ช่วงเวลาเวลาอิสราเอล
พื้นที่47.8 ตร.กม.
ประชากร86,930 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย42,623 (49%)
ประชากรหญิง44,307 (51%)
อายุมัธยฐาน32.7
รหัสไปรษณีย์78000, 78100, 78101 (323 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์8

แผนที่แบบโต้ตอบ

(326) รหัสไปรษณีย์ ใน Ashqelon, Southern District

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
78000AshqelonSouthern District1,8901.957 ตร.กม.
78100AshqelonSouthern District
78101AshqelonSouthern District
78102AshqelonSouthern District
78103AshqelonSouthern District
78104AshqelonSouthern District
78106AshqelonSouthern District
78107AshqelonSouthern District
78108AshqelonSouthern District
78109AshqelonSouthern District
78110AshqelonSouthern District
78150AshqelonSouthern District
78151AshqelonSouthern District
78153AshqelonSouthern District
78154AshqelonSouthern District
78160AshqelonSouthern District
78170AshqelonSouthern District
78171AshqelonSouthern District
78172AshqelonSouthern District
78173AshqelonSouthern District
78174AshqelonSouthern District
78190AshqelonSouthern District
78191AshqelonSouthern District
78201AshqelonSouthern District31330,106 ตร.ม.
78202AshqelonSouthern District84828,473 ตร.ม.
78203AshqelonSouthern District60415,704 ตร.ม.
78204AshqelonSouthern District5139,589 ตร.ม.
78207AshqelonSouthern District1,60753,773 ตร.ม.
78208AshqelonSouthern District22224,216 ตร.ม.
78209AshqelonSouthern District5620.388 ตร.กม.
78210AshqelonSouthern District59196,706 ตร.ม.
78211AshqelonSouthern District31158,148 ตร.ม.
78229AshqelonSouthern District82417,126 ตร.ม.
78232AshqelonSouthern District26522,393 ตร.ม.
78233AshqelonSouthern District47416,570 ตร.ม.
78237AshqelonSouthern District32731,674 ตร.ม.
78238AshqelonSouthern District8668,588 ตร.ม.
78239AshqelonSouthern District57810,930 ตร.ม.
78240AshqelonSouthern District31491,753 ตร.ม.
78243AshqelonSouthern District4717,498 ตร.ม.
78251AshqelonSouthern District33252,524 ตร.ม.
78252AshqelonSouthern District66314,396 ตร.ม.
78253AshqelonSouthern District66311,287 ตร.ม.
78254AshqelonSouthern District3318,026 ตร.ม.
78255AshqelonSouthern District3316,505 ตร.ม.
78257AshqelonSouthern District1,27829,005 ตร.ม.
78258AshqelonSouthern District1,60615,847 ตร.ม.
78261AshqelonSouthern District1,05241,752 ตร.ม.
78262AshqelonSouthern District1,28152,985 ตร.ม.
78263AshqelonSouthern District5845,763 ตร.ม.
78272AshqelonSouthern District3161,634 ตร.ม.
78273AshqelonSouthern District30938,135 ตร.ม.
78274AshqelonSouthern District31641,191 ตร.ม.
78277AshqelonSouthern District91127,023 ตร.ม.
78278AshqelonSouthern District1,81827,751 ตร.ม.
78279AshqelonSouthern District31515,300 ตร.ม.
78281AshqelonSouthern District1,6640.784 ตร.กม.
78285AshqelonSouthern District25616,573 ตร.ม.
78286AshqelonSouthern District30627,305 ตร.ม.
78287AshqelonSouthern District1,17420,972 ตร.ม.
78288AshqelonSouthern District1,18129,280 ตร.ม.
78290AshqelonSouthern District1,50557,757 ตร.ม.
78300AshqelonSouthern District1,2611.029 ตร.กม.
78301AshqelonSouthern District30758,771 ตร.ม.
78302AshqelonSouthern District53294,387 ตร.ม.
78303AshqelonSouthern District22147,604 ตร.ม.
78304AshqelonSouthern District27247,316 ตร.ม.
78305AshqelonSouthern District32788,662 ตร.ม.
78306AshqelonSouthern District5920.134 ตร.กม.
78308AshqelonSouthern District1,13917,307 ตร.ม.
78310AshqelonSouthern District6962.149 ตร.กม.
78322AshqelonSouthern District89397,993 ตร.ม.
78325AshqelonSouthern District1,20028,577 ตร.ม.
78328AshqelonSouthern District1,22124,583 ตร.ม.
78329AshqelonSouthern District1,06212,012 ตร.ม.
78330AshqelonSouthern District1,34921,937 ตร.ม.
78335AshqelonSouthern District2952,604 ตร.ม.
78336AshqelonSouthern District86629,253 ตร.ม.
78338AshqelonSouthern District1,15213,034 ตร.ม.
78339AshqelonSouthern District8252,468 ตร.ม.
78341AshqelonSouthern District5040.133 ตร.กม.
78342AshqelonSouthern District1,22113,458 ตร.ม.
78352AshqelonSouthern District30629,410 ตร.ม.
78354AshqelonSouthern District26928,182 ตร.ม.
78355AshqelonSouthern District30037,878 ตร.ม.
78358AshqelonSouthern District1,32553,578 ตร.ม.
78360AshqelonSouthern District3100.191 ตร.กม.
78366AshqelonSouthern District85213,201 ตร.ม.
78369AshqelonSouthern District8534,813 ตร.ม.
78370AshqelonSouthern District5834,498 ตร.ม.
78372AshqelonSouthern District5833,639 ตร.ม.
78373AshqelonSouthern District29511,080 ตร.ม.
78374AshqelonSouthern District2,23830,698 ตร.ม.
78376AshqelonSouthern District2885,041 ตร.ม.
78378AshqelonSouthern District2884,058 ตร.ม.
78379AshqelonSouthern District2884,269 ตร.ม.
78381AshqelonSouthern District2889,426 ตร.ม.
78382AshqelonSouthern District1,28324,125 ตร.ม.
78391AshqelonSouthern District1,06514,471 ตร.ม.
78393AshqelonSouthern District23527,270 ตร.ม.
78396AshqelonSouthern District5343,057 ตร.ม.
78397AshqelonSouthern District8019,856 ตร.ม.
78398AshqelonSouthern District2873,930 ตร.ม.
78399AshqelonSouthern District22035,953 ตร.ม.
78401AshqelonSouthern District24815,315 ตร.ม.
78402AshqelonSouthern District5347,397 ตร.ม.
78403AshqelonSouthern District5343,817 ตร.ม.
78404AshqelonSouthern District28725,972 ตร.ม.
78406AshqelonSouthern District2707,684 ตร.ม.
78407AshqelonSouthern District2707,171 ตร.ม.
78409AshqelonSouthern District28415,971 ตร.ม.
78410AshqelonSouthern District5196,103 ตร.ม.
78413AshqelonSouthern District1,58533,416 ตร.ม.
78414AshqelonSouthern District1,57618,358 ตร.ม.
78415AshqelonSouthern District1,09667,282 ตร.ม.
78416AshqelonSouthern District27220,871 ตร.ม.
78420AshqelonSouthern District5627,985 ตร.ม.
78421AshqelonSouthern District1,0050.145 ตร.กม.
78422AshqelonSouthern District34347,751 ตร.ม.
78423AshqelonSouthern District1210.182 ตร.กม.
78426AshqelonSouthern District1,45939,898 ตร.ม.
78427AshqelonSouthern District29942,162 ตร.ม.
78431AshqelonSouthern District1,70440,049 ตร.ม.
78433AshqelonSouthern District1,31248,217 ตร.ม.
78435AshqelonSouthern District1,06518,307 ตร.ม.
78436AshqelonSouthern District5535,080 ตร.ม.
78437AshqelonSouthern District26755,917 ตร.ม.
78438AshqelonSouthern District74912,147 ตร.ม.
78440AshqelonSouthern District1,02729,631 ตร.ม.
78441AshqelonSouthern District7720.108 ตร.กม.
78443AshqelonSouthern District25631,511 ตร.ม.
78461AshqelonSouthern District6560.251 ตร.กม.
78463AshqelonSouthern District4320.142 ตร.กม.
78464AshqelonSouthern District1,02625,565 ตร.ม.
78467AshqelonSouthern District1,70429,210 ตร.ม.
78470AshqelonSouthern District83633,097 ตร.ม.
78471AshqelonSouthern District3000.122 ตร.กม.
78472AshqelonSouthern District2661,093 ตร.ม.
78473AshqelonSouthern District84215,560 ตร.ม.
78474AshqelonSouthern District2666,459 ตร.ม.
78475AshqelonSouthern District2660.112 ตร.กม.
78478AshqelonSouthern District74241,166 ตร.ม.
78480AshqelonSouthern District7110.153 ตร.กม.
78483AshqelonSouthern District28854,445 ตร.ม.
78484AshqelonSouthern District1,88139,667 ตร.ม.
78485AshqelonSouthern District9730.172 ตร.กม.
78487AshqelonSouthern District4910.293 ตร.กม.
78488AshqelonSouthern District5750.187 ตร.กม.
78490AshqelonSouthern District28638,746 ตร.ม.
78491AshqelonSouthern District1,17440,256 ตร.ม.
78492AshqelonSouthern District31034,673 ตร.ม.
78493AshqelonSouthern District5370.192 ตร.กม.
78497AshqelonSouthern District5790.125 ตร.กม.
78498AshqelonSouthern District1770.498 ตร.กม.
78501AshqelonSouthern District3910.215 ตร.กม.
78502AshqelonSouthern District5217,007 ตร.ม.
78503AshqelonSouthern District18479,583 ตร.ม.
78504AshqelonSouthern District2160.195 ตร.กม.
78505AshqelonSouthern District1,22730,410 ตร.ม.
78508AshqelonSouthern District94210,524 ตร.ม.
78509AshqelonSouthern District37419,129 ตร.ม.
78510AshqelonSouthern District2924,867 ตร.ม.
78519AshqelonSouthern District1,10026,267 ตร.ม.
78520AshqelonSouthern District5418,663 ตร.ม.
78521AshqelonSouthern District420.122 ตร.กม.
78522AshqelonSouthern District2,03947,550 ตร.ม.
78523AshqelonSouthern District98434,038 ตร.ม.
78524AshqelonSouthern District2,19240,674 ตร.ม.
78525AshqelonSouthern District27934,443 ตร.ม.
78526AshqelonSouthern District1,00114,204 ตร.ม.
78528AshqelonSouthern District24732,464 ตร.ม.
78529AshqelonSouthern District5308,703 ตร.ม.
78530AshqelonSouthern District57322,393 ตร.ม.
78532AshqelonSouthern District1,47930,885 ตร.ม.
78533AshqelonSouthern District60292,160 ตร.ม.
78534AshqelonSouthern District47612,352 ตร.ม.
78535AshqelonSouthern District93828,187 ตร.ม.
78536AshqelonSouthern District6007,020 ตร.ม.
78537AshqelonSouthern District60015,387 ตร.ม.
78538AshqelonSouthern District1,20823,412 ตร.ม.
78539AshqelonSouthern District28330,474 ตร.ม.
78540AshqelonSouthern District73521,616 ตร.ม.
78541AshqelonSouthern District20247,629 ตร.ม.
78542AshqelonSouthern District63636,652 ตร.ม.
78544AshqelonSouthern District1,58934,367 ตร.ม.
78550AshqelonSouthern District61113,753 ตร.ม.
78551AshqelonSouthern District20637,799 ตร.ม.
78553AshqelonSouthern District1580.161 ตร.กม.
78554AshqelonSouthern District1,12324,258 ตร.ม.
78555AshqelonSouthern District26318,607 ตร.ม.
78556AshqelonSouthern District1,03311,923 ตร.ม.
78557AshqelonSouthern District1,14516,420 ตร.ม.
78558AshqelonSouthern District83924,426 ตร.ม.
78559AshqelonSouthern District1,21734,480 ตร.ม.
78560AshqelonSouthern District3933,924 ตร.ม.
78562AshqelonSouthern District2170.689 ตร.กม.
78563AshqelonSouthern District24115,541 ตร.ม.
78564AshqelonSouthern District28646,054 ตร.ม.
78565AshqelonSouthern District14283,492 ตร.ม.
78566AshqelonSouthern District3630.668 ตร.กม.
78567AshqelonSouthern District85211,798 ตร.ม.
78578AshqelonSouthern District1,24030,112 ตร.ม.
