จาการ์ตา
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอินโดนีเซีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(265) รหัสไปรษณีย์ ใน จาการ์ตา

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จาการ์ตา
ช่วงเวลาเวลาอินโดนีเซีย (จาการ์ตา)
พื้นที่661.5 ตร.กม.
ประชากร1.5 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย750,231 (50.7%)
ประชากรหญิง729,604 (49.3%)
อายุมัธยฐาน27.7
รหัสไปรษณีย์10000, 10002, 10110 (262 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์21

(265) รหัสไปรษณีย์ ใน จาการ์ตา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
10000จาการ์ตา
10002จาการ์ตา
10110จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10120จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10130จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10140จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10150จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10160จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10170จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10210จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10220จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10230จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10240จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10250จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10260จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10270Jakarta Pusatจาการ์ตา
10310จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10320จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10330จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10340จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10350จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10410จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10420จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10430จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10440จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10450จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10460จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10510จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10520จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10530จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10540จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10550Jakarta Pusatจาการ์ตา
10560จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10570จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10610จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10620จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10630จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10640จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10650จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10660จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10710จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10720จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10730จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
10740Jakarta Pusatจาการ์ตา
10750จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11000จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11110จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11111จาการ์ตา
11120จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11130จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11140จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11150จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11160จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11170จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11180จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11210จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11220จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11230จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11240จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11250จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11260จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11270จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11310จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11320จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11330จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11340จาการ์ตา
11350จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11410จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11420จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11430จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11440จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11450จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11460จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11470จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11480จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11510จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11520จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11530จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11540จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11550จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11560จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11610จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11620จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11630จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11640จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11650จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11710จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11720จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11730จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11750จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11810จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11820จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11830จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11840จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
11850จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12000จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12002จาการ์ตา
12110จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12120จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12130จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12140จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12150จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12170จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12180จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12190จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12210จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12220จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12223จาการ์ตา
12230จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12240จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12249จาการ์ตา
12250จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12260จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12270จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12320จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12330จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12340จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12345จาการ์ตา
12350จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12410จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12420จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12430จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12440จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12470จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12480จาการ์ตา
12510จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12520จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12530จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12540จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12550จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12560จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12570จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12610จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12620จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12638จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12640จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12710จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12720จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12730จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12740จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12750จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12760จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12770จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12780จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12790จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12810จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12820จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12830จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12840จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12850จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12860จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12870จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12910จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12920จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12930จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12940จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12950จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12960จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12970จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
12980จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13000จาการ์ตา
13110จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13120จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13130จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13140จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13150จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13210จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13216จาการ์ตา
13220จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13230จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13240จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13250จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13260จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13290จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13300จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13310จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13320จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13330จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13340จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13350จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13360จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13410จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13420จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13430จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13440จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13450จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13460จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13470จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13480จาการ์ตา
13510จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13520จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13540จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13550จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13560จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13567จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13570จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13610จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13620จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13630จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13640จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13650จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13670จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13710จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13720จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13730จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13740จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13750จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13760จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13770จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13780จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13790จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13810จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13820จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13830จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13840จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13850จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13860จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13870จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13880จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13890จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13920จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13930จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13940จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13950จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
13960จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14000จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14110จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14120จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14130จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14140จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14150จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14210จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14220จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14230จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14240จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14250จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14260จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14270จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14310Tanjung Priokจาการ์ตา
14320จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14330จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14340จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14350จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14360จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14370จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14410จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14420จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14430Ancolจาการ์ตา
14440จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14450จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14460จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14470จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14510จาการ์ตา
14530จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
14550จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
15119จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
15214จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
16230จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
19110จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
19120จาการ์ตาจาการ์ตา8,540,121
19130Tanjung Priokจาการ์ตา
86752จาการ์ตา
86753จาการ์ตา
86756จาการ์ตา
86757จาการ์ตา

ข้อมูลสถิติประชากรของ จาการ์ตา

ประชากร1.5 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร2,237 / km²
ประชากรชาย750,231 (50.7%)
ประชากรหญิง729,604 (49.3%)
อายุมัธยฐาน27.7
อายุมัธยฐานเพศชาย27.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง27.4
ธุรกิจใน จาการ์ตา490,053
ประชากร (1975)700,017
ประชากร (2000)1,223,887
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +111.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +20.9%

จาการ์ตา

จาการ์ตา (อินโดนีเซีย: Jakarta) เป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนเกาะชวาฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ มีประชากร 8.3 ล้านคน (พ.ศ. 2543) ในอดีตมีชื่อว่า บาตาวียา หรือ ปัตตาเวีย (Batavia)   ︎  หน้าวิกิพีเดีย จาการ์ตา