(339) รหัสไปรษณีย์ ใน นาตาเนีย

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน นาตาเนีย
ช่วงเวลาเวลาอิสราเอล
พื้นที่28.5 ตร.กม.
ประชากร132,653 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย65,700 (49.5%)
ประชากรหญิง66,953 (50.5%)
อายุมัธยฐาน33
รหัสไปรษณีย์42000, 42040, 42060 (336 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์9

แผนที่แบบโต้ตอบ

(339) รหัสไปรษณีย์ ใน นาตาเนีย, Central District

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
42000นาตาเนียCentral District1,9340.709 ตร.กม.
42040นาตาเนียCentral District
42060นาตาเนียCentral District
42061นาตาเนียCentral District
42100นาตาเนียCentral District
42101นาตาเนียCentral District
42102นาตาเนียCentral District
42103นาตาเนียCentral District
42104นาตาเนียCentral District
42106นาตาเนียCentral District
42107นาตาเนียCentral District
42108นาตาเนียCentral District
42110นาตาเนียCentral District
42112นาตาเนียCentral District
42115นาตาเนียCentral District
42116นาตาเนียCentral District
42118นาตาเนียCentral District
42120นาตาเนียCentral District
42121นาตาเนียCentral District
42122นาตาเนียCentral District
42123นาตาเนียCentral District
42124นาตาเนียCentral District
42126นาตาเนียCentral District
42130นาตาเนียCentral District
42131นาตาเนียCentral District
42132นาตาเนียCentral District
42133นาตาเนียCentral District
42138นาตาเนียCentral District
42140นาตาเนียCentral District
42141นาตาเนียCentral District
42142นาตาเนียCentral District
42143นาตาเนียCentral District
42144นาตาเนียCentral District
42150นาตาเนียCentral District
42160นาตาเนียCentral District
42161นาตาเนียCentral District
42170นาตาเนียCentral District
42171นาตาเนียCentral District
42173นาตาเนียCentral District
42199นาตาเนียCentral District2,02916,901 ตร.ม.
42200นาตาเนียCentral District1,01429,066 ตร.ม.
42201นาตาเนียCentral District1,4350.236 ตร.กม.
42202นาตาเนียCentral District96868,663 ตร.ม.
42203นาตาเนียCentral District67415,814 ตร.ม.
42204นาตาเนียCentral District1,70835,861 ตร.ม.
42205นาตาเนียCentral District2074,172 ตร.ม.
42206นาตาเนียCentral District25546,099 ตร.ม.
42207นาตาเนียCentral District2830.172 ตร.กม.
42208นาตาเนียCentral District35228,441 ตร.ม.
42212นาตาเนียCentral District4792,488 ตร.ม.
42214นาตาเนียCentral District4820.214 ตร.กม.
42215นาตาเนียCentral District1,06336,047 ตร.ม.
42216นาตาเนียCentral District1,02828,864 ตร.ม.
42217นาตาเนียCentral District81153,232 ตร.ม.
42218นาตาเนียCentral District24960,545 ตร.ม.
42219นาตาเนียCentral District49843,321 ตร.ม.
42220นาตาเนียCentral District3970.153 ตร.กม.
42221นาตาเนียCentral District9210.193 ตร.กม.
42222นาตาเนียCentral District47523,575 ตร.ม.
42223นาตาเนียCentral District49152,855 ตร.ม.
42224นาตาเนียCentral District24783,043 ตร.ม.
42225นาตาเนียCentral District21276,806 ตร.ม.
42226นาตาเนียCentral District36243,074 ตร.ม.
42228นาตาเนียCentral District3750.101 ตร.กม.
42229นาตาเนียCentral District84268,602 ตร.ม.
42233นาตาเนียCentral District2,04750,502 ตร.ม.
42234นาตาเนียCentral District92591,889 ตร.ม.
42235นาตาเนียCentral District1660.179 ตร.กม.
42236นาตาเนียCentral District46332,201 ตร.ม.
42237นาตาเนียCentral District1,81361,965 ตร.ม.
42238นาตาเนียCentral District3,17735,537 ตร.ม.
42239นาตาเนียCentral District47848,908 ตร.ม.
42240นาตาเนียCentral District49550,738 ตร.ม.
42241นาตาเนียCentral District52444,942 ตร.ม.
42242นาตาเนียCentral District7680.109 ตร.กม.
42243นาตาเนียCentral District99716,191 ตร.ม.
42244นาตาเนียCentral District6400.161 ตร.กม.
42245นาตาเนียCentral District3,58145,609 ตร.ม.
42246นาตาเนียCentral District2,48328,273 ตร.ม.
42248นาตาเนียCentral District47737,600 ตร.ม.
42249นาตาเนียCentral District1,48034,052 ตร.ม.
42250นาตาเนียCentral District55135,291 ตร.ม.
42251นาตาเนียCentral District2,21029,433 ตร.ม.
42252นาตาเนียCentral District54945,182 ตร.ม.
42253นาตาเนียCentral District3,31145,913 ตร.ม.
42254นาตาเนียCentral District52923,009 ตร.ม.
42255นาตาเนียCentral District2,15232,550 ตร.ม.
42258นาตาเนียCentral District4,35744,616 ตร.ม.
42259นาตาเนียCentral District1,09434,141 ตร.ม.
42260นาตาเนียCentral District54242,022 ตร.ม.
42261นาตาเนียCentral District55239,774 ตร.ม.
42262นาตาเนียCentral District1,0260.237 ตร.กม.
42264นาตาเนียCentral District1,1620.122 ตร.กม.
42267นาตาเนียCentral District98250,030 ตร.ม.
42268นาตาเนียCentral District51135,064 ตร.ม.
42269นาตาเนียCentral District2,98429,974 ตร.ม.
42270นาตาเนียCentral District57618,741 ตร.ม.
42271นาตาเนียCentral District56812,845 ตร.ม.
42272นาตาเนียCentral District54428,601 ตร.ม.
42273นาตาเนียCentral District2,05730,750 ตร.ม.
42274นาตาเนียCentral District3,55032,825 ตร.ม.
42276นาตาเนียCentral District3880.199 ตร.กม.
42277นาตาเนียCentral District1,45521,415 ตร.ม.
42278นาตาเนียCentral District51440,490 ตร.ม.
42279นาตาเนียCentral District7960.126 ตร.กม.
42280นาตาเนียCentral District1,68125,217 ตร.ม.
42281นาตาเนียCentral District1,12915,971 ตร.ม.
42285นาตาเนียCentral District5508,075 ตร.ม.
42287นาตาเนียCentral District1,10111,800 ตร.ม.
42288นาตาเนียCentral District2,23016,033 ตร.ม.
42289นาตาเนียCentral District2,80917,599 ตร.ม.
42290นาตาเนียCentral District2,25715,990 ตร.ม.
42291นาตาเนียCentral District1,1289,869 ตร.ม.
42292นาตาเนียCentral District1,15311,712 ตร.ม.
42293นาตาเนียCentral District5789,231 ตร.ม.
42294นาตาเนียCentral District1,15314,141 ตร.ม.
42295นาตาเนียCentral District2,25125,451 ตร.ม.
42296นาตาเนียCentral District1,09923,554 ตร.ม.
42297นาตาเนียCentral District2,23043,098 ตร.ม.
42298นาตาเนียCentral District53159,625 ตร.ม.
42300นาตาเนียCentral District1,68016,236 ตร.ม.
42301นาตาเนียCentral District1,65227,473 ตร.ม.
42302นาตาเนียCentral District4,14238,315 ตร.ม.
42303นาตาเนียCentral District55012,219 ตร.ม.
42304นาตาเนียCentral District2,05018,893 ตร.ม.
