Khowai
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอินเดีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาอินเดีย
พื้นที่73 ตร.กม.
ประชากร47,634 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย24,396 (51.2%)
ประชากรหญิง23,238 (48.8%)
อายุมัธยฐาน27.6
รหัสไปรษณีย์799201, 799202
รหัสโทรศัพท์3825

แผนที่แบบโต้ตอบ

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Khowai, รัฐตริปุระ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
799201Khowaiรัฐตริปุระ70,610260.2 ตร.กม.
799202Khowaiรัฐตริปุระ18,7238.4 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Khowai, รัฐตริปุระ

ประชากร47,634
ความหนาแน่นของประชากร652.8 / km²
ประชากรชาย24,396 (51.2%)
ประชากรหญิง23,238 (48.8%)
อายุมัธยฐาน27.6
อายุมัธยฐานเพศชาย27.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง27.4
ธุรกิจใน Khowai, รัฐตริปุระ106
ประชากร (1975)26,989
ประชากร (2000)41,589
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +76.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +14.5%

Khowai

Khowai is a town located in the Indian state of Tripura and a recent nagar panchayat forming into a Khowai Municipal Council in newly formed Khowai district in the Indian state of Tripura. The city lies on the banks of Khowai river and hence from the..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Khowai

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Āmbāsaรัฐตริปุระอินเดีย6,373799289
HabiganjSylhet Divisionบังกลาเทศ88,7608313300334033413370เพิ่มเติม
Kamalpurรัฐตริปุระอินเดีย5,508799285
Rānīr Bāzārรัฐตริปุระอินเดีย11,810799008799035