Subang
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอินโดนีเซีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาอินโดนีเซีย (จาการ์ตา)
พื้นที่147.2 ตร.กม.
ประชากร1.5 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย772,657 (50.5%)
ประชากรหญิง756,942 (49.5%)
อายุมัธยฐาน29.7
รหัสไปรษณีย์41211, 41212, 41213 (18 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์26, 260

(21) รหัสไปรษณีย์ ใน Subang, จังหวัดชวาตะวันตก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
41211Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41212Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41213Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41214Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41215Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41251Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41252Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41253Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41255Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41257Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41259Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41261Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41262Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41263Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41271Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41272Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41282Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41283Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41284Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41285Subangจังหวัดชวาตะวันตก
41286Subangจังหวัดชวาตะวันตก

ข้อมูลสถิติประชากรของ Subang, จังหวัดชวาตะวันตก

ประชากร1.5 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร10,392 / km²
ประชากรชาย772,657 (50.5%)
ประชากรหญิง756,942 (49.5%)
อายุมัธยฐาน29.7
อายุมัธยฐานเพศชาย29.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง30.1
ธุรกิจใน Subang, จังหวัดชวาตะวันตก2,988
ประชากร (1975)912,974
ประชากร (2000)1,378,671
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +67.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +10.9%