42305นาตาเนียCentral District54943,265 ตร.ม.
42306นาตาเนียCentral District2,49132,650 ตร.ม.
42307นาตาเนียCentral District2,05035,812 ตร.ม.
42308นาตาเนียCentral District69574,621 ตร.ม.
42309นาตาเนียCentral District1,04034,962 ตร.ม.
42310นาตาเนียCentral District1,10526,878 ตร.ม.
42311นาตาเนียCentral District4,2530.113 ตร.กม.
42312นาตาเนียCentral District25593,752 ตร.ม.
42313นาตาเนียCentral District55227,268 ตร.ม.
42314นาตาเนียCentral District37464,515 ตร.ม.
42315นาตาเนียCentral District1,1013,894 ตร.ม.
42316นาตาเนียCentral District1,91711,190 ตร.ม.
42317นาตาเนียCentral District55463,408 ตร.ม.
42318นาตาเนียCentral District55227,636 ตร.ม.
42319นาตาเนียCentral District2,20619,517 ตร.ม.
42320นาตาเนียCentral District1,67034,110 ตร.ม.
42321นาตาเนียCentral District49852,329 ตร.ม.
42322นาตาเนียCentral District2,08810,011 ตร.ม.
42324นาตาเนียCentral District1,3249,779 ตร.ม.
42325นาตาเนียCentral District51034,947 ตร.ม.
42326นาตาเนียCentral District44189,334 ตร.ม.
42327นาตาเนียCentral District46729,297 ตร.ม.
42328นาตาเนียCentral District15494,221 ตร.ม.
42330นาตาเนียCentral District8818,092 ตร.ม.
42331นาตาเนียCentral District40821,461 ตร.ม.
42332นาตาเนียCentral District2,37038,769 ตร.ม.
42334นาตาเนียCentral District15753,463 ตร.ม.
42335นาตาเนียCentral District1310.485 ตร.กม.
42336นาตาเนียCentral District3280.433 ตร.กม.
42338นาตาเนียCentral District9388,448 ตร.ม.
42342นาตาเนียCentral District46327,728 ตร.ม.
42343นาตาเนียCentral District1,96021,543 ตร.ม.
42344นาตาเนียCentral District1,96027,501 ตร.ม.
42345นาตาเนียCentral District1,4810.198 ตร.กม.
42346นาตาเนียCentral District50119,298 ตร.ม.
42347นาตาเนียCentral District1,7320.227 ตร.กม.
42348นาตาเนียCentral District1,45819,876 ตร.ม.
42349นาตาเนียCentral District9581,831 ตร.ม.
42352นาตาเนียCentral District2680.192 ตร.กม.
42353นาตาเนียCentral District2600.158 ตร.กม.
42354นาตาเนียCentral District31156,561 ตร.ม.
42355นาตาเนียCentral District1,04776,101 ตร.ม.
42356นาตาเนียCentral District1,6790.104 ตร.กม.
42359นาตาเนียCentral District1,35814,017 ตร.ม.
42360นาตาเนียCentral District1,3120.12 ตร.กม.
42361นาตาเนียCentral District3,01669,606 ตร.ม.
42362นาตาเนียCentral District64573,127 ตร.ม.
42363นาตาเนียCentral District43843,252 ตร.ม.
42364นาตาเนียCentral District2,10060,204 ตร.ม.
42365นาตาเนียCentral District1,31926,725 ตร.ม.
42366นาตาเนียCentral District1,55840,280 ตร.ม.
42367นาตาเนียCentral District2,13077,022 ตร.ม.
42368นาตาเนียCentral District31952,423 ตร.ม.
42369นาตาเนียCentral District83063,202 ตร.ม.
42370นาตาเนียCentral District2,1300.118 ตร.กม.
42371นาตาเนียCentral District18415,111 ตร.ม.
42373นาตาเนียCentral District21078,554 ตร.ม.
