รัฐเตลังคานา
ประเทศอินเดีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(438) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐเตลังคานา

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐเตลังคานา
ช่วงเวลาเวลาอินเดีย
พื้นที่114,840 ตร.กม.
ประชากร35.2 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร306.5 / km²
รหัสไปรษณีย์500000, 500001, 500002 (435 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์1423, 1504, 1666 (66 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน รัฐเตลังคานา345,575
เมือง122
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
500000 - 501323ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)118
500009 - 500011Secunderabad9
501102 - 501111, 502293 - 502296Sangāreddi17
502220 - 502257Zahirābād9
502286 - 502290Nārāyankher4
502305 - 502307Patancheru5
503101 - 503111, 503123 - 503144Kāmāreddi9
504104 - 504110Nirmal7
504292 - 504297Asifābād5
504307 - 504346Ādilābād8
505208 - 505211Ramagundam3
506101 - 506103Mahbūbābād3
507001 - 507003, 507157 - 507318Khammam21
508001 - 508004, 508253 - 508266Nalgonda17
508212 - 508214, 508222 - 508224Suriāpet5

แผนที่แบบโต้ตอบ

(438) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐเตลังคานา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
500000ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500001ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา94,4803.658 ตร.กม.
500002ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา71,5672.461 ตร.กม.
500003Secunderabadรัฐเตลังคานา144,1216.8 ตร.กม.
500004ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา106,4054.539 ตร.กม.
500006ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา135,5404.645 ตร.กม.
500007ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา110,2329.6 ตร.กม.
500008ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา196,15316 ตร.กม.
500009ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา79,1485.1 ตร.กม.
500010ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา116,02718.2 ตร.กม.
500011ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา99,8646.7 ตร.กม.
500012ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา56,6982.338 ตร.กม.
500013ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา116,89510.9 ตร.กม.
500014Hakīmpetรัฐเตลังคานา3,4017.4 ตร.กม.
500015ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา174,12422.4 ตร.กม.
500016ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา84,1067.5 ตร.กม.
500017Lālāgudaรัฐเตลังคานา53,9983.479 ตร.กม.
500018173,20411.8 ตร.กม.
500019Serilingampalleรัฐเตลังคานา34,61011.5 ตร.กม.
500020ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา34,0263.066 ตร.กม.
500021ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500022ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา2,3830.21 ตร.กม.
500023ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา88,8833.095 ตร.กม.
500024ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา58,3092.495 ตร.กม.
500025ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา63,9132.663 ตร.กม.
500026ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา69,9043.234 ตร.กม.
500027ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา31,3242.537 ตร.กม.
500028ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา195,8538.6 ตร.กม.
500029ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา47,1078.2 ตร.กม.
500030ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา120,34737.3 ตร.กม.
500031ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา25,9336.2 ตร.กม.
500032Madhāpurรัฐเตลังคานา48,58317.1 ตร.กม.
500033ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา55,0659.5 ตร.กม.
500034Banjara Hillsรัฐเตลังคานา51,9276 ตร.กม.
500035251,8029.4 ตร.กม.
500036ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา59,3844.401 ตร.กม.
500037ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา99,5168.4 ตร.กม.
500038ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา31,6992.36 ตร.กม.
500040ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา58,9735.2 ตร.กม.
500041ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา7,5090.456 ตร.กม.
500042ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา35,0716.6 ตร.กม.
500043ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา117,63787.7 ตร.กม.
500044ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา59,6143.551 ตร.กม.
500045ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา64,2224.963 ตร.กม.
500046ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา1,6035.7 ตร.กม.
500047Malkajgiriรัฐเตลังคานา103,8257.7 ตร.กม.
500048ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา32,8981.765 ตร.กม.
500049ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา53,98513.2 ตร.กม.
500050ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา35,7895.9 ตร.กม.
500051ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา30,31513.6 ตร.กม.
500052ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา71,01710.1 ตร.กม.
500053ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา268,89610.4 ตร.กม.
500054ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา26,2195.2 ตร.กม.
500055ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา332,82126.3 ตร.กม.
500056ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา88,6967.2 ตร.กม.
500057ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา17,1690.569 ตร.กม.
