Dhenkānāl
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอินเดีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาอินเดีย
พื้นที่31 ตร.กม.
ประชากร67,414
ความหนาแน่นของประชากร2,174 / km²
รหัสไปรษณีย์759001, 759013, 759014 (9 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์6762
ธุรกิจใน Dhenkānāl, รัฐโอริสสา511

(12) รหัสไปรษณีย์ ใน Dhenkānāl, รัฐโอริสสา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
759001Dhenkānālรัฐโอริสสา223,74426.5 ตร.กม.
759013Dhenkānālรัฐโอริสสา70,188171.1 ตร.กม.
759014Dhenkānālรัฐโอริสสา81,569186.1 ตร.กม.
759015Dhenkānālรัฐโอริสสา6,945229.2 ตร.กม.
759016Dhenkānālรัฐโอริสสา106,362486.4 ตร.กม.
759019Dhenkānālรัฐโอริสสา37,599155.7 ตร.กม.
759020Dhenkānālรัฐโอริสสา17,483148.9 ตร.กม.
759021Dhenkānālรัฐโอริสสา19,219253.1 ตร.กม.
759025Dhenkānālรัฐโอริสสา66,927165 ตร.กม.
759027Dhenkānālรัฐโอริสสา10,922191.8 ตร.กม.
759120Dhenkānālรัฐโอริสสา125,727188.2 ตร.กม.
759121Dhenkānālรัฐโอริสสา106,033140 ตร.กม.

Dhenkānāl

Dhenkanal is a city and a municipality in Dhenkanal district in the state of Odisha, India.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Dhenkānāl