42374นาตาเนียCentral District5800.375 ตร.กม.
42376นาตาเนียCentral District1,1010.451 ตร.กม.
42377นาตาเนียCentral District7,4061.676 ตร.กม.
42378นาตาเนียCentral District1,2790.244 ตร.กม.
42379นาตาเนียCentral District2,5730.56 ตร.กม.
42380นาตาเนียCentral District1,63229,733 ตร.ม.
42381นาตาเนียCentral District53857,254 ตร.ม.
42382นาตาเนียCentral District6750.299 ตร.กม.
42383นาตาเนียCentral District1,04620,110 ตร.ม.
42384นาตาเนียCentral District52756,037 ตร.ม.
42385นาตาเนียCentral District54954,322 ตร.ม.
42386นาตาเนียCentral District2,87249,713 ตร.ม.
42387นาตาเนียCentral District44822,345 ตร.ม.
42388นาตาเนียCentral District8180.138 ตร.กม.
42389นาตาเนียCentral District1,9130.24 ตร.กม.
42390นาตาเนียCentral District2,25410,070 ตร.ม.
42391นาตาเนียCentral District1,99615,194 ตร.ม.
42392นาตาเนียCentral District2,80617,518 ตร.ม.
42393นาตาเนียCentral District54942,019 ตร.ม.
42394นาตาเนียCentral District2,15270,580 ตร.ม.
42396นาตาเนียCentral District9423,690 ตร.ม.
42398นาตาเนียCentral District3,19759,775 ตร.ม.
42399นาตาเนียCentral District52428,331 ตร.ม.
42400นาตาเนียCentral District1,1525,167 ตร.ม.
42401นาตาเนียCentral District2,27219,332 ตร.ม.
42402นาตาเนียCentral District1,70414,934 ตร.ม.
42403นาตาเนียCentral District5763,664 ตร.ม.
42404นาตาเนียCentral District2,20718,898 ตร.ม.
42405นาตาเนียCentral District1,68128,323 ตร.ม.
42406นาตาเนียCentral District1,1055,675 ตร.ม.
42407นาตาเนียCentral District2,20610,926 ตร.ม.
42408นาตาเนียCentral District2,75621,537 ตร.ม.
42409นาตาเนียCentral District2,20320,634 ตร.ม.
42410นาตาเนียCentral District1,10615,819 ตร.ม.
42411นาตาเนียCentral District1,1046,301 ตร.ม.
42412นาตาเนียCentral District2,75816,720 ตร.ม.
42413นาตาเนียCentral District2,20316,913 ตร.ม.
42414นาตาเนียCentral District
42416นาตาเนียCentral District8942,403 ตร.ม.
42417นาตาเนียCentral District69624,098 ตร.ม.
42418นาตาเนียCentral District31665,175 ตร.ม.
42419นาตาเนียCentral District1,3373,813 ตร.ม.
42421นาตาเนียCentral District2,82044,253 ตร.ม.
42422นาตาเนียCentral District7740.317 ตร.กม.
42423นาตาเนียCentral District1,1845,902 ตร.ม.
42424นาตาเนียCentral District81628,487 ตร.ม.
42425นาตาเนียCentral District1,1810.329 ตร.กม.
42426นาตาเนียCentral District1,1800.317 ตร.กม.
42427นาตาเนียCentral District5870.111 ตร.กม.
42428นาตาเนียCentral District96085,066 ตร.ม.
42429นาตาเนียCentral District1,86646,263 ตร.ม.
42430นาตาเนียCentral District5766,195 ตร.ม.
42431นาตาเนียCentral District3,31322,818 ตร.ม.
42432นาตาเนียCentral District3,33924,503 ตร.ม.
42433นาตาเนียCentral District1,04522,074 ตร.ม.
42434นาตาเนียCentral District2,10822,559 ตร.ม.
42435นาตาเนียCentral District1,0543,397 ตร.ม.
42437นาตาเนียCentral District2,77623,110 ตร.ม.
42438นาตาเนียCentral District3,29339,552 ตร.ม.
42440นาตาเนียCentral District2,19618,115 ตร.ม.
42441นาตาเนียCentral District2,17918,576 ตร.ม.
42442นาตาเนียCentral District53042,401 ตร.ม.
42443นาตาเนียCentral District1,60918,805 ตร.ม.
42444นาตาเนียCentral District1,08014,754 ตร.ม.
42445นาตาเนียCentral District1,08049,439 ตร.ม.
42446นาตาเนียCentral District56853,618 ตร.ม.
42447นาตาเนียCentral District4,98573,968 ตร.ม.
42448นาตาเนียCentral District54253,290 ตร.ม.
42449นาตาเนียCentral District1,0710.199 ตร.กม.
42450นาตาเนียCentral District1,58419,808 ตร.ม.
42460นาตาเนียCentral District2,07271,841 ตร.ม.
42461นาตาเนียCentral District2,20225,304 ตร.ม.
42462นาตาเนียCentral District1,6700.112 ตร.กม.
42463นาตาเนียCentral District2,8770.778 ตร.กม.
42464นาตาเนียCentral District42737,096 ตร.ม.
42465นาตาเนียCentral District2,41247,038 ตร.ม.
42466นาตาเนียCentral District1,0900.398 ตร.กม.
42467นาตาเนียCentral District4860.308 ตร.กม.
42470นาตาเนียCentral District53344,169 ตร.ม.
42471นาตาเนียCentral District51362,349 ตร.ม.
42472นาตาเนียCentral District53450,520 ตร.ม.
42473นาตาเนียCentral District60194,947 ตร.ม.
42474นาตาเนียCentral District10749,609 ตร.ม.
42475นาตาเนียCentral District3,12039,127 ตร.ม.
42476นาตาเนียCentral District1,1249,493 ตร.ม.
42479นาตาเนียCentral District52715,841 ตร.ม.
42480นาตาเนียCentral District1,09754,535 ตร.ม.
42481นาตาเนียCentral District1,10611,920 ตร.ม.
42482นาตาเนียCentral District2,25311,293 ตร.ม.
42483นาตาเนียCentral District53350,236 ตร.ม.
42484นาตาเนียCentral District1,1223,779 ตร.ม.
42485นาตาเนียCentral District5428,343 ตร.ม.
42486นาตาเนียCentral District49825,498 ตร.ม.
42487นาตาเนียCentral District1,04022,489 ตร.ม.
42489นาตาเนียCentral District1,7357,139 ตร.ม.
42490นาตาเนียCentral District3,7441.557 ตร.กม.
42491นาตาเนียCentral District2,91550,329 ตร.ม.
42492นาตาเนียCentral District45012,607 ตร.ม.
42493นาตาเนียCentral District7390.191 ตร.กม.
42494นาตาเนียCentral District2,10332,966 ตร.ม.
42496นาตาเนียCentral District46818,159 ตร.ม.
42498นาตาเนียCentral District1,80117,131 ตร.ม.
42501นาตาเนียCentral District29511,466 ตร.ม.
42504นาตาเนียCentral District3,2010.338 ตร.กม.
42505นาตาเนียCentral District3,4330.677 ตร.กม.
42506นาตาเนียCentral District1,2760.258 ตร.กม.
42507นาตาเนียCentral District1,6950.359 ตร.กม.
42520นาตาเนียCentral District8490.472 ตร.กม.
42521นาตาเนียCentral District63418,020 ตร.ม.
42522นาตาเนียCentral District87019,725 ตร.ม.
42524นาตาเนียCentral District1,9990.343 ตร.กม.
42525นาตาเนียCentral District4172,282 ตร.ม.
42526นาตาเนียCentral District1,97974,909 ตร.ม.
