จังหวัดจัมบี
ประเทศอินโดนีเซีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(158) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดจัมบี

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดจัมบี
ช่วงเวลาเวลาอินโดนีเซีย (จาการ์ตา)
พื้นที่50,058.2 ตร.กม.
ประชากร3.5 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,780,509 (51.1%)
ประชากรหญิง1,701,989 (48.9%)
อายุมัธยฐาน25.7
รหัสไปรษณีย์17378, 27379, 27779 (155 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์22, 6, 71 (3 เพิ่มเติม)
เมือง6
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
36000 - 36382Jambi City53
36511 - 36514Kuala Tungkal5
37111 - 37152Sungai Penuh5

(158) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดจัมบี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
17378จังหวัดจัมบี
27379จังหวัดจัมบี
27779จังหวัดจัมบี
29939จังหวัดจัมบี
36000จังหวัดจัมบี
36111Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36112Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36113Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36121Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36122Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36123Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36124Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36125Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36126Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36127Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36128Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36129Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36131Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36132Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36133Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36134Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36135Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36136Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36137Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36138Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36139Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36141Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36142Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36143Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36144Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36145Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36146Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36147Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36148Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36149Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36251Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36252Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36253Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36254Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36255Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36256Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36261Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36262Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36263Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36264Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36265Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36361Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36362Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36363Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36364Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36365Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36371Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36373จังหวัดจัมบี
36381Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36382Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36391จังหวัดจัมบี
36511Kuala Tungkalจังหวัดจัมบี33,683
36512Kuala Tungkalจังหวัดจัมบี33,683
36513Kuala Tungkalจังหวัดจัมบี33,683
36514Kuala Tungkalจังหวัดจัมบี33,683
36551จังหวัดจัมบี
36552จังหวัดจัมบี
36553จังหวัดจัมบี
36554จังหวัดจัมบี
36555Kuala Tungkalจังหวัดจัมบี33,683
36556จังหวัดจัมบี
36561จังหวัดจัมบี
36562จังหวัดจัมบี
36563จังหวัดจัมบี
36564จังหวัดจัมบี
36571จังหวัดจัมบี
36572จังหวัดจัมบี
36573จังหวัดจัมบี
36574จังหวัดจัมบี
36611Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36612จังหวัดจัมบี
36613จังหวัดจัมบี
36614จังหวัดจัมบี
36651จังหวัดจัมบี
36652Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36653จังหวัดจัมบี
36654Singkatigedangจังหวัดจัมบี
36655Padangkelapaจังหวัดจัมบี
36656Durianluncukจังหวัดจัมบี
36657จังหวัดจัมบี
36668จังหวัดจัมบี
36761จังหวัดจัมบี
36763จังหวัดจัมบี
36764Jambi Cityจังหวัดจัมบี420,323
36771จังหวัดจัมบี
36772จังหวัดจัมบี
36773จังหวัดจัมบี
37100จังหวัดจัมบี
37111Sungai Penuhจังหวัดจัมบี95,913
37112Sungai Penuhจังหวัดจัมบี95,913
37113จังหวัดจัมบี
37114Sungai Penuhจังหวัดจัมบี95,913
37151Sungai Penuhจังหวัดจัมบี95,913
37152Sungai Penuhจังหวัดจัมบี95,913
37153จังหวัดจัมบี
37161จังหวัดจัมบี
37162จังหวัดจัมบี
37163จังหวัดจัมบี
37171จังหวัดจัมบี
37172จังหวัดจัมบี
37173จังหวัดจัมบี
37174จังหวัดจัมบี
37175จังหวัดจัมบี
37200จังหวัดจัมบี
37211จังหวัดจัมบี
37212จังหวัดจัมบี
37213จังหวัดจัมบี
37214จังหวัดจัมบี
37215จังหวัดจัมบี
37216จังหวัดจัมบี
37251จังหวัดจัมบี
37252จังหวัดจัมบี
37253จังหวัดจัมบี
37254จังหวัดจัมบี
37255จังหวัดจัมบี
37256จังหวัดจัมบี
37257จังหวัดจัมบี
37258จังหวัดจัมบี
37259จังหวัดจัมบี
37261จังหวัดจัมบี
37262จังหวัดจัมบี
37263จังหวัดจัมบี
37271จังหวัดจัมบี
37311จังหวัดจัมบี
37312จังหวัดจัมบี
37313จังหวัดจัมบี
37314จังหวัดจัมบี
37351จังหวัดจัมบี
37352จังหวัดจัมบี
37353จังหวัดจัมบี
37354จังหวัดจัมบี
37355จังหวัดจัมบี
37356จังหวัดจัมบี
37357จังหวัดจัมบี
37361จังหวัดจัมบี
37371จังหวัดจัมบี
37372จังหวัดจัมบี
37381จังหวัดจัมบี
37382จังหวัดจัมบี
37391จังหวัดจัมบี
37392จังหวัดจัมบี
37481จังหวัดจัมบี
37482จังหวัดจัมบี
37483จังหวัดจัมบี
37485จังหวัดจัมบี
37491จังหวัดจัมบี
37492จังหวัดจัมบี
37553จังหวัดจัมบี
37554จังหวัดจัมบี
37559จังหวัดจัมบี
37571จังหวัดจัมบี
37572จังหวัดจัมบี
37573จังหวัดจัมบี

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดจัมบี

ประชากร3.5 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร69.6 / km²
ประชากรชาย1,780,509 (51.1%)
ประชากรหญิง1,701,989 (48.9%)
อายุมัธยฐาน25.7
อายุมัธยฐานเพศชาย25.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง25.6
ธุรกิจใน จังหวัดจัมบี24,617
ประชากร (1975)1,168,700
ประชากร (2000)2,482,478
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +198%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +40.3%

จังหวัดจัมบี

จัมบี (อินโดนีเซีย: Jambi) เป็นจังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย จังหวัดอยู่ทางตอนกลางของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย มีเมืองหลักชื่อจัมบี ังหวัดมีเนื้อที่ 50,058.16 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 3,092,265 คน ตามการสำรวจสำมะโนประชากร ปี ค.ศ. 2010 โดยเดือนมกราคม ค.ศ. 2..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดจัมบี