จังหวัดบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก

(127) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดบาหลี

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดบาหลี
ช่วงเวลาเวลาอินโดนีเซีย (มากัสซาร์)
พื้นที่5,780.1 ตร.กม.
ประชากร4.3 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย2,161,289 (50.4%)
ประชากรหญิง2,126,842 (49.6%)
อายุมัธยฐาน30.5
รหัสไปรษณีย์08361, 80000, 80001 (124 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์23, 25, 26 (8 เพิ่มเติม)
เมือง15
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
80000 - 80752Denpasar42
80362 - 80364Nusa Dua3
80511 - 80582Gianyar12
80611 - 80671Bangli7
80711 - 80761Klungkung9
80712 - 80716Semarapura4
80811 - 80871Karangasem8
81111 - 81171สิงคราช14
82111 - 82191Tabanan14
82211 - 82251Negara9

(127) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดบาหลี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
08361จังหวัดบาหลี
80000Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80001Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80033จังหวัดบาหลี
80111Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80112Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80113Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80114Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80115Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80116Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80117Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80118Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80119Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80221Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80222Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80223Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80224Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80225Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80226Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80227Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80228Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80229Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80231Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80232Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80233Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80234Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80235Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80236Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80237Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80238Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80239Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80351จังหวัดบาหลี
80352Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80353Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80361Kutaจังหวัดบาหลี30,012
80362Nusa Duaจังหวัดบาหลี
80363Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80364Nusa Duaจังหวัดบาหลี
80511Gianyarจังหวัดบาหลี
80512Gianyarจังหวัดบาหลี
80513Gianyarจังหวัดบาหลี
80514Gianyarจังหวัดบาหลี
80515Gianyarจังหวัดบาหลี
80551Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80552Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80561Gianyarจังหวัดบาหลี
80571Gianyarจังหวัดบาหลี
80572Gianyarจังหวัดบาหลี
80581Gianyarจังหวัดบาหลี
80582Gianyarจังหวัดบาหลี
80611Bangliจังหวัดบาหลี
80612Bangliจังหวัดบาหลี
80613Bangliจังหวัดบาหลี
80614Bangliจังหวัดบาหลี
80651Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80652Kintamaniจังหวัดบาหลี87
80661Bangliจังหวัดบาหลี
80671Bangliจังหวัดบาหลี
80711Klungkungจังหวัดบาหลี27,836
80712Semarapuraจังหวัดบาหลี
80713Semarapuraจังหวัดบาหลี
80714Semarapuraจังหวัดบาหลี
80715Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80716Semarapuraจังหวัดบาหลี
80751Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80752Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
80761Klungkungจังหวัดบาหลี27,836
80771จังหวัดบาหลี
80811Karangasemจังหวัดบาหลี
80812Karangasemจังหวัดบาหลี
80813จังหวัดบาหลี
80851Karangasemจังหวัดบาหลี
80852Karangasemจังหวัดบาหลี
80853Karangasemจังหวัดบาหลี
80861จังหวัดบาหลี
80862Karangasemจังหวัดบาหลี
80863Karangasemจังหวัดบาหลี
80864จังหวัดบาหลี
80871Karangasemจังหวัดบาหลี
80872Padangbaiจังหวัดบาหลี
81111สิงคราชจังหวัดบาหลี133,784
81112จังหวัดบาหลี
81113จังหวัดบาหลี
81114สิงคราชจังหวัดบาหลี133,784
81115สิงคราชจังหวัดบาหลี133,784
81116จังหวัดบาหลี
81117สิงคราชจังหวัดบาหลี133,784
81118สิงคราชจังหวัดบาหลี133,784
81119จังหวัดบาหลี
81151จังหวัดบาหลี
81152Lovina
81153Seriritจังหวัดบาหลี25,000
81154สิงคราชจังหวัดบาหลี133,784
81155จังหวัดบาหลี
81161จังหวัดบาหลี
81171สิงคราชจังหวัดบาหลี133,784
81172จังหวัดบาหลี
82111Tabananจังหวัดบาหลี33,667
82112Tabananจังหวัดบาหลี33,667
82113Tabananจังหวัดบาหลี33,667
82114Tabananจังหวัดบาหลี33,667
82115Tabananจังหวัดบาหลี33,667
82121Tabananจังหวัดบาหลี33,667
82122Tabananจังหวัดบาหลี33,667
82123Tabananจังหวัดบาหลี33,667
82151Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
82152จังหวัดบาหลี
82161Tabananจังหวัดบาหลี33,667
82162Tabananจังหวัดบาหลี33,667
82163สิงคราชจังหวัดบาหลี133,784
82171Denpasarจังหวัดบาหลี405,923
82181Marga
82191Tabananจังหวัดบาหลี33,667
82211Jembrana
82212Negaraจังหวัดบาหลี33,191
82213Negaraจังหวัดบาหลี33,191
82214Negaraจังหวัดบาหลี33,191
82215Negaraจังหวัดบาหลี33,191
82216Jembrana
82217Jembrana
82218Negaraจังหวัดบาหลี33,191
82251Jembrana
82252จังหวัดบาหลี
82253จังหวัดบาหลี
82261จังหวัดบาหลี
82262จังหวัดบาหลี
82361Denpasarจังหวัดบาหลี405,923

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดบาหลี

ประชากร4.3 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร741.9 / km²
ประชากรชาย2,161,289 (50.4%)
ประชากรหญิง2,126,842 (49.6%)
อายุมัธยฐาน30.5
อายุมัธยฐานเพศชาย30.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง31
ธุรกิจใน จังหวัดบาหลี139,852
ประชากร (1975)1,737,265
ประชากร (2000)3,234,573
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +146.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +32.6%

จังหวัดบาหลี

บาหลี (อินโดนีเซีย: Bali) เป็น 1 ใน 34 จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย เมืองสำคัญคือเดินปาซาร์ พื้นที่ทั้งหมด 5,634.40 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 3,422,600 คน ความหนาแน่นของประชากร 607 คน/ตารางกิโลเมตร ภาษาที่ใช้คือภาษาอินโดนีเซียและภาษาบาหลี   ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดบาหลี