ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอินเดีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(118) รหัสไปรษณีย์ ใน ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)
ช่วงเวลาเวลาอินเดีย
พื้นที่650 ตร.กม.
ประชากร6.9 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย3,546,882 (51.2%)
ประชากรหญิง3,379,276 (48.8%)
อายุมัธยฐาน26.2
รหัสไปรษณีย์500000, 500001, 500002 (115 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์40, 8413, 8415

แผนที่แบบโต้ตอบ

(118) รหัสไปรษณีย์ ใน ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
500000ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500001ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา94,4803.658 ตร.กม.
500002ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา71,5672.461 ตร.กม.
500004ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา106,4054.539 ตร.กม.
500006ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา135,5404.645 ตร.กม.
500007ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา110,2329.6 ตร.กม.
500008ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา196,15316 ตร.กม.
500009ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา79,1485.1 ตร.กม.
500010ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา116,02718.2 ตร.กม.
500011ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา99,8646.7 ตร.กม.
500012ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา56,6982.338 ตร.กม.
500013ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา116,89510.9 ตร.กม.
500015ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา174,12422.4 ตร.กม.
500016ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา84,1067.5 ตร.กม.
500017Lālāgudaรัฐเตลังคานา53,9983.479 ตร.กม.
500018173,20411.8 ตร.กม.
500020ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา34,0263.066 ตร.กม.
500021ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500022ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา2,3830.21 ตร.กม.
500023ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา88,8833.095 ตร.กม.
500024ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา58,3092.495 ตร.กม.
500025ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา63,9132.663 ตร.กม.
500026ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา69,9043.234 ตร.กม.
500027ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา31,3242.537 ตร.กม.
500028ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา195,8538.6 ตร.กม.
500029ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา47,1078.2 ตร.กม.
500030ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา120,34737.3 ตร.กม.
500031ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา25,9336.2 ตร.กม.
500033ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา55,0659.5 ตร.กม.
500034Banjara Hillsรัฐเตลังคานา51,9276 ตร.กม.
500035251,8029.4 ตร.กม.
500036ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา59,3844.401 ตร.กม.
500037ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา99,5168.4 ตร.กม.
500038ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา31,6992.36 ตร.กม.
500040ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา58,9735.2 ตร.กม.
500041ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา7,5090.456 ตร.กม.
500042ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา35,0716.6 ตร.กม.
500043ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา117,63787.7 ตร.กม.
500044ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา59,6143.551 ตร.กม.
500045ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา64,2224.963 ตร.กม.
500046ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา1,6035.7 ตร.กม.
500047Malkajgiriรัฐเตลังคานา103,8257.7 ตร.กม.
500048ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา32,8981.765 ตร.กม.
500049ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา53,98513.2 ตร.กม.
500050ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา35,7895.9 ตร.กม.
500051ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา30,31513.6 ตร.กม.
500052ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา71,01710.1 ตร.กม.
500053ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา268,89610.4 ตร.กม.
500054ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา26,2195.2 ตร.กม.
500055ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา332,82126.3 ตร.กม.
500056ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา88,6967.2 ตร.กม.
500057ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา17,1690.569 ตร.กม.
500058ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา121,95516.6 ตร.กม.
500059ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา177,2536 ตร.กม.
500060ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา105,3604.212 ตร.กม.
500062ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา134,89512.1 ตร.กม.
500063ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา12,7720.703 ตร.กม.
500064ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา151,8247.5 ตร.กม.
500065ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา80,6882.622 ตร.กม.
500066ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา20,2960.875 ตร.กม.
500067ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา13,9330.914 ตร.กม.
500068ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา83,48720.8 ตร.กม.
500071ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500072Kūkatpalliรัฐเตลังคานา223,11215.9 ตร.กม.
500073ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา17,8511.582 ตร.กม.
500077ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา70,62518.3 ตร.กม.
500079144,4946.5 ตร.กม.
500080ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา19,3491.807 ตร.กม.
500081ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา61,86611.2 ตร.กม.
500082ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา37,7472.586 ตร.กม.
500083ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา73,99821.7 ตร.กม.
500085ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา57,2405.4 ตร.กม.
500086ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา20,9807.9 ตร.กม.
500087ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา9,1191.935 ตร.กม.
500088ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา111,41038.6 ตร.กม.
50008943,2446.1 ตร.กม.
500090ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา229,95832 ตร.กม.
500091ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา9,3481.786 ตร.กม.
500092ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา47,8844.983 ตร.กม.
500093ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา17,2823.035 ตร.กม.
500094ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา66,32911.9 ตร.กม.
500095ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา32,4981.692 ตร.กม.
500096ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา15,6623.291 ตร.กม.
500097ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา72,3253.614 ตร.กม.
500101ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา99,289132 ตร.กม.
500103ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา40,7623.221 ตร.กม.
5001041,4390.431 ตร.กม.
500105ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา7,6080.412 ตร.กม.
500107ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา3,5122.722 ตร.กม.
500110ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา7,2410.869 ตร.กม.
500133ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500138ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500169ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500195ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500252ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500253ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500264ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500265ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500267ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500361
500380ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500409ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500457ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500463ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500482ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500500ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500659ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500660ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500661ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500762ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500854ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500872ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500873ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500890ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500963ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
501301ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา163,436210.6 ตร.กม.
501323ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
502320ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา

ข้อมูลสถิติประชากรของ ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)

ประชากร6.9 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร10,655 / km²
ประชากรชาย3,546,882 (51.2%)
ประชากรหญิง3,379,276 (48.8%)
อายุมัธยฐาน26.2
อายุมัธยฐานเพศชาย26.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง26.1
ธุรกิจใน ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)251,867
ประชากร (1975)3,501,662
ประชากร (2000)5,526,966
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +97.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +25.3%

ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)

ไฮเดอราบาด (เตลูกู: హైదరాబాదు, อูรดู: حیدرآباد‎ /ˈhaɪdərəbæd/) เป็นเมืองหลวงของรัฐเตลันกานา ประเทศอินเดีย มีพื้นที่ 650 ตร.กม. มีประชากร 6,809,970 คน และในเขตเมืองมีประชากร 7,749,334 คน ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 4 ของอินเดี ืองนี้ก่อตั้งขึ้นเมื..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)