รัฐโอริสสา
ประเทศอินเดีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1,015) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐโอริสสา

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐโอริสสา
ช่วงเวลาเวลาอินเดีย
พื้นที่155,820 ตร.กม.
ประชากร44.8 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย22,629,118 (50.5%)
ประชากรหญิง22,145,196 (49.5%)
อายุมัธยฐาน26.6
รหัสไปรษณีย์751001, 751002, 751003 (1,012 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์1483, 2323, 3223 (61 เพิ่มเติม)
เมือง107
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
752001 - 752017Puri14
752018 - 752023Khurda9
752024 - 752026, 752063 - 752094Nayāgarh21
754102 - 754109Jagatsinghapur11
754142 - 754145Parādīp Garh4
754296 - 755062Jājpur47
756032 - 756034, 756080 - 756086Jaleshwar8
756042 - 756055Soro9
756100 - 756181Bhadrakh35
757035 - 757039Karanjia6
758020 - 758024Anandpur5
758034 - 758040Barbil7
759001 - 759027Dhenkānāl12
759105 - 759107Tālcher4
759122 - 759130Angul12
760001 - 761008, 761100 - 761102Ganjām22
760004 - 760006Brahmapur6
761110 - 761116Āsika9
761117 - 761143Bhanjanagar14
763001 - 764041Korāput23
764044 - 764051Malakanagiri6
765001 - 765018Rāyagada6
767026 - 767028Patnāgarh4
767065 - 767071Balāngīr13
768001 - 768006, 768020 - 768026Sambalpur18
768017 - 768020Burla4
768028 - 768033, 768038 - 768104Bargarh14
768201 - 768211Jhārsuguda10
769001 - 769041รอร์เกละ16
770001 - 770025, 770072 - 770076Sundargarh16

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1,015) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐโอริสสา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
751001Bhubaneshwarรัฐโอริสสา35,7483.01 ตร.กม.
751002Bhubaneshwarรัฐโอริสสา114,74851.8 ตร.กม.
751003Bhubaneshwarรัฐโอริสสา44,7105.9 ตร.กม.
751004Bhubaneshwarรัฐโอริสสา10,6282.488 ตร.กม.
751005Bhubaneshwarรัฐโอริสสา12,0042.558 ตร.กม.
751006Bhubaneshwarรัฐโอริสสา86,82114.9 ตร.กม.
751007Bhubaneshwarรัฐโอริสสา34,8332.213 ตร.กม.
751008Bhubaneshwarรัฐโอริสสา25,4132.355 ตร.กม.
751009Bhubaneshwarรัฐโอริสสา18,7031.569 ตร.กม.
751010Bhubaneshwarรัฐโอริสสา69,49112.5 ตร.กม.
751011Bhubaneshwarรัฐโอริสสา8,3891.193 ตร.กม.
751012Bhubaneshwarรัฐโอริสสา37,3372.733 ตร.กม.
751013Bhubaneshwarรัฐโอริสสา39,3206.2 ตร.กม.
751014Bhubaneshwarรัฐโอริสสา28,6202.055 ตร.กม.
751015Bhubaneshwarรัฐโอริสสา32,5174.955 ตร.กม.
751016Bhubaneshwarรัฐโอริสสา33,8522.652 ตร.กม.
751017Bhubaneshwarรัฐโอริสสา112,54535.7 ตร.กม.
751018Bhubaneshwarรัฐโอริสสา17,2752.665 ตร.กม.
751019Bhubaneshwarรัฐโอริสสา19,50318.9 ตร.กม.
751020Bhubaneshwarรัฐโอริสสา55,9098.2 ตร.กม.
751021Bhubaneshwarรัฐโอริสสา23,9496 ตร.กม.
751022Bhubaneshwarรัฐโอริสสา37,1363.294 ตร.กม.
751023Bhubaneshwarรัฐโอริสสา15,7661.436 ตร.กม.
751024รัฐโอริสสา21,82720.6 ตร.กม.
751025Bhubaneshwarรัฐโอริสสา9,8701.084 ตร.กม.
751026Bhubaneshwarรัฐโอริสสา7,9770.738 ตร.กม.
751027Bhubaneshwarรัฐโอริสสา24,4112.714 ตร.กม.
751028รัฐโอริสสา
751029Bhubaneshwarรัฐโอริสสา28,57181.2 ตร.กม.
751030Bhubaneshwarรัฐโอริสสา21,3794.391 ตร.กม.
751031Bhubaneshwarรัฐโอริสสา36,39110.5 ตร.กม.
751032Bhubaneshwarรัฐโอริสสา22,2975.3 ตร.กม.
752001Puriรัฐโอริสสา183,01515.9 ตร.กม.
752002Puriรัฐโอริสสา127,214185.7 ตร.กม.
752003Puriรัฐโอริสสา14,8432.479 ตร.กม.
752010Bānapurรัฐโอริสสา
752011รัฐโอริสสา175,505351.8 ตร.กม.
752012Puriรัฐโอริสสา89,031116.2 ตร.กม.
752013Puriรัฐโอริสสา10,24553 ตร.กม.
752014Puriรัฐโอริสสา146,964153.2 ตร.กม.
752015Bhubaneshwarรัฐโอริสสา67,188100.5 ตร.กม.
752016Puriรัฐโอริสสา38,51756.8 ตร.กม.
752017Puriรัฐโอริสสา142,523191.1 ตร.กม.
752018Khurdaรัฐโอริสสา48,88675.4 ตร.กม.
752019Khurdaรัฐโอริสสา26,10635.8 ตร.กม.
752020Khurdaรัฐโอริสสา29,08876.6 ตร.กม.
752021Khurdaรัฐโอริสสา59,906139.6 ตร.กม.
752022รัฐโอริสสา43,76213.8 ตร.กม.
752023Khurdaรัฐโอริสสา15,09137.1 ตร.กม.
752024Nayāgarhรัฐโอริสสา23,934350.1 ตร.กม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ รัฐโอริสสา

ประชากร44.8 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร287.3 / km²
ประชากรชาย22,629,118 (50.5%)
ประชากรหญิง22,145,196 (49.5%)
อายุมัธยฐาน26.6
อายุมัธยฐานเพศชาย26.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง26.6
ธุรกิจใน รัฐโอริสสา49,660
ประชากร (1975)23,474,779
ประชากร (2000)37,742,070
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +90.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +18.6%