Provinsi Kalimantan Barat
ประเทศอินโดนีเซีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก

(204) รหัสไปรษณีย์ ใน Provinsi Kalimantan Barat

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Provinsi Kalimantan Barat
ช่วงเวลาเวลาอินโดนีเซีย (พอนเทียนัก)
พื้นที่147,307 ตร.กม.
ประชากร33,707 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย17,065 (50.6%)
ประชากรหญิง16,642 (49.4%)
อายุมัธยฐาน25
รหัสไปรษณีย์34332, 34333, 34334 (201 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์32, 37, 5 (5 เพิ่มเติม)
เมือง7
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
78111 - 78423ปนตีอานัก34
78511 - 78562Sanggau13
78811 - 78851, 78861 - 78876Ketapang10
79111 - 79184ซิงกาวัง20

(204) รหัสไปรษณีย์ ใน Provinsi Kalimantan Barat

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
34332Provinsi Kalimantan Barat
34333Provinsi Kalimantan Barat
34334Provinsi Kalimantan Barat
34374Provinsi Kalimantan Barat
34377Provinsi Kalimantan Barat
34392Provinsi Kalimantan Barat
34397Provinsi Kalimantan Barat
34398Provinsi Kalimantan Barat
34399Provinsi Kalimantan Barat
78111ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78112ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78113ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78114ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78115ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78116ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78117ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78118ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78121ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78122ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78123ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78124ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78132ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78133ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78214ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78231ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78232ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78233ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78234ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78235ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78236ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78237ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78241ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78242ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78243ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78244ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78351ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78353Provinsi Kalimantan Barat
78355Provinsi Kalimantan Barat
78357Provinsi Kalimantan Barat
78361Provinsi Kalimantan Barat
78362ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78365ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78371Provinsi Kalimantan Barat
78381ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78382ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78383ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78384Provinsi Kalimantan Barat
78385Provinsi Kalimantan Barat
78391Provinsi Kalimantan Barat
78392Provinsi Kalimantan Barat
78393ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78423ปนตีอานักProvinsi Kalimantan Barat455,173
78511SanggauProvinsi Kalimantan Barat
78512SanggauProvinsi Kalimantan Barat
78513SanggauProvinsi Kalimantan Barat
78514SanggauProvinsi Kalimantan Barat
78515Provinsi Kalimantan Barat
78516SanggauProvinsi Kalimantan Barat
78517SanggauProvinsi Kalimantan Barat
78518Provinsi Kalimantan Barat
78551SanggauProvinsi Kalimantan Barat
78552SanggauProvinsi Kalimantan Barat
78553Provinsi Kalimantan Barat
78554SanggauProvinsi Kalimantan Barat
78555SanggauProvinsi Kalimantan Barat
78556Provinsi Kalimantan Barat
78557Provinsi Kalimantan Barat
78561SanggauProvinsi Kalimantan Barat
78562SanggauProvinsi Kalimantan Barat
78563Provinsi Kalimantan Barat
78564Provinsi Kalimantan Barat
78571Provinsi Kalimantan Barat
78572Provinsi Kalimantan Barat
78581SanggauProvinsi Kalimantan Barat
78582Provinsi Kalimantan Barat
78591Provinsi Kalimantan Barat
78611Provinsi Kalimantan Barat
78612Provinsi Kalimantan Barat
78613Provinsi Kalimantan Barat
78614Provinsi Kalimantan Barat
78615Provinsi Kalimantan Barat
78616Provinsi Kalimantan Barat
78651Provinsi Kalimantan Barat
78652Provinsi Kalimantan Barat
78653Provinsi Kalimantan Barat
78654Provinsi Kalimantan Barat
78655Provinsi Kalimantan Barat
78656Provinsi Kalimantan Barat
78661Provinsi Kalimantan Barat
78662Provinsi Kalimantan Barat
78663Provinsi Kalimantan Barat
78672Provinsi Kalimantan Barat
78683Provinsi Kalimantan Barat
78684Provinsi Kalimantan Barat
78691Provinsi Kalimantan Barat
78693Provinsi Kalimantan Barat
78711Provinsi Kalimantan Barat
78712Provinsi Kalimantan Barat
78713Provinsi Kalimantan Barat
78714Provinsi Kalimantan Barat
78715Provinsi Kalimantan Barat
78716Provinsi Kalimantan Barat
78751Provinsi Kalimantan Barat
78752Provinsi Kalimantan Barat
78753Provinsi Kalimantan Barat
78756Provinsi Kalimantan Barat
78765Provinsi Kalimantan Barat
78767Provinsi Kalimantan Barat
78771Provinsi Kalimantan Barat
78772Provinsi Kalimantan Barat
78811KetapangProvinsi Kalimantan Barat
78812KetapangProvinsi Kalimantan Barat
78813KetapangProvinsi Kalimantan Barat
78821KetapangProvinsi Kalimantan Barat
78822KetapangProvinsi Kalimantan Barat
78851KetapangProvinsi Kalimantan Barat
78852Provinsi Kalimantan Barat
78853Provinsi Kalimantan Barat
78854Provinsi Kalimantan Barat
78861KetapangProvinsi Kalimantan Barat
78862Provinsi Kalimantan Barat
78863KetapangProvinsi Kalimantan Barat
78864ManismataProvinsi Kalimantan Barat18,888
78871Provinsi Kalimantan Barat
78872KetapangProvinsi Kalimantan Barat
78873Provinsi Kalimantan Barat
78874Provinsi Kalimantan Barat
78876KetapangProvinsi Kalimantan Barat
78911Provinsi Kalimantan Barat
78912Provinsi Kalimantan Barat
78914Provinsi Kalimantan Barat
78918Provinsi Kalimantan Barat
78919Provinsi Kalimantan Barat
79111ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79112ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79113ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79114ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79115ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79116ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79121ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79122ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79123ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79124ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79151ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79152ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79153PemangkatProvinsi Kalimantan Barat34,029
79154Provinsi Kalimantan Barat
79161ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79162Provinsi Kalimantan Barat
79163ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79166ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79171Sungai RayaProvinsi Kalimantan Barat47,735
79181ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79182ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79183ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79184ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79185Provinsi Kalimantan Barat
79211Provinsi Kalimantan Barat
79212Provinsi Kalimantan Barat
79213Provinsi Kalimantan Barat
79214Provinsi Kalimantan Barat
79251Provinsi Kalimantan Barat
79271Provinsi Kalimantan Barat
79281ซิงกาวังProvinsi Kalimantan Barat101,838
79282Provinsi Kalimantan Barat
79283Provinsi Kalimantan Barat
79284Provinsi Kalimantan Barat
79285Provinsi Kalimantan Barat
79286Provinsi Kalimantan Barat
79355Provinsi Kalimantan Barat
79356Provinsi Kalimantan Barat
79357Provinsi Kalimantan Barat
79358Provinsi Kalimantan Barat
79362Provinsi Kalimantan Barat
79364Provinsi Kalimantan Barat
79366Provinsi Kalimantan Barat
79367Provinsi Kalimantan Barat
79452Provinsi Kalimantan Barat
79453PemangkatProvinsi Kalimantan Barat34,029
79454Provinsi Kalimantan Barat
79461Provinsi Kalimantan Barat
79462Provinsi Kalimantan Barat
79463Provinsi Kalimantan Barat
79465Provinsi Kalimantan Barat
79466Provinsi Kalimantan Barat
79467Provinsi Kalimantan Barat
79511Provinsi Kalimantan Barat
79512Provinsi Kalimantan Barat
79513Provinsi Kalimantan Barat
79514Provinsi Kalimantan Barat
79515Provinsi Kalimantan Barat
79516Provinsi Kalimantan Barat
79582Provinsi Kalimantan Barat
79583Provinsi Kalimantan Barat
79584Provinsi Kalimantan Barat
79585Provinsi Kalimantan Barat
79586Provinsi Kalimantan Barat
79587Provinsi Kalimantan Barat
79588Provinsi Kalimantan Barat
79671Provinsi Kalimantan Barat
79672Provinsi Kalimantan Barat
79673Provinsi Kalimantan Barat
79681Provinsi Kalimantan Barat
79682Provinsi Kalimantan Barat

ข้อมูลสถิติประชากรของ Provinsi Kalimantan Barat

ประชากร33,707
ความหนาแน่นของประชากร0.23 / km²
ประชากรชาย17,065 (50.6%)
ประชากรหญิง16,642 (49.4%)
อายุมัธยฐาน25
อายุมัธยฐานเพศชาย24.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง25.1
ธุรกิจใน Provinsi Kalimantan Barat28,464
ประชากร (1975)14,515
ประชากร (2000)33,645
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +132.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +0.2%

Provinsi Kalimantan Barat

West Kalimantan (Indonesian: Kalimantan Barat, Jawi: كليمنتن بارت‎, Chinese: 西加里曼丹; pinyin: Xī jiālǐ màn dān) is a province of Indonesia. It is one of five Indonesian provinces in Kalimantan, the Indonesian part of the island of Borneo. Its capital c..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Provinsi Kalimantan Barat