.ม.
51502Bené BeraqTel Aviv District3,58814,851 ตร.ม.
51503Bené BeraqTel Aviv District2,35712,375 ตร.ม.
51504Bené BeraqTel Aviv District4,71415,133 ตร.ม.
51505Bené BeraqTel Aviv District3,52311,767 ตร.ม.
51506Bené BeraqTel Aviv District4,6797,605 ตร.ม.
51507Bené BeraqTel Aviv District1,1884,721 ตร.ม.
51508Bené BeraqTel Aviv District2,36326,148 ตร.ม.
51509Bené BeraqTel Aviv District1,17516,095 ตร.ม.
51510Bené BeraqTel Aviv District4,73820,405 ตร.ม.
51511Bené BeraqTel Aviv District2,36322,047 ตร.ม.
51520Bené BeraqTel Aviv District3,6442,786 ตร.ม.
51521Bené BeraqTel Aviv District3,6449,051 ตร.ม.
51522Bené BeraqTel Aviv District4,8318,653 ตร.ม.
51523Bené BeraqTel Aviv District2,4268,667 ตร.ม.
51524Bené BeraqTel Aviv District2,37512,102 ตร.ม.
51525Bené BeraqTel Aviv District2,35225,156 ตร.ม.
51526Bené BeraqTel Aviv District4,73015,849 ตร.ม.
51527Bené BeraqTel Aviv District5,86342,291 ตร.ม.
51528Bené BeraqTel Aviv District3,49620,769 ตร.ม.
51529Bené BeraqTel Aviv District3,51122,165 ตร.ม.
51530Bené BeraqTel Aviv District1,15610,636 ตร.ม.
51531Bené BeraqTel Aviv District3,52921,485 ตร.ม.
51533Bené BeraqTel Aviv District2,3445,978 ตร.ม.
51534Bené BeraqTel Aviv District4,71626,538 ตร.ม.
51536Bené BeraqTel Aviv District2,405439 ตร.ม.
51537Bené BeraqTel Aviv District2,4264,517 ตร.ม.
51540Bené BeraqTel Aviv District2,47911,751 ตร.ม.
51541Bené BeraqTel Aviv District4,95021,240 ตร.ม.
51542Bené BeraqTel Aviv District2,47915,839 ตร.ม.
51543Bené BeraqTel Aviv District4,84525,999 ตร.ม.
51544Bené BeraqTel Aviv District7080.137 ตร.กม.
51545Bené BeraqTel Aviv District1,18810,980 ตร.ม.
51546Bené BeraqTel Aviv District3,65732,746 ตร.ม.
51547Bené BeraqTel Aviv District1,1907,601 ตร.ม.
51548Bené BeraqTel Aviv District3,53811,420 ตร.ม.
51549Bené BeraqTel Aviv District4,71227,450 ตร.ม.
51550Bené BeraqTel Aviv District3,56324,584 ตร.ม.
51551Bené BeraqTel Aviv District2,3717,115 ตร.ม.
51552Bené BeraqTel Aviv District1,17446,027 ตร.ม.
51553Bené BeraqTel Aviv District2,2500.109 ตร.กม.
51554Bené BeraqTel Aviv District5,32862,995 ตร.ม.
51555Bené BeraqTel Aviv District73914,819 ตร.ม.
51557Bené BeraqTel Aviv District1,1665,459 ตร.ม.
51561Bené BeraqTel Aviv District2,50211,345 ตร.ม.
51562Bené BeraqTel Aviv District2,52429,300 ตร.ม.
51563Bené BeraqTel Aviv District59826,815 ตร.ม.
51564Bené BeraqTel Aviv District1,18415,090 ตร.ม.
51565Bené BeraqTel Aviv District3,55915,729 ตร.ม.
51580Bené BeraqTel Aviv District2,37211,295 ตร.ม.
51581Bené BeraqTel Aviv District2,3726,713 ตร.ม.
51582Bené BeraqTel Aviv District2,36713,453 ตร.ม.
51583Bené BeraqTel Aviv District4,73919,987 ตร.ม.
51584Bené BeraqTel Aviv District1,18814,897 ตร.ม.
51586Tel Aviv District1,18371,736 ตร.ม.
51589Bené BeraqTel Aviv District1,1834,746 ตร.ม.
51590Bené BeraqTel Aviv District1,18518,205 ตร.ม.
51591Tel Aviv District2,3685,947 ตร.ม.
51592Tel Aviv District3,5608,953 ตร.ม.
51600Bené BeraqTel Aviv District1,18831,302 ตร.ม.
51601Bené BeraqTel Aviv District1,18839,492 ตร.ม.
51602Bené BeraqTel Aviv District2,3735,651 ตร.ม.
51603Bené BeraqTel Aviv District4,74320,256 ตร.ม.
51604Bené BeraqTel Aviv District1,18823,246 ตร.ม.
51605Bené BeraqTel Aviv District1,18820,623 ตร.ม.
51606Bené BeraqTel Aviv District4,72629,032 ตร.ม.
51607Bené BeraqTel Aviv District1,16662,793 ตร.ม.
51608Bené BeraqTel Aviv District1,18623,901 ตร.ม.
51609Bené BeraqTel Aviv District5,76251,685 ตร.ม.
51610Bené BeraqTel Aviv District1,23821,576 ตร.ม.
51611Bené BeraqTel Aviv District3,53816,468 ตร.ม.
51612Bené BeraqTel Aviv District4,52641,440 ตร.ม.
51613Bené BeraqTel Aviv District4,84920,370 ตร.ม.
51614Bené BeraqTel Aviv District4,51923,861 ตร.ม.
51640Bené BeraqTel Aviv District4,85313,125 ตร.ม.
51642Bené BeraqTel Aviv District1,23945,460 ตร.ม.
51643Bené BeraqTel Aviv District1,23961,321 ตร.ม.
51644Bené BeraqTel Aviv District6,52049,366 ตร.ม.
51646Bené BeraqTel Aviv District1,18525,238 ตร.ม.
51647Bené BeraqTel Aviv District1,09827,016 ตร.ม.
51649Bené BeraqTel Aviv District1,11656,579 ตร.ม.
51650Bené BeraqTel Aviv District2,29626,421 ตร.ม.
51651Bené BeraqTel Aviv District3,30027,813 ตร.ม.
52370Ramat GanTel Aviv District2,17343,532 ตร.ม.
52402Ramat GanTel Aviv District4,7189,965 ตร.ม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Bené Beraq, Tel Aviv District

ประชากร111,612
ความหนาแน่นของประชากร15,746 / km²
ประชากรชาย54,480 (48.8%)
ประชากรหญิง57,133 (51.2%)
อายุมัธยฐาน30.4
อายุมัธยฐานเพศชาย29.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง31.7
ธุรกิจใน Bené Beraq, Tel Aviv District4,108
ประชากร (1975)60,365
ประชากร (2000)92,214
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +84.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +21%

Bené Beraq

Bnei Brak (Hebrew: בְּנֵי בְרַק  (audio) , bənê ḇəraq) is a city located on the central Mediterranean coastal plain in Israel, just east of Tel Aviv. A center of Ultra Orthodox Judaism, Bnei Brak covers an area of 709 hectares, and had a population o..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Bené Beraq