500058ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา121,95516.6 ตร.กม.
500059ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา177,2536 ตร.กม.
500060ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา105,3604.212 ตร.กม.
500061Secunderabadรัฐเตลังคานา89,4742.544 ตร.กม.
500062ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา134,89512.1 ตร.กม.
500063ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา12,7720.703 ตร.กม.
500064ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา151,8247.5 ตร.กม.
500065ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา80,6882.622 ตร.กม.
500066ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา20,2960.875 ตร.กม.
500067ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา13,9330.914 ตร.กม.
500068ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา83,48720.8 ตร.กม.
500071ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500072Kūkatpalliรัฐเตลังคานา223,11215.9 ตร.กม.
500073ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา17,8511.582 ตร.กม.
500074Surūrnagarรัฐเตลังคานา65,7193.072 ตร.กม.
500077ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา70,62518.3 ตร.กม.
500079144,4946.5 ตร.กม.
500080ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา19,3491.807 ตร.กม.
500081ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา61,86611.2 ตร.กม.
500082ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา37,7472.586 ตร.กม.
500083ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา73,99821.7 ตร.กม.
500084Kondapurรัฐเตลังคานา53,04514.7 ตร.กม.
500085ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา57,2405.4 ตร.กม.
500086ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา20,9807.9 ตร.กม.
500087ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา9,1191.935 ตร.กม.
500088ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา111,41038.6 ตร.กม.
50008943,2446.1 ตร.กม.
500090ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา229,95832 ตร.กม.
500091ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา9,3481.786 ตร.กม.
500092ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา47,8844.983 ตร.กม.
500093ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา17,2823.035 ตร.กม.
500094ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา66,32911.9 ตร.กม.
500095ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา32,4981.692 ตร.กม.
500096ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา15,6623.291 ตร.กม.
500097ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา72,3253.614 ตร.กม.
500098Mallāpurรัฐเตลังคานา58,36614.8 ตร.กม.
500100Bolārumรัฐเตลังคานา60,88327 ตร.กม.
500101ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา99,289132 ตร.กม.
500103ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา40,7623.221 ตร.กม.
5001041,4390.431 ตร.กม.
500105ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา7,6080.412 ตร.กม.
500107ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา3,5122.722 ตร.กม.
500108Thukkugudaรัฐเตลังคานา20,70834.2 ตร.กม.
500110ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา7,2410.869 ตร.กม.
500111Sangāreddiรัฐเตลังคานา9,2786.2 ตร.กม.
500133ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500138ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500169ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500195ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500252ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500253ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500264ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500265ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500267ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500361
500380ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500409ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500457ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500463ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500482ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500500ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500659ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500660ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500661ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500762ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500854ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500872ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500873ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500890ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
500963ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
501101Vikārābādรัฐเตลังคานา60,92356 ตร.กม.
501102Sangāreddiรัฐเตลังคานา52,685245.5 ตร.กม.
501106Sangāreddiรัฐเตลังคานา42,868127.7 ตร.กม.
501111Sangāreddiรัฐเตลังคานา28,99990.9 ตร.กม.
501142Peddāmalรัฐเตลังคานา56,790312.9 ตร.กม.
501143Bashīrābādรัฐเตลังคานา54,338239.6 ตร.กม.
501202Sangāreddiรัฐเตลังคานา112,120373.1 ตร.กม.
501203Sangāreddiรัฐเตลังคานา92,916235.2 ตร.กม.
501301ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา163,436210.6 ตร.กม.
501323ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
501359Maisaramรัฐเตลังคานา88,607296.2 ตร.กม.
501502Domāhรัฐเตลังคานา102,336248.5 ตร.กม.
501503Sangāreddiรัฐเตลังคานา69,605291.3 ตร.กม.
501504Sangāreddiรัฐเตลังคานา47,300190.1 ตร.กม.
501505Abdullapurรัฐเตลังคานา122,065126.9 ตร.กม.
501509Medpalli Nakkertaรัฐเตลังคานา53,606311.9 ตร.กม.
501510Ādibatlaรัฐเตลังคานา69,661111.7 ตร.กม.
501511Tarūrรัฐเตลังคานา29,46257.3 ตร.กม.
501512Bātāsingāramรัฐเตลังคานา19,21675.4 ตร.กม.
502001Sangāreddiรัฐเตลังคานา67,31711.9 ตร.กม.
502032Serilingampalleรัฐเตลังคานา173,48646.3 ตร.กม.
502101Rāmāyampetรัฐเตลังคานา42,63429.2 ตร.กม.
502102Medakรัฐเตลังคานา60,475222.6 ตร.กม.
502103Siddipetรัฐเตลังคานา149,69161.6 ตร.กม.
502109Medakรัฐเตลังคานา63,523172.3 ตร.กม.
502110Medakรัฐเตลังคานา79,68327.9 ตร.กม.
502113Medakรัฐเตลังคานา9,408168.3 ตร.กม.
502115Medakรัฐเตลังคานา5,47667.3 ตร.กม.
502117Medakรัฐเตลังคานา8,364112.1 ตร.กม.
502125Medakรัฐเตลังคานา14,36526.6 ตร.กม.
502130Medakรัฐเตลังคานา5,46131.4 ตร.กม.
502205Sangāreddiรัฐเตลังคานา9,79816.5 ตร.กม.
502210Kohīrรัฐเตลังคานา19,547125 ตร.กม.
502220Zahirābādรัฐเตลังคานา164,885188.4 ตร.กม.
502221Zahirābādรัฐเตลังคานา14,803171.5 ตร.กม.
502246Zahirābādรัฐเตลังคานา37,499180.8 ตร.กม.
502247Medakรัฐเตลังคานา56,350256.2 ตร.กม.
502248Medakรัฐเตลังคานา43,357119.6 ตร.กม.
502249Zahirābādรัฐเตลังคานา9,52583.4 ตร.กม.
502251Zahirābādรัฐเตลังคานา25,974117.4 ตร.กม.
502255Medakรัฐเตลังคานา87,898198.2 ตร.กม.
502256Zahirābādรัฐเตลังคานา20,85788.6 ตร.กม.
502257Zahirābādรัฐเตลังคานา29,733213.4 ตร.กม.
502269Allāhdurgรัฐเตลังคานา52,437204.2 ตร.กม.
502278Rāmāsāgarรัฐเตลังคานา107,345302.1 ตร.กม.
502285Sangāreddiรัฐเตลังคานา39,19872.4 ตร.กม.
502286Nārāyankherรัฐเตลังคานา185,203600.5 ตร.กม.
502287Nārāyankherรัฐเตลังคานา54,487243.1 ตร.กม.
502290Nārāyankherรัฐเตลังคานา21,25286.5 ตร.กม.
502291Sadāseopetรัฐเตลังคานา102,399263.7 ตร.กม.
502293Sangāreddiรัฐเตลังคานา8,714123.3 ตร.กม.
502294Sangāreddiรัฐเตลังคานา36,47649.6 ตร.กม.
502295Sangāreddiรัฐเตลังคานา44,34489.3 ตร.กม.
502296Sangāreddiรัฐเตลังคานา67,350189.6 ตร.กม.
502300Patancheruรัฐเตลังคานา20,34262.3 ตร.กม.
502302Medakรัฐเตลังคานา31,358130.6 ตร.กม.
502303Medakรัฐเตลังคานา9,47755 ตร.กม.
502305Patancheruรัฐเตลังคานา3,91916.2 ตร.กม.
502306Sangāreddiรัฐเตลังคานา4,72952 ตร.กม.
502307Patancheruรัฐเตลังคานา46,53437 ตร.กม.
502311Akāramรัฐเตลังคานา4,95840.7 ตร.กม.
502312Annasāgarรัฐเตลังคานา20,95694.8 ตร.กม.
502313Medakรัฐเตลังคานา74,843293.7 ตร.กม.
502314Medakรัฐเตลังคานา28,051133.7 ตร.กม.
502316Medakรัฐเตลังคานา29,268151 ตร.กม.
502318Zahirābādรัฐเตลังคานา4,02242.9 ตร.กม.
502319Patancheruรัฐเตลังคานา31,675163.6 ตร.กม.
502320ไฮเดอราบาด (ประเทศอินเดีย)รัฐเตลังคานา
502321Zahirābādรัฐเตลังคานา61,13591 ตร.กม.
502324Patancheruรัฐเตลังคานา14,77229.7 ตร.กม.
502329Sangāreddiรัฐเตลังคานา23,95432.9 ตร.กม.
502331Medakรัฐเตลังคานา17,61498.2 ตร.กม.
502334Medakรัฐเตลังคานา37,783208.2 ตร.กม.
502335Medakรัฐเตลังคานา57,446170.2 ตร.กม.
502345Sadāseopetรัฐเตลังคานา49,196199.7 ตร.กม.
502371Nārāyankherรัฐเตลังคานา28,361126.6 ตร.กม.
502381Medakรัฐเตลังคานา41,063134.6 ตร.กม.
503001Nizāmābādรัฐเตลังคานา195,58341.7 ตร.กม.
503002Nizāmābādรัฐเตลังคานา102,50810.5 ตร.กม.
503003Nizāmābādรัฐเตลังคานา111,11495.5 ตร.กม.
503101Kāmāreddiรัฐเตลังคานา50,384124 ตร.กม.
503102Kāmāreddiรัฐเตลังคานา21,027110.2 ตร.กม.
503108Kāmāreddiรัฐเตลังคานา20,51462.9 ตร.กม.
503110Kāmāreddiรัฐเตลังคานา24,953140.1 ตร.กม.
503111Kāmāreddiรัฐเตลังคานา95,55414.3 ตร.กม.
503122Yellāreddiรัฐเตลังคานา48,070383 ตร.กม.
503123Kāmāreddiรัฐเตลังคานา30,13890.8 ตร.กม.
503124Kāmāreddiรัฐเตลังคานา53,703203.9 ตร.กม.
503125Kāmāreddiรัฐเตลังคานา27,46767 ตร.กม.
503144Kāmāreddiรัฐเตลังคานา36,018251.9 ตร.กม.
503164Nizāmābādรัฐเตลังคานา48,433265.5 ตร.กม.
503165Nizāmābādรัฐเตลังคานา78,780540.7 ตร.กม.
503174Nizāmābādรัฐเตลังคานา2,3961.33 ตร.กม.
503175Nizāmābādรัฐเตลังคานา100,297203.1 ตร.กม.
503180Nizāmābādรัฐเตลังคานา2,18722.6 ตร.กม.
503186Nizāmābādรัฐเตลังคานา26,94141.2 ตร.กม.
503188Nizāmābādรัฐเตลังคานา24,95052.3 ตร.กม.
503201Nizāmābādรัฐเตลังคานา32,219117.5 ตร.กม.
503202Nizāmābādรัฐเตลังคานา17,66074.4 ตร.กม.
503206Nizāmābādรัฐเตลังคานา26,584104.2 ตร.กม.
503207Nizāmābādรัฐเตลังคานา42,786148.9 ตร.กม.
503212Nizāmābādรัฐเตลังคานา74,140266.8 ตร.กม.
503213Nizāmābādรัฐเตลังคานา32,62393.6 ตร.กม.
503217Nizāmābādรัฐเตลังคานา39,655103.4 ตร.กม.
503218Nizāmābādรัฐเตลังคานา45,88865.7 ตร.กม.
503223Nizāmābādรัฐเตลังคานา49,01843.3 ตร.กม.
503224Nizāmābādรัฐเตลังคานา104,915201.4 ตร.กม.
503225Mortādรัฐเตลังคานา49,742149.4 ตร.กม.
503230Nizāmābādรัฐเตลังคานา16,129207.5 ตร.กม.
503235Nizāmābādรัฐเตลังคานา49,684136.8 ตร.กม.
503245Nizāmābādรัฐเตลังคานา43,372159.5 ตร.กม.
503246Nizāmābādรัฐเตลังคานา35,911166.7 ตร.กม.
503301Nizāmābādรัฐเตลังคานา2,95851.8 ตร.กม.
503306Bichkundaรัฐเตลังคานา48,806174.2 ตร.กม.
