จังหวัดสุมาตราใต้
ประเทศอินโดนีเซีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(321) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสุมาตราใต้

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสุมาตราใต้
ช่วงเวลาเวลาอินโดนีเซีย (จาการ์ตา)
พื้นที่91,592.4 ตร.กม.
ประชากร30,576 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย15,553 (50.9%)
ประชากรหญิง15,023 (49.1%)
อายุมัธยฐาน25.4
รหัสไปรษณีย์30111, 30112, 30113 (318 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์71, 711, 713 (4 เพิ่มเติม)
เมือง6
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
30111 - 30974ปาเล็มบัง75
31111 - 31172Prabumulih28
31411 - 31461Lahat11
31511 - 31591Pageralam20
31611 - 31652Lubuklinggau19
32100 - 32151Baturaja15

(321) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดสุมาตราใต้

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
30111ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30112ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30113ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30114ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30115ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30116ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30117ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30118ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30119ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30121ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30122ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30123ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30124ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30125ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30126ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30127ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30128ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30129ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30131ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30132ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30133ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30134ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30135ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30136ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30137ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30138ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30139ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30141ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30142จังหวัดสุมาตราใต้
30143ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30144ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30145ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30146ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30147ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30148ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30149ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30150ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30151ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30152ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30153ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30154ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30155ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30161ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30162ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30163ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30164ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30165ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30219ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30251ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30252ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30253ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30254ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30255ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30256ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30257ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30258ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30259ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30261ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30262ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30263ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30264จังหวัดสุมาตราใต้
30265ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30266ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30267ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30268ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30311ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30611จังหวัดสุมาตราใต้
30612จังหวัดสุมาตราใต้
30613จังหวัดสุมาตราใต้
30614จังหวัดสุมาตราใต้
30615จังหวัดสุมาตราใต้
