เดลี
ประเทศอินเดีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(194) รหัสไปรษณีย์ ใน เดลี

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน เดลี
ช่วงเวลาเวลาอินเดีย
พื้นที่1,484 ตร.กม.
ประชากร18.5 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย9,892,788 (53.5%)
ประชากรหญิง8,586,331 (46.5%)
อายุมัธยฐาน26.2
รหัสไปรษณีย์100001, 100002, 110001 (191 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์11
เมือง11
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
100002 - 110028, 110044 - 110611นิวเดลี95
110001 - 124508เดลี179
110101 - 110611Connaught Place51

แผนที่แบบโต้ตอบ

(194) รหัสไปรษณีย์ ใน เดลี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
100001เดลี
100002นิวเดลีเดลี
110001เดลีเดลี78,06414.4 ตร.กม.
110002เดลีเดลี248,61711.6 ตร.กม.
110003เดลีเดลี106,74213.3 ตร.กม.
110004เดลีเดลี5,0561.273 ตร.กม.
110005เดลีเดลี242,4006.6 ตร.กม.
110006เดลีเดลี203,1047 ตร.กม.
110007เดลีเดลี244,43211.1 ตร.กม.
110008เดลีเดลี113,4063.857 ตร.กม.
110009เดลีเดลี315,93113.2 ตร.กม.
110010นิวเดลีเดลี191,99630.4 ตร.กม.
110011เดลีเดลี15,5304.635 ตร.กม.
110012นิวเดลีเดลี42,54112 ตร.กม.
110013เดลีเดลี39,0323.995 ตร.กม.
110014เดลีเดลี53,8574.092 ตร.กม.
110015เดลีเดลี249,7548 ตร.กม.
110016เดลีเดลี95,8895.9 ตร.กม.
110017เดลีเดลี216,3488 ตร.กม.
110018เดลีเดลี352,62711.1 ตร.กม.
110019เดลีเดลี206,5668.4 ตร.กม.
110020นิวเดลีเดลี169,9796.5 ตร.กม.
110021เดลีเดลี61,38114.2 ตร.กม.
110022เดลีเดลี45,3183.756 ตร.กม.
110023เดลีเดลี61,7324.981 ตร.กม.
110024เดลีเดลี79,6023.754 ตร.กม.
110025เดลีเดลี154,90113.1 ตร.กม.
110026เดลีเดลี96,3353.56 ตร.กม.
110027เดลีเดลี187,3586.1 ตร.กม.
110028นิวเดลีเดลี67,9113.681 ตร.กม.
110029เดลีเดลี35,9972.357 ตร.กม.
110030เดลีเดลี208,97819.1 ตร.กม.
110031เดลีเดลี256,4896.3 ตร.กม.
110032เดลีเดลี372,8239.1 ตร.กม.
110033เดลีเดลี161,0305.4 ตร.กม.
110034เดลีเดลี232,4508.4 ตร.กม.
110035เดลีเดลี138,4434.967 ตร.กม.
110036เดลีเดลี264,89469.8 ตร.กม.
110038เดลีเดลี39,29611.5 ตร.กม.
110039เดลีเดลี169,07558 ตร.กม.
110040เดลีเดลี170,95447.3 ตร.กม.
110041เดลีเดลี548,52841.6 ตร.กม.
110042เดลีเดลี410,20031.1 ตร.กม.
110043เดลีเดลี581,92890.2 ตร.กม.
110044Farīdābādรัฐหรยาณา309,29420.8 ตร.กม.
110045เดลีเดลี143,3676.7 ตร.กม.
110046เดลีเดลี37,3571.877 ตร.กม.
110047เดลีเดลี123,90121.5 ตร.กม.
110048เดลีเดลี102,9184.363 ตร.กม.
110049เดลีเดลี109,1025.6 ตร.กม.
110050นิวเดลีเดลี2,5750.181 ตร.กม.
110051เดลีเดลี179,9883.545 ตร.กม.
110052เดลีเดลี186,3567.7 ตร.กม.
110053เดลีเดลี513,1729.7 ตร.กม.
110054เดลีเดลี163,5408.3 ตร.กม.
110055เดลีเดลี89,7792.805 ตร.กม.
110056เดลีเดลี68,7383.166 ตร.กม.
110057เดลีเดลี37,2425.4 ตร.กม.
110058เดลีเดลี189,6386.8 ตร.กม.
110059เดลีเดลี502,12217.9 ตร.กม.
110060เดลีเดลี77,0773.078 ตร.กม.
110061เดลีเดลี53,03415.8 ตร.กม.
110062นิวเดลีเดลี236,4679.9 ตร.กม.
110063นิวเดลีเดลี145,8736.1 ตร.กม.
110064เดลีเดลี132,8504.856 ตร.กม.
110065เดลีเดลี112,7896.3 ตร.กม.
110066เดลีเดลี8,8090.644 ตร.กม.
110067เดลีเดลี18,2305.2 ตร.กม.
110068เดลีเดลี87,78111.4 ตร.กม.
110069เดลีเดลี1910.19 ตร.กม.
110070นิวเดลีเดลี122,81723.3 ตร.กม.
110071เดลีเดลี144,72536.6 ตร.กม.
110072Jharoda Kalānเดลี59,05814.2 ตร.กม.
110073เดลีเดลี161,24781.6 ตร.กม.
110074เดลีเดลี291,27568.3 ตร.กม.
110075เดลีเดลี227,52920.2 ตร.กม.