503311Nizāmābādรัฐเตลังคานา36,56493.8 ตร.กม.
503321Nizāmābādรัฐเตลังคานา21,58889.5 ตร.กม.
503322Nizāmābādรัฐเตลังคานา3,1425.5 ตร.กม.
504001Ādilābādรัฐเตลังคานา128,51561.8 ตร.กม.
504002Ādilābādรัฐเตลังคานา89,561339.9 ตร.กม.
504102Mudholรัฐเตลังคานา65,805354.5 ตร.กม.
504103Bhaisaรัฐเตลังคานา163,549571.1 ตร.กม.
504104Nirmalรัฐเตลังคานา29,160192.1 ตร.กม.
504105Nirmalรัฐเตลังคานา24,113104.9 ตร.กม.
504106Nirmalรัฐเตลังคานา141,111216 ตร.กม.
504109Nirmalรัฐเตลังคานา36,697230.4 ตร.กม.
504110Nirmalรัฐเตลังคานา55,680248 ตร.กม.
504201Chinnūrรัฐเตลังคานา54,724446.8 ตร.กม.
504208Mancherālรัฐเตลังคานา160,98262.5 ตร.กม.
504292Asifābādรัฐเตลังคานา50,417276 ตร.กม.
504293Asifābādรัฐเตลังคานา99,312626.9 ตร.กม.
504294Asifābādรัฐเตลังคานา23,27063.5 ตร.กม.
504295Asifābādรัฐเตลังคานา31,432303.5 ตร.กม.
504297Asifābādรัฐเตลังคานา19,368546.7 ตร.กม.
504301Mandamarriรัฐเตลังคานา31,48089.3 ตร.กม.
504302Nāspurรัฐเตลังคานา7,81910.6 ตร.กม.
504303Mancherālรัฐเตลังคานา40515.5 ตร.กม.
504304Bothรัฐเตลังคานา71,911466.6 ตร.กม.
504306Nirmalรัฐเตลังคานา35,305240.8 ตร.กม.
504307Ādilābādรัฐเตลังคานา66,432403.8 ตร.กม.
504308Ādilābādรัฐเตลังคานา37,079241.8 ตร.กม.
504309Ādilābādรัฐเตลังคานา99,138470.1 ตร.กม.
504310Nirmalรัฐเตลังคานา25,325302.2 ตร.กม.
504311Ādilābādรัฐเตลังคานา109,335754.1 ตร.กม.
504312Ādilābādรัฐเตลังคานา77,852421.7 ตร.กม.
504323Neredikondaรัฐเตลังคานา31,313332.2 ตร.กม.
504346Ādilābādรัฐเตลังคานา62,324542.1 ตร.กม.
505001Karīmnagarรัฐเตลังคานา129,06154.7 ตร.กม.
505172Peddapalliรัฐเตลังคานา82,648150.3 ตร.กม.
505184Manthaniรัฐเตลังคานา71,203608.1 ตร.กม.
505188Kamānpurรัฐเตลังคานา15,81961 ตร.กม.
505208Ramagundamรัฐเตลังคานา149,540119 ตร.กม.
505209Ramagundamรัฐเตลังคานา63,68194.2 ตร.กม.
505211Ramagundamรัฐเตลังคานา54,2537.4 ตร.กม.
505212Kamānpurรัฐเตลังคานา41,291103.7 ตร.กม.
505214Peddapalliรัฐเตลังคานา33,31313.4 ตร.กม.
505302Vemalwādaรัฐเตลังคานา69,295118.3 ตร.กม.
505304Ghāmbiraopetรัฐเตลังคานา44,699140.4 ตร.กม.
505326Koratlaรัฐเตลังคานา99,32150.2 ตร.กม.
505327Jagtiālรัฐเตลังคานา116,64923 ตร.กม.
505415Chopadandiรัฐเตลังคานา66,183174.7 ตร.กม.
505416Peddapalliรัฐเตลังคานา62,908221.3 ตร.กม.
505451Kottapalliรัฐเตลังคานา31,35769.8 ตร.กม.
505452Maliālรัฐเตลังคานา54,765166 ตร.กม.
505460Rāikalรัฐเตลังคานา53,782235.1 ตร.กม.
505468Huzūrābādรัฐเตลังคานา78,889124.2 ตร.กม.
505472Huzūrābādรัฐเตลังคานา12,29743.9 ตร.กม.
505501Kodmiālรัฐเตลังคานา52,288170 ตร.กม.
506001Hanamkondaรัฐเตลังคานา139,52710 ตร.กม.
506002Warangalรัฐเตลังคานา206,68423.4 ตร.กม.
506003Warangalรัฐเตลังคานา63,19458.4 ตร.กม.
506004Warangalรัฐเตลังคานา29,82710.1 ตร.กม.
506006Warangalรัฐเตลังคานา64,695133.3 ตร.กม.
506007Warangalรัฐเตลังคานา48,84316 ตร.กม.
506008Warangalรัฐเตลังคานา103,98735.5 ตร.กม.
506011Warangalรัฐเตลังคานา67,9154.962 ตร.กม.
506012Warangalรัฐเตลังคานา
506013Warangalรัฐเตลังคานา29,9733.73 ตร.กม.
506015Hasanpartiรัฐเตลังคานา55,85453.6 ตร.กม.
506101Mahbūbābādรัฐเตลังคานา12,62043.9 ตร.กม.
506103Mahbūbābādรัฐเตลังคานา19,592196.8 ตร.กม.
506122Warangalรัฐเตลังคานา63,92593.4 ตร.กม.
506132Narsampetรัฐเตลังคานา99,328220.7 ตร.กม.
506142Warangalรัฐเตลังคานา33,00582.9 ตร.กม.
506143Warangalรัฐเตลังคานา27,177130.5 ตร.กม.
506144Warangalรัฐเตลังคานา33,51885.8 ตร.กม.
506145Warangalรัฐเตลังคานา21,141109.8 ตร.กม.
506151Warangalรัฐเตลังคานา35,02384.5 ตร.กม.
506164Warangalรัฐเตลังคานา95,082179.6 ตร.กม.
506166Warangalรัฐเตลังคานา11,18424.1 ตร.กม.
506167Jangaonรัฐเตลังคานา24,66427.4 ตร.กม.
506172Mangapetรัฐเตลังคานา59,432517.4 ตร.กม.
506175Jangaonรัฐเตลังคานา16,092152.5 ตร.กม.
506244Warangalรัฐเตลังคานา49,288263.2 ตร.กม.
506252Warangalรัฐเตลังคานา22,670133.2 ตร.กม.
506301Warangalรัฐเตลังคานา49,39396.6 ตร.กม.
506310Warangalรัฐเตลังคานา37,953102.4 ตร.กม.
506313Warangalรัฐเตลังคานา59,660146.1 ตร.กม.
506314Warangalรัฐเตลังคานา40,855159.1 ตร.กม.
506316Warangalรัฐเตลังคานา18,74184.3 ตร.กม.
506319Warangalรัฐเตลังคานา28,76046.9 ตร.กม.
506329Warangalรัฐเตลังคานา20,09882.6 ตร.กม.
506330Warangalรัฐเตลังคานา35,05179.6 ตร.กม.
506332Warangalรัฐเตลังคานา23,27487.2 ตร.กม.
506342Warangalรัฐเตลังคานา53,261139.5 ตร.กม.
506343Warangalรัฐเตลังคานา56,560130.7 ตร.กม.
506348Warangalรัฐเตลังคานา31,186118.8 ตร.กม.
506349Warangalรัฐเตลังคานา61,234181.2 ตร.กม.
506353Warangalรัฐเตลังคานา
506355Kaderguรัฐเตลังคานา18,566128.3 ตร.กม.
506365Warangalรัฐเตลังคานา44,693142.6 ตร.กม.
506366Warangalรัฐเตลังคานา33,496119 ตร.กม.
506369Mahbūbābādรัฐเตลังคานา16,87974.7 ตร.กม.
506371Hasanpartiรัฐเตลังคานา17,88271.2 ตร.กม.