78579AshqelonSouthern District30745,390 ตร.ม.
78581AshqelonSouthern District96014,343 ตร.ม.
78582AshqelonSouthern District1,5930.87 ตร.กม.
78583AshqelonSouthern District71915,268 ตร.ม.
78584AshqelonSouthern District69216,713 ตร.ม.
78585AshqelonSouthern District27424,336 ตร.ม.
78586AshqelonSouthern District29911,869 ตร.ม.
78587AshqelonSouthern District57213,248 ตร.ม.
78588AshqelonSouthern District17742,643 ตร.ม.
78593AshqelonSouthern District28979,220 ตร.ม.
78594AshqelonSouthern District
78595AshqelonSouthern District
78597AshqelonSouthern District6008,680 ตร.ม.
78598AshqelonSouthern District
78601AshqelonSouthern District6110.197 ตร.กม.
78602AshqelonSouthern District1,18833,325 ตร.ม.
78607AshqelonSouthern District1,48332,074 ตร.ม.
78608AshqelonSouthern District3,5690.861 ตร.กม.
78609AshqelonSouthern District8719,885 ตร.ม.
78610AshqelonSouthern District6510.131 ตร.กม.
78611AshqelonSouthern District19445,957 ตร.ม.
78616AshqelonSouthern District27027,703 ตร.ม.
78617AshqelonSouthern District1,1780.349 ตร.กม.
78618AshqelonSouthern District2,4670.125 ตร.กม.
78619AshqelonSouthern District30127,936 ตร.ม.
78623AshqelonSouthern District
78625AshqelonSouthern District1,53156,164 ตร.ม.
78626AshqelonSouthern District5697,892 ตร.ม.
78628AshqelonSouthern District3970.131 ตร.กม.
78631AshqelonSouthern District30765,581 ตร.ม.
78633AshqelonSouthern District
78635AshqelonSouthern District
78636AshqelonSouthern District
78640AshqelonSouthern District7580.256 ตร.กม.
78641AshqelonSouthern District32350,795 ตร.ม.
78644AshqelonSouthern District6030.172 ตร.กม.
78646AshqelonSouthern District52163,525 ตร.ม.
78647AshqelonSouthern District1,05919,026 ตร.ม.
78649AshqelonSouthern District26612,163 ตร.ม.
78650AshqelonSouthern District28690,095 ตร.ม.
78651AshqelonSouthern District8340.15 ตร.กม.
78653AshqelonSouthern District1,12125,376 ตร.ม.
78654AshqelonSouthern District89311,595 ตร.ม.
78655AshqelonSouthern District31742,568 ตร.ม.
78669AshqelonSouthern District1800.115 ตร.กม.
78670AshqelonSouthern District2950.284 ตร.กม.
78671AshqelonSouthern District3999,906 ตร.ม.
78672AshqelonSouthern District40111,252 ตร.ม.
78673AshqelonSouthern District14860,855 ตร.ม.
78674AshqelonSouthern District2700.369 ตร.กม.
78675AshqelonSouthern District58014,613 ตร.ม.
78676AshqelonSouthern District50822,560 ตร.ม.
78677AshqelonSouthern District1,12751,519 ตร.ม.
78678AshqelonSouthern District
78680AshqelonSouthern District5520.116 ตร.กม.
78681AshqelonSouthern District1,36942,110 ตร.ม.
78682AshqelonSouthern District60414,066 ตร.ม.
78683AshqelonSouthern District59521,278 ตร.ม.
78685AshqelonSouthern District1,19030,052 ตร.ม.
78686AshqelonSouthern District29652,199 ตร.ม.
78687AshqelonSouthern District2593.061 ตร.กม.
78688AshqelonSouthern District28036,295 ตร.ม.
78690AshqelonSouthern District1,68561,657 ตร.ม.
78691AshqelonSouthern District27930,976 ตร.ม.
78692AshqelonSouthern District3266,377 ตร.ม.
78693AshqelonSouthern District22424,908 ตร.ม.
78694AshqelonSouthern District7486,569 ตร.ม.
78696AshqelonSouthern District88044,722 ตร.ม.
78697AshqelonSouthern District1,95673,516 ตร.ม.
78700AshqelonSouthern District8090.121 ตร.กม.
78701AshqelonSouthern District1,31543,199 ตร.ม.
78702AshqelonSouthern District29613,642 ตร.ม.
78703AshqelonSouthern District60012,352 ตร.ม.
78704AshqelonSouthern District4955,148 ตร.ม.
78705AshqelonSouthern District29921,718 ตร.ม.
78706AshqelonSouthern District2,25676,341 ตร.ม.
78707AshqelonSouthern District87614,661 ตร.ม.
78708AshqelonSouthern District27742,441 ตร.ม.
78709AshqelonSouthern District85814,247 ตร.ม.
78710AshqelonSouthern District2999,696 ตร.ม.
78713AshqelonSouthern District58361,740 ตร.ม.
78714AshqelonSouthern District30494,805 ตร.ม.
78715AshqelonSouthern District2955,174 ตร.ม.
78718AshqelonSouthern District8090.121 ตร.กม.
78720AshqelonSouthern District54052,274 ตร.ม.
78721AshqelonSouthern District7700.159 ตร.กม.
78723AshqelonSouthern District5355,624 ตร.ม.
78724AshqelonSouthern District29932,470 ตร.ม.
78725AshqelonSouthern District5634,830 ตร.ม.
78726AshqelonSouthern District28279,833 ตร.ม.
78727AshqelonSouthern District83229,628 ตร.ม.
78728AshqelonSouthern District1,11826,433 ตร.ม.
78730AshqelonSouthern District25644,793 ตร.ม.
78733AshqelonSouthern District1340.166 ตร.กม.
78735AshqelonSouthern District7459,124 ตร.ม.
78741AshqelonSouthern District8110.166 ตร.กม.
78743AshqelonSouthern District2910.177 ตร.กม.
78751AshqelonSouthern District2360.119 ตร.กม.
78752AshqelonSouthern District27229,916 ตร.ม.
78754AshqelonSouthern District1,2695,277 ตร.ม.
78756AshqelonSouthern District32333,994 ตร.ม.
78760AshqelonSouthern District1,57473,161 ตร.ม.
78763AshqelonSouthern District4758,402 ตร.ม.
78765AshqelonSouthern District29628,996 ตร.ม.
78766AshqelonSouthern District1,82020,722 ตร.ม.
78767AshqelonSouthern District1,82364,033 ตร.ม.
78768AshqelonSouthern District1,1090.109 ตร.กม.
78770AshqelonSouthern District51210,034 ตร.ม.
78771AshqelonSouthern District5025,711 ตร.ม.
78772AshqelonSouthern District59119,911 ตร.ม.
78773AshqelonSouthern District84217,970 ตร.ม.
78774AshqelonSouthern District21173,971 ตร.ม.
78775AshqelonSouthern District50218,589 ตร.ม.
78780AshqelonSouthern District5110.177 ตร.กม.
78781AshqelonSouthern District9330.13 ตร.กม.
78782AshqelonSouthern District5780.193 ตร.กม.
78783AshqelonSouthern District7080.397 ตร.กม.
78784AshqelonSouthern District1,13922,804 ตร.ม.
78785AshqelonSouthern District2,5782.162 ตร.กม.
78792AshqelonSouthern District5170.134 ตร.กม.
78793AshqelonSouthern District1,0420.738 ตร.กม.
79341AshqelonSouthern District
79841AshqelonSouthern District
79853AshqelonSouthern District

ข้อมูลสถิติประชากรของ Ashqelon, Southern District

ประชากร86,930
ความหนาแน่นของประชากร1,819 / km²
ประชากรชาย42,623 (49%)
ประชากรหญิง44,307 (51%)
อายุมัธยฐาน32.7
อายุมัธยฐานเพศชาย31.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง34.2
ธุรกิจใน Ashqelon, Southern District3,109
ประชากร (1975)35,890
ประชากร (2000)67,404
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +142.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +29%

Ashqelon

Ashkelon /æʃkɛloʊn/ also Ashqelon and Ascalon; (Hebrew: אַשְׁקְלוֹן [aʃkelon]  (audio) ; Arabic: عسقلان‎ ʿAsqalān ; Latin: Ascalonia ; Akkadian: Isqalluna ; Ancient Greek: Ἀσκάλων, Askalon) is a coastal city in the Southern District of Israel on the ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Ashqelon