30616จังหวัดสุมาตราใต้
30617จังหวัดสุมาตราใต้
30618จังหวัดสุมาตราใต้
30651จังหวัดสุมาตราใต้
30652จังหวัดสุมาตราใต้
30653จังหวัดสุมาตราใต้
30654จังหวัดสุมาตราใต้
30655จังหวัดสุมาตราใต้
30656จังหวัดสุมาตราใต้
30657จังหวัดสุมาตราใต้
30658จังหวัดสุมาตราใต้
30659จังหวัดสุมาตราใต้
30661จังหวัดสุมาตราใต้
30662ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30663จังหวัดสุมาตราใต้
30664จังหวัดสุมาตราใต้
30665จังหวัดสุมาตราใต้
30671จังหวัดสุมาตราใต้
30672จังหวัดสุมาตราใต้
30673จังหวัดสุมาตราใต้
30681จังหวัดสุมาตราใต้
30710จังหวัดสุมาตราใต้
30711จังหวัดสุมาตราใต้
30751จังหวัดสุมาตราใต้
30752จังหวัดสุมาตราใต้
30753ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30754จังหวัดสุมาตราใต้
30755จังหวัดสุมาตราใต้
30756จังหวัดสุมาตราใต้
30757จังหวัดสุมาตราใต้
30758จังหวัดสุมาตราใต้
30759จังหวัดสุมาตราใต้
30761ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30762ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30763จังหวัดสุมาตราใต้
30765จังหวัดสุมาตราใต้
30771จังหวัดสุมาตราใต้
30772จังหวัดสุมาตราใต้
30773จังหวัดสุมาตราใต้
30781จังหวัดสุมาตราใต้
30811จังหวัดสุมาตราใต้
30812จังหวัดสุมาตราใต้
30813จังหวัดสุมาตราใต้
30814จังหวัดสุมาตราใต้
30815จังหวัดสุมาตราใต้
30816จังหวัดสุมาตราใต้
30817จังหวัดสุมาตราใต้
30853จังหวัดสุมาตราใต้
30861จังหวัดสุมาตราใต้
30862ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30864จังหวัดสุมาตราใต้
30865จังหวัดสุมาตราใต้
30866จังหวัดสุมาตราใต้
30867จังหวัดสุมาตราใต้
30869จังหวัดสุมาตราใต้
30911ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30912จังหวัดสุมาตราใต้
30913จังหวัดสุมาตราใต้
30914จังหวัดสุมาตราใต้
30915จังหวัดสุมาตราใต้
30916จังหวัดสุมาตราใต้
30953จังหวัดสุมาตราใต้
30958จังหวัดสุมาตราใต้
30959จังหวัดสุมาตราใต้
30961ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30962ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30967ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30968จังหวัดสุมาตราใต้
30971จังหวัดสุมาตราใต้
30972จังหวัดสุมาตราใต้
30974ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
30975จังหวัดสุมาตราใต้
31111Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31112Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31113Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31114Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31115Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31116Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31117Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31121Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31122Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31123Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31124Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31125Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31126Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31127Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31131Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31132Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31133Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31134Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31135Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31141Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31142Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31143Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31144Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31145Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31146Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31147Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31151Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31171จังหวัดสุมาตราใต้
31172Prabumulihจังหวัดสุมาตราใต้103,470
31173จังหวัดสุมาตราใต้
31211จังหวัดสุมาตราใต้
31212จังหวัดสุมาตราใต้
31213จังหวัดสุมาตราใต้
31214จังหวัดสุมาตราใต้
31251จังหวัดสุมาตราใต้
31311จังหวัดสุมาตราใต้
31312จังหวัดสุมาตราใต้
31313จังหวัดสุมาตราใต้
31314จังหวัดสุมาตราใต้
31315จังหวัดสุมาตราใต้
31351จังหวัดสุมาตราใต้
31352จังหวัดสุมาตราใต้
31355จังหวัดสุมาตราใต้
31356จังหวัดสุมาตราใต้
31411Lahatจังหวัดสุมาตราใต้65,906
31412Lahatจังหวัดสุมาตราใต้65,906
31413Lahatจังหวัดสุมาตราใต้65,906
31414Lahatจังหวัดสุมาตราใต้65,906
31415Lahatจังหวัดสุมาตราใต้65,906
31416Lahatจังหวัดสุมาตราใต้65,906
31417Lahatจังหวัดสุมาตราใต้65,906
31418Lahatจังหวัดสุมาตราใต้65,906
31419Lahatจังหวัดสุมาตราใต้65,906
31451Lahatจังหวัดสุมาตราใต้65,906
31452จังหวัดสุมาตราใต้
31453จังหวัดสุมาตราใต้
31461Lahatจังหวัดสุมาตราใต้65,906
31462จังหวัดสุมาตราใต้
31471จังหวัดสุมาตราใต้
31511Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31512Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31513ปาเล็มบังจังหวัดสุมาตราใต้1,441,500