42527นาตาเนียCentral District1,9154,253 ตร.ม.
42528นาตาเนียCentral District53910,036 ตร.ม.
42530นาตาเนียCentral District20025,183 ตร.ม.
42531นาตาเนียCentral District38620,605 ตร.ม.
42533นาตาเนียCentral District3384,322 ตร.ม.
42534นาตาเนียCentral District80528,357 ตร.ม.
42536นาตาเนียCentral District23928,189 ตร.ม.
42539นาตาเนียCentral District1,41513,600 ตร.ม.
42540นาตาเนียCentral District1,42513,724 ตร.ม.
42541นาตาเนียCentral District1,09122,644 ตร.ม.
42561นาตาเนียCentral District9469,609 ตร.ม.
42564นาตาเนียCentral District21140,839 ตร.ม.
42565นาตาเนียCentral District1,3320.287 ตร.กม.
42571นาตาเนียCentral District3310.121 ตร.กม.
42611นาตาเนียCentral District1,1057,819 ตร.ม.
42612นาตาเนียCentral District1,1067,736 ตร.ม.
42650นาตาเนียCentral District2,1961.443 ตร.กม.
42651นาตาเนียCentral District36343,560 ตร.ม.
42654นาตาเนียCentral District5379,360 ตร.ม.
42655นาตาเนียCentral District1,38776,939 ตร.ม.
42656นาตาเนียCentral District26652,397 ตร.ม.
42670นาตาเนียCentral District5590.293 ตร.กม.
42701นาตาเนียCentral District8270.148 ตร.กม.
42720นาตาเนียCentral District3580.107 ตร.กม.
42721นาตาเนียCentral District1,6460.39 ตร.กม.
42722นาตาเนียCentral District23551,492 ตร.ม.
42723นาตาเนียCentral District84210,120 ตร.ม.
42724นาตาเนียCentral District1,58064,422 ตร.ม.
42726นาตาเนียCentral District39057,670 ตร.ม.
42727นาตาเนียCentral District7630.126 ตร.กม.
42728นาตาเนียCentral District7631,358 ตร.ม.
42748นาตาเนียCentral District51080,796 ตร.ม.
42750นาตาเนียCentral District40925,420 ตร.ม.
42751นาตาเนียCentral District5930.117 ตร.กม.
42752นาตาเนียCentral District18050,423 ตร.ม.
42753นาตาเนียCentral District4790.49 ตร.กม.
42754นาตาเนียCentral District9380.495 ตร.กม.
42755นาตาเนียCentral District19046,891 ตร.ม.
42756นาตาเนียCentral District9770.208 ตร.กม.
42758นาตาเนียCentral District7930.286 ตร.กม.
42759นาตาเนียCentral District19240,288 ตร.ม.
42845นาตาเนียCentral District
42902Central District
44834Central District

ข้อมูลสถิติประชากรของ นาตาเนีย, Central District

ประชากร132,653
ความหนาแน่นของประชากร4,661 / km²
ประชากรชาย65,700 (49.5%)
ประชากรหญิง66,953 (50.5%)
อายุมัธยฐาน33
อายุมัธยฐานเพศชาย31.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง34.2
ธุรกิจใน นาตาเนีย, Central District5,833
ประชากร (1975)44,235
ประชากร (2000)93,607
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +199.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +41.7%

นาตาเนีย

นาตาเนีย (ฮีบรู: נְתַנְיָה ‎, lit., "gift of God"; อังกฤษ: Netanya) เป็นเมืองในประเทศอิสราเอล ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเทลอาวีฟไปทางทิศเหนือราว 30 กม. และตั้งอยู่ห่างจากเมืองไฮฟาทางทิศใต้ ราว 56 กม. เมืองมีชายหาดยาว 14 กม. มีรีสอร์ตที่เป็นที่นิยม นอกจากนี้ยังเป็นที..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย นาตาเนีย