Bhawānipatna
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอินเดีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Bhawānipatna

ช่วงเวลาเวลาอินเดีย
พื้นที่9.4 ตร.กม.
ประชากร139,213 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย70,191 (50.4%)
ประชากรหญิง69,022 (49.6%)
อายุมัธยฐาน26
รหัสไปรษณีย์766001
รหัสโทรศัพท์6670

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Bhawānipatna, รัฐโอริสสา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
766001Bhawānipatnaรัฐโอริสสา118,043146.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Bhawānipatna, รัฐโอริสสา

ประชากร139,213
ความหนาแน่นของประชากร14,793 / km²
ประชากรชาย70,191 (50.4%)
ประชากรหญิง69,022 (49.6%)
อายุมัธยฐาน26
อายุมัธยฐานเพศชาย25.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง26.3
ธุรกิจใน Bhawānipatna, รัฐโอริสสา354
ประชากร (1975)64,951
ประชากร (2000)124,964
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +114.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +11.4%

Bhawānipatna

Bhawanipatna(ଭବାନୀପାଟଣା) is a city and district headquarter of the Kalahandi district in the Indian state of Odisha. Bhawanipatna is a city of numerous temples dedicated to different deities of Hindu pantheon. It is named after the presiding deity, B..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Bhawānipatna

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Dādpurรัฐโอริสสาอินเดีย766021
Jūnāgarhรัฐฉัตติสครห์อินเดีย16,856766014
Lanjigarhรัฐโอริสสาอินเดีย766110
Narlaรัฐโอริสสาอินเดีย766100766101