รัฐโอริสสา
ประเทศอินเดีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

รัฐโอริสสา

รัฐโอริสสา คือหนึ่งในรัฐของประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศติดกับอ่าวเบงกอล มหาสมุทรอินเดีย  ︎  หน้าวิกิพีเดีย รัฐโอริสสา