31514Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31515Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31516Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31517Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31518Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31519Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31521Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31522Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31523Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31524Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31525Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31526Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31527Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31528Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31529Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31551Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31581Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31591Pageralamจังหวัดสุมาตราใต้70,386
31592จังหวัดสุมาตราใต้
31593จังหวัดสุมาตราใต้
31594จังหวัดสุมาตราใต้
31611Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31612Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31613Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31614Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31615Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31616Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31617Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31618Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31619Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31621Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31622Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31623Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31624Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31625Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31626Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31627Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31628Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31652Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31654จังหวัดสุมาตราใต้
31655จังหวัดสุมาตราใต้
31656จังหวัดสุมาตราใต้
31657จังหวัดสุมาตราใต้
31661Lubuklinggauจังหวัดสุมาตราใต้148,243
31662จังหวัดสุมาตราใต้
31663จังหวัดสุมาตราใต้
31664จังหวัดสุมาตราใต้
31665จังหวัดสุมาตราใต้
31666จังหวัดสุมาตราใต้
31711จังหวัดสุมาตราใต้
31712จังหวัดสุมาตราใต้
31713จังหวัดสุมาตราใต้
31714จังหวัดสุมาตราใต้
31715จังหวัดสุมาตราใต้
31716จังหวัดสุมาตราใต้
31751จังหวัดสุมาตราใต้
32100Baturajaจังหวัดสุมาตราใต้134,759
32111Baturajaจังหวัดสุมาตราใต้134,759
32112Baturajaจังหวัดสุมาตราใต้134,759
32113Baturajaจังหวัดสุมาตราใต้134,759
32114Baturajaจังหวัดสุมาตราใต้134,759
32115Baturajaจังหวัดสุมาตราใต้134,759
32116Baturajaจังหวัดสุมาตราใต้134,759
32117Baturajaจังหวัดสุมาตราใต้134,759
32121Baturajaจังหวัดสุมาตราใต้134,759
32122Baturajaจังหวัดสุมาตราใต้134,759
32123Baturajaจังหวัดสุมาตราใต้134,759
32124Baturajaจังหวัดสุมาตราใต้134,759
32125Baturajaจังหวัดสุมาตราใต้134,759
32126Baturajaจังหวัดสุมาตราใต้134,759
32151Baturajaจังหวัดสุมาตราใต้134,759
32152จังหวัดสุมาตราใต้
32155จังหวัดสุมาตราใต้
32156จังหวัดสุมาตราใต้
32157จังหวัดสุมาตราใต้
32158จังหวัดสุมาตราใต้
32161จังหวัดสุมาตราใต้
32162จังหวัดสุมาตราใต้
32164จังหวัดสุมาตราใต้
32171จังหวัดสุมาตราใต้
32172จังหวัดสุมาตราใต้
32173จังหวัดสุมาตราใต้
32175จังหวัดสุมาตราใต้
32181จังหวัดสุมาตราใต้
32182จังหวัดสุมาตราใต้
32184จังหวัดสุมาตราใต้
32185จังหวัดสุมาตราใต้
32191จังหวัดสุมาตราใต้
32192จังหวัดสุมาตราใต้
32211จังหวัดสุมาตราใต้
32212จังหวัดสุมาตราใต้
32213จังหวัดสุมาตราใต้
32264จังหวัดสุมาตราใต้
32265จังหวัดสุมาตราใต้
32271จังหวัดสุมาตราใต้
32272จังหวัดสุมาตราใต้
32273จังหวัดสุมาตราใต้
32274จังหวัดสุมาตราใต้
32276จังหวัดสุมาตราใต้
32277จังหวัดสุมาตราใต้
32278จังหวัดสุมาตราใต้
32279จังหวัดสุมาตราใต้
32311จังหวัดสุมาตราใต้
32312จังหวัดสุมาตราใต้
32313จังหวัดสุมาตราใต้
32315จังหวัดสุมาตราใต้
32361จังหวัดสุมาตราใต้
32362จังหวัดสุมาตราใต้
32366จังหวัดสุมาตราใต้
32367จังหวัดสุมาตราใต้
32381จังหวัดสุมาตราใต้
32382จังหวัดสุมาตราใต้
32383จังหวัดสุมาตราใต้
32385จังหวัดสุมาตราใต้
38571จังหวัดสุมาตราใต้
38961จังหวัดสุมาตราใต้

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดสุมาตราใต้

ประชากร30,576
ความหนาแน่นของประชากร0.33 / km²
ประชากรชาย15,553 (50.9%)
ประชากรหญิง15,023 (49.1%)
อายุมัธยฐาน25.4
อายุมัธยฐานเพศชาย25.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง25.5
ธุรกิจใน จังหวัดสุมาตราใต้38,176
ประชากร (1975)21,909
ประชากร (2000)28,115
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +39.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +8.8%

จังหวัดสุมาตราใต้

สุมาตราใต้ (อินโดนีเซีย: Sumatera Selatan) เป็นจังหวัดหนึ่งทางตอนใต้ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรทั้งหมด 7,446,401 คน (สำมโนประชากรปี 2553) มีเมืองหลักชื่อปาเล็มบัง  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดสุมาตราใต้