รัฐอานธรประเทศ
ประเทศอินเดีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1,257) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐอานธรประเทศ

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐอานธรประเทศ
ช่วงเวลาเวลาอินเดีย
พื้นที่160,205 ตร.กม.
ประชากร52.0 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย26,043,373 (50.1%)
ประชากรหญิง25,950,512 (49.9%)
อายุมัธยฐาน28
รหัสไปรษณีย์505129, 505162, 507130 (1,254 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์1655, 1851, 2191 (110 เพิ่มเติม)
เมือง285
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
515201 - 515212Hindupur3
516309 - 516311Erraguntla2
516432 - 516434Jammalamadugu3
517234 - 517237Kalikiri3
517247 - 517280, 517319 - 517390Madanapalle11
517408 - 517415Palmaner3
517506 - 517520Renigunta2
517590 - 517592Nagari2
518511 - 518523Nandyāl5
518543 - 518594Āllagadda9
521333 - 521343Kaikalūr3
522001 - 522408คุนตูร์41
522647 - 522659Vinukonda3
523155 - 523190Chīrāla12
523180 - 523225, 523261 - 523264Ongole16
523329 - 523331Mārkāpur4
523356 - 523368Giddalūr4
524001 - 524005, 524306 - 524366Nellore23
524413 - 524415Kota2
530001 - 531035, 531162 - 531219วิศาขาปัตตนัม55
531023 - 531028Chodavaram7
531111 - 531118Narsīpatnam9
532001 - 532195, 532401 - 532458Chicacole28
533218 - 533221Amalāpuram4
533242 - 533248Rāzole3
533255 - 533261Rāmachandrapuram4
533294 - 533296Rājānagaram4
534201 - 534203Bhīmavaram3
534406 - 534416Kaikaram2
535001 - 535281Vizianagaram25
535501 - 535522Pārvatipuram3
535524 - 535534Kurupām3
535558 - 535573Bobbili3
761200 - 761215Paralākhemundi9

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1,257) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐอานธรประเทศ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
505129Peddapalliรัฐอานธรประเทศ22,34756.4 ตร.กม.
505162Kottapalliรัฐอานธรประเทศ16,09670.2 ตร.กม.
507130รัฐอานธรประเทศ302 ตร.กม.
515001Anantapurรัฐอานธรประเทศ92,6147.2 ตร.กม.
515002Anantapurรัฐอานธรประเทศ168,819143.1 ตร.กม.
515003Anantapurรัฐอานธรประเทศ3,8425.1 ตร.กม.
515004Anantapurรัฐอานธรประเทศ184,86562.8 ตร.กม.
515005Anantapurรัฐอานธรประเทศ21,4757.3 ตร.กม.
515101รัฐอานธรประเทศ47,938385.1 ตร.กม.
515110Penukondaรัฐอานธรประเทศ53,343193.5 ตร.กม.
515122รัฐอานธรประเทศ52,413244.6 ตร.กม.
515123Roddamรัฐอานธรประเทศ47,238258.7 ตร.กม.
515124Roddamรัฐอานธรประเทศ10,191182.6 ตร.กม.
515133รัฐอานธรประเทศ63,456215.5 ตร.กม.
515134Puttaparthiรัฐอานธรประเทศ49,48583.9 ตร.กม.
515144รัฐอานธรประเทศ22,129221.4 ตร.กม.
515154Bukkapatnamรัฐอานธรประเทศ11,782281 ตร.กม.
515159Mudigubbaรัฐอานธรประเทศ63446.7 ตร.กม.
515164Penukondaรัฐอานธรประเทศ7,810112.3 ตร.กม.
515201Hindupurรัฐอานธรประเทศ160,33468 ตร.กม.
515202รัฐอานธรประเทศ14,9143.652 ตร.กม.
515211Hindupurรัฐอานธรประเทศ62,01967.3 ตร.กม.
515212Hindupurรัฐอานธรประเทศ31,87534.2 ตร.กม.
515231Gorantlaรัฐอานธรประเทศ65,116245 ตร.กม.
515241Gorantlaรัฐอานธรประเทศ17,767118.4 ตร.กม.
515261Parigiรัฐอานธรประเทศ43,627110.5 ตร.กม.
515271รัฐอานธรประเทศ43,272145.7 ตร.กม.
515281Amarāpuuramรัฐอานธรประเทศ49,32497.3 ตร.กม.
515286รัฐอานธรประเทศ11,488167.9 ตร.กม.
515301Madakasīraรัฐอานธรประเทศ70,783200 ตร.กม.
515303Madakasīraรัฐอานธรประเทศ1,68960.3 ตร.กม.
515305รัฐอานธรประเทศ8,818100.7 ตร.กม.
515311รัฐอานธรประเทศ37,837103.8 ตร.กม.
515321รัฐอานธรประเทศ39,829107.5 ตร.กม.
515331Lepākshiรัฐอานธรประเทศ47,261120.2 ตร.กม.
515341Chilamattūruรัฐอานธรประเทศ43,179116.4 ตร.กม.
515401Gootyรัฐอานธรประเทศ11,615334.5 ตร.กม.
515402Gootyรัฐอานธรประเทศ85,510170.8 ตร.กม.
515405Anantapurรัฐอานธรประเทศ22,795159.4 ตร.กม.
515408Yādikiรัฐอานธรประเทศ42,187303.1 ตร.กม.
515411Tādpatriรัฐอานธรประเทศ155,298213.9 ตร.กม.
515413รัฐอานธรประเทศ20,04020.9 ตร.กม.
515414Anantapurรัฐอานธรประเทศ18,226220.6 ตร.กม.
515415รัฐอานธรประเทศ19,587208 ตร.กม.
515425Anantapurรัฐอานธรประเทศ70,829338.7 ตร.กม.
515435รัฐอานธรประเทศ13,026106.3 ตร.กม.
515445รัฐอานธรประเทศ39,143200.4 ตร.กม.
515455Yādikiรัฐอานธรประเทศ39,531180.5 ตร.กม.
515465รัฐอานธรประเทศ53,382338.6 ตร.กม.
515501รัฐอานธรประเทศ47,445267.4 ตร.กม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ รัฐอานธรประเทศ

ประชากร52.0 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร324.5 / km²
ประชากรชาย26,043,373 (50.1%)
ประชากรหญิง25,950,512 (49.9%)
อายุมัธยฐาน28
อายุมัธยฐานเพศชาย27.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง28.5
ธุรกิจใน รัฐอานธรประเทศ143,820
ประชากร (1975)32,480,689
ประชากร (2000)46,681,061
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +60.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +11.4%