506381Dornakalรัฐเตลังคานา78,833211.4 ตร.กม.
506391Warangalรัฐเตลังคานา18,64467.6 ตร.กม.
507001Khammamรัฐเตลังคานา37,82417.5 ตร.กม.
507002Khammamรัฐเตลังคานา312,35370.6 ตร.กม.
507003Khammamรัฐเตลังคานา52,334188.6 ตร.กม.
507111Bhadrāchalamรัฐเตลังคานา86,45736.3 ตร.กม.
507115Pālonchaรัฐเตลังคานา45,727596.7 ตร.กม.
507116Manuguruรัฐเตลังคานา71,192504 ตร.กม.
507117Manuguruรัฐเตลังคานา37,766469.9 ตร.กม.
507121Kūnavaramรัฐเตลังคานา2,84626.3 ตร.กม.
507122Singareniรัฐเตลังคานา101,583401.7 ตร.กม.
507123Yellanduรัฐเตลังคานา133,977330.3 ตร.กม.
507125Manuguruรัฐเตลังคานา44,56521 ตร.กม.
507126Chintūruรัฐเตลังคานา
507154Palwanchaรัฐเตลังคานา132,061384.3 ตร.กม.
507157Khammamรัฐเตลังคานา13,21654.2 ตร.กม.
507158Khammamรัฐเตลังคานา46,77576.6 ตร.กม.
507159Kushmanchiรัฐเตลังคานา28,912129.1 ตร.กม.
507160Khammamรัฐเตลังคานา42,441152.7 ตร.กม.
507161Khammamรัฐเตลังคานา26,340132.1 ตร.กม.
507163Khammamรัฐเตลังคานา3,10624.8 ตร.กม.
507165Khammamรัฐเตลังคานา62,231243.1 ตร.กม.
507167Khammamรัฐเตลังคานา63,967178.2 ตร.กม.
507168Khammamรัฐเตลังคานา30,032206.7 ตร.กม.
507169Khammamรัฐเตลังคานา11,466114.1 ตร.กม.
507170Khammamรัฐเตลังคานา22,967135.3 ตร.กม.
507182Khammamรัฐเตลังคานา11,82985.1 ตร.กม.
507183Khammamรัฐเตลังคานา12,411126.2 ตร.กม.
507201Yerupālemรัฐเตลังคานา38,299132.8 ตร.กม.
507203Madhiraรัฐเตลังคานา71,912150.9 ตร.กม.
507204Khammamรัฐเตลังคานา24,090102.4 ตร.กม.
507208Khammamรัฐเตลังคานา42,090187.5 ตร.กม.
507209Kallūrรัฐเตลังคานา66,919237.4 ตร.กม.
507210Khammamรัฐเตลังคานา24,870169.6 ตร.กม.
507304Khammamรัฐเตลังคานา20,784103.7 ตร.กม.
507305Khammamรัฐเตลังคานา61,10297.8 ตร.กม.
507306Dammapetaรัฐเตลังคานา36,252431.3 ตร.กม.
507318Khammamรัฐเตลังคานา20,20974.8 ตร.กม.
508001Nalgondaรัฐเตลังคานา196,347106.1 ตร.กม.
508002Nalgondaรัฐเตลังคานา13,442117 ตร.กม.
508004Nalgondaรัฐเตลังคานา13,43966.7 ตร.กม.
508105Rājāpetรัฐเตลังคานา18,603154.5 ตร.กม.
508113Nalgondaรัฐเตลังคานา72,805238.9 ตร.กม.
508114Nalgondaรัฐเตลังคานา54,410220.9 ตร.กม.
508115Saidāpurรัฐเตลังคานา59,253177 ตร.กม.
508116Bhongīrรัฐเตลังคานา70,222146.7 ตร.กม.
508205Nalgondaรัฐเตลังคานา50,411204 ตร.กม.
508206Kodārรัฐเตลังคานา160,258305.1 ตร.กม.
508207Miriālgūdaรัฐเตลังคานา17,25368.7 ตร.กม.
508208Miriālgūdaรัฐเตลังคานา264,072581 ตร.กม.