110076Farīdābādรัฐหรยาณา178,09315 ตร.กม.
110077เดลีเดลี81,2879.7 ตร.กม.
110078นิวเดลีเดลี108,5886.2 ตร.กม.
110079นิวเดลีเดลี
110081เดลีเดลี677,647120.1 ตร.กม.
110082เดลีเดลี108,93127.1 ตร.กม.
110083เดลีเดลี98,3983.661 ตร.กม.
110084เดลีเดลี310,73835.6 ตร.กม.
110085เดลีเดลี424,01818.1 ตร.กม.
110086เดลีเดลี418,68116.5 ตร.กม.
110087เดลีเดลี100,1444.718 ตร.กม.
110088เดลีเดลี250,74410.7 ตร.กม.
110089เดลีเดลี94,3744.008 ตร.กม.
110090เดลีเดลี643,52426.6 ตร.กม.
110091เดลีเดลี301,33014.5 ตร.กม.
110092เดลีเดลี579,87522.4 ตร.กม.
110093เดลีเดลี357,5818.5 ตร.กม.
110094เดลีเดลี312,4184.959 ตร.กม.
110095เดลีเดลี302,0637.3 ตร.กม.
110097เดลีเดลี26,5703.054 ตร.กม.
110098นิวเดลีเดลี7,1731.135 ตร.กม.
110100เดลีเดลี8860.288 ตร.กม.
110101เดลีเดลี
110102เดลีเดลี
110103เดลีเดลี
110104เดลีเดลี
110105เดลีเดลี
110106เดลีเดลี
110107เดลีเดลี
110108เดลีเดลี
110109เดลีเดลี
110110เดลีเดลี
110112เดลีเดลี
110113เดลีเดลี
110114เดลีเดลี
110115เดลีเดลี
110116เดลีเดลี
110117เดลีเดลี
110118เดลีเดลี
110119เดลีเดลี
110120เดลีเดลี
110121เดลีเดลี
110122เดลีเดลี
110124เดลีเดลี
110125เดลีเดลี
110301เดลีเดลี
110302เดลีเดลี
110401เดลีเดลี
110402เดลีเดลี
110403เดลีเดลี
110501นิวเดลีเดลี
110502เดลีเดลี
110503เดลีเดลี
110504เดลีเดลี
110505เดลีเดลี
110506เดลีเดลี
110507เดลีเดลี
110508เดลีเดลี
110509เดลีเดลี
110510เดลีเดลี
110511เดลีเดลี
110512เดลีเดลี
110601นิวเดลีเดลี
110602เดลีเดลี
110603เดลีเดลี
110604เดลีเดลี
110605เดลีเดลี
110606เดลีเดลี
110607เดลีเดลี
110608เดลีเดลี
110609เดลีเดลี
110610เดลีเดลี
110611นิวเดลีเดลี
122002เดลีเดลี49,17810.9 ตร.กม.
122003เดลีเดลี127,39621.6 ตร.กม.
122005เดลีเดลี15,7463.03 ตร.กม.
122006เดลีเดลี54,08922.3 ตร.กม.
122008เดลีเดลี13,9801.821 ตร.กม.
122009เดลีเดลี16,6312.057 ตร.กม.
122010เดลีเดลี20,3084.924 ตร.กม.
122016เดลีเดลี29,1274.129 ตร.กม.
122202เดลีเดลี
122203เดลีเดลี
122205เดลีเดลี
122206เดลีเดลี
122207เดลีเดลี
122208เดลีเดลี
122209เดลีเดลี
122210เดลีเดลี
122211เดลีเดลี
122212เดลีเดลี
122213เดลีเดลี
122214เดลีเดลี
122215เดลีเดลี
122216เดลีเดลี
122217เดลีเดลี
122218เดลีเดลี
122219เดลีเดลี
122220เดลีเดลี
122221เดลีเดลี
122223เดลีเดลี
122224เดลีเดลี
122225เดลีเดลี
122226เดลีเดลี
122227เดลีเดลี
122228เดลีเดลี
122229เดลีเดลี
122230เดลีเดลี
122231เดลีเดลี
122232เดลีเดลี
122233เดลีเดลี
122234เดลีเดลี
123413เดลีเดลี
123505เดลีเดลี
124508เดลีเดลี229,323212.6 ตร.กม.
201006เดลีเดลี25,5720.713 ตร.กม.
201011เดลีเดลี51,2412.47 ตร.กม.
201313เดลีเดลี33,6565.2 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ เดลี

ประชากร18.5 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร12,452 / km²
ประชากรชาย9,892,788 (53.5%)
ประชากรหญิง8,586,331 (46.5%)
อายุมัธยฐาน26.2
อายุมัธยฐานเพศชาย25.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง26.5
ธุรกิจใน เดลี439,860
ประชากร (1975)7,930,649
ประชากร (2000)14,185,455
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +133%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +30.3%

เดลี

เดลี หรือในชื่อท้องถิ่นว่า ดิลลี (อังกฤษ: Delhi, ฮินดี: दिल्ली, ปัญจาบ: ਦਿੱਲੀ, อูรดู: دلّی‎ dillī) ชื่อเต็มคือ National Capital Territory of Delhi (NCT) เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ เดลีเก่า และเด..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย เดลี