508210Nalgondaรัฐเตลังคานา66,999229.4 ตร.กม.
508211Nakrekalรัฐเตลังคานา105,694220.2 ตร.กม.
508212Suriāpetรัฐเตลังคานา82,897281.6 ตร.กม.
508213Suriāpetรัฐเตลังคานา88,56072.6 ตร.กม.
508214Suriāpetรัฐเตลังคานา164,143420.9 ตร.กม.
508222Suriāpetรัฐเตลังคานา
508224Suriāpetรัฐเตลังคานา29,817166.1 ตร.กม.
508233Munagalaรัฐเตลังคานา28,729101.7 ตร.กม.
508234Motehรัฐเตลังคานา21,943110.4 ตร.กม.
508244Nalgondaรัฐเตลังคานา48,187277.5 ตร.กม.
508247Nalgondaรัฐเตลังคานา34,781257 ตร.กม.
508253Nalgondaรัฐเตลังคานา61,424360.5 ตร.กม.
508254Nalgondaรัฐเตลังคานา46,284157.2 ตร.กม.
508255Nalgondaรัฐเตลังคานา74,968293.7 ตร.กม.
508256Nalgondaรัฐเตลังคานา21,786143.8 ตร.กม.
508257Nalgondaรัฐเตลังคานา35,757182.5 ตร.กม.
508266Nalgondaรัฐเตลังคานา32,032313.3 ตร.กม.
508277Motkūrรัฐเตลังคานา50,739321.6 ตร.กม.
508355Miriālgūdaรัฐเตลังคานา40,836121.5 ตร.กม.
508373Nalgondaรัฐเตลังคานา31,982200.1 ตร.กม.
508377Nalgondaรัฐเตลังคานา69,439214.6 ตร.กม.
509103Wanpartiรัฐเตลังคานา110,22761.1 ตร.กม.
509106Wanpartiรัฐเตลังคานา20,079130.6 ตร.กม.
509110Kothakotaรัฐเตลังคานา41,054180.3 ตร.กม.
509125Gadwālรัฐเตลังคานา107,28637.1 ตร.กม.
509152Ālampurรัฐเตลังคานา37,563198.1 ตร.กม.
509201Amrābādรัฐเตลังคานา40,9971,979.2 ตร.กม.
509204Devarkadraรัฐเตลังคานา64,273221.7 ตร.กม.
509207Kondurgรัฐเตลังคานา61,291194.1 ตร.กม.
509215Bījnapalliรัฐเตลังคานา57,768101.3 ตร.กม.
509216130,673237.3 ตร.กม.
509228Kotūrรัฐเตลังคานา42,770112.7 ตร.กม.
509301Jadcherlaรัฐเตลังคานา55,74546 ตร.กม.
509302Jadcherlaรัฐเตลังคานา78,496247 ตร.กม.
509309Mahbūbnagarรัฐเตลังคานา
509311Ūtkūrรัฐเตลังคานา43,705168.5 ตร.กม.
509321Āmangalรัฐเตลังคานา72,158367.8 ตร.กม.
509325Shamshabadรัฐเตลังคานา42,307184.7 ตร.กม.
509326Amrābādรัฐเตลังคานา20.9 ตร.กม.
509339Kosgiรัฐเตลังคานา88,863229.2 ตร.กม.
509350Husnābādรัฐเตลังคานา33,876151.4 ตร.กม.
509358Āmangalรัฐเตลังคานา16,01286.6 ตร.กม.
509371Koilkondaรัฐเตลังคานา68,764212.5 ตร.กม.
509381Kothakotaรัฐเตลังคานา73,691158.4 ตร.กม.
509385Telkapalliรัฐเตลังคานา92,429314 ตร.กม.
509401Lingālรัฐเตลังคานา47,068333.5 ตร.กม.
521170Yerupālemรัฐเตลังคานา8,88838.7 ตร.กม.
533349Kūnavaramรัฐเตลังคานา33,05671.2 ตร.กม.
533350Kūnavaramรัฐเตลังคานา644135.2 ตร.กม.