รัฐชัมมูและกัศมีร์
ประเทศอินเดีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(236) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐชัมมูและกัศมีร์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐชัมมูและกัศมีร์
ช่วงเวลาเวลาอินเดีย
พื้นที่222,236 ตร.กม.
ประชากร13.7 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย7,263,998 (52.9%)
ประชากรหญิง6,458,746 (47.1%)
อายุมัธยฐาน23.4
รหัสไปรษณีย์180001, 180002, 180003 (233 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์1823, 191, 1922 (23 เพิ่มเติม)
เมือง26
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
180001 - 181224Jammu46
182101 - 182142Udhampur16
182201 - 182222Doda9
184101 - 184205Kathua16
190001 - 191202ศรีนคร29
192211 - 192221Anantnag3
192301 - 192306Pulwama6
193504 - 193508Bandipura2

แผนที่แบบโต้ตอบ

(236) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐชัมมูและกัศมีร์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
180001Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์67,8315.5 ตร.กม.
180002Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์118,29278.3 ตร.กม.
180003Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์99,57994.2 ตร.กม.
180004Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์84,5346.2 ตร.กม.
180005Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์25,0781.867 ตร.กม.
180006Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์33,2314.535 ตร.กม.
180007Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์44,34011.3 ตร.กม.
180009Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์14,19514.7 ตร.กม.
180010Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์61,3439.4 ตร.กม.
180011Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์31,0319.1 ตร.กม.
180012Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์7,1340.681 ตร.กม.
180013Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์43,91040.3 ตร.กม.
180015Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์53,7584.642 ตร.กม.
180016Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์24,3382.115 ตร.กม.
180017Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์45,267154.4 ตร.กม.
180018Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์16,2851.815 ตร.กม.
180019Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์15,01831.4 ตร.กม.
180020Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์90,6126.9 ตร.กม.
181008Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์
181101Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์22,90032.3 ตร.กม.
181102Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์143,140194.3 ตร.กม.
181103Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์
181104Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์
181111Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์54,34555.4 ตร.กม.
181121Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์23,9692.194 ตร.กม.
181122Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์51,375206.2 ตร.กม.
181123Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์70,997161.2 ตร.กม.
181124Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์24,3562.305 ตร.กม.
181131Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์38,081107.3 ตร.กม.
181132Bishnāhรัฐชัมมูและกัศมีร์96,55092.9 ตร.กม.
181133Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์96,75494.3 ตร.กม.
181134Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์
181141Sāmbaรัฐชัมมูและกัศมีร์43,040103.8 ตร.กม.
181143รัฐชัมมูและกัศมีร์9,09455.5 ตร.กม.
181145Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์3,87142.4 ตร.กม.
181151Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์
181152Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์42,23217.8 ตร.กม.
181201Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์23,674218.1 ตร.กม.
181202Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์49,956116.2 ตร.กม.
181203รัฐชัมมูและกัศมีร์85,505324.5 ตร.กม.
181204Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์50,848172.9 ตร.กม.
181205Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์46,1264.086 ตร.กม.
181206Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์28,83477.3 ตร.กม.
181207Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์28,22376.2 ตร.กม.
181208Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์
181209Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์
181221Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์100,508283.1 ตร.กม.
181224Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์83,828212.6 ตร.กม.
182101Udhampurรัฐชัมมูและกัศมีร์47,904155.9 ตร.กม.
182103Udhampurรัฐชัมมูและกัศมีร์
182104Udhampurรัฐชัมมูและกัศมีร์98,7147.3 ตร.กม.
182117รัฐชัมมูและกัศมีร์
182121Udhampurรัฐชัมมูและกัศมีร์82,029164.3 ตร.กม.
182122Udhampurรัฐชัมมูและกัศมีร์121,213342.4 ตร.กม.
182124Udhampurรัฐชัมมูและกัศมีร์181102 ตร.กม.
182125Udhampurรัฐชัมมูและกัศมีร์38,672387.7 ตร.กม.
182126Udhampurรัฐชัมมูและกัศมีร์37,604117 ตร.กม.
182127Udhampurรัฐชัมมูและกัศมีร์27,112220.4 ตร.กม.
182128Udhampurรัฐชัมมูและกัศมีร์10,698499.9 ตร.กม.
182141Udhampurรัฐชัมมูและกัศมีร์57,519142.2 ตร.กม.
182142Udhampurรัฐชัมมูและกัศมีร์22,03571 ตร.กม.
182143Dodaรัฐชัมมูและกัศมีร์108,648327.3 ตร.กม.
182144รัฐชัมมูและกัศมีร์23,179145.8 ตร.กม.
182145รัฐชัมมูและกัศมีร์51,298151.9 ตร.กม.
182146รัฐชัมมูและกัศมีร์458,984405 ตร.กม.
182147Dodaรัฐชัมมูและกัศมีร์40,056410.8 ตร.กม.
182148Dodaรัฐชัมมูและกัศมีร์47,968224.9 ตร.กม.
182161Udhampurรัฐชัมมูและกัศมีร์2762.1 ตร.กม.
182200Rāmbanรัฐชัมมูและกัศมีร์
182201Dodaรัฐชัมมูและกัศมีร์192,601518.4 ตร.กม.
182202Dodaรัฐชัมมูและกัศมีร์1,816235.6 ตร.กม.
182203Dodaรัฐชัมมูและกัศมีร์120,0491,171.2 ตร.กม.
182204รัฐชัมมูและกัศมีร์146,8563,284.8 ตร.กม.
182205รัฐชัมมูและกัศมีร์138,0244,538.4 ตร.กม.
182206Dodaรัฐชัมมูและกัศมีร์10,93923.9 ตร.กม.
182221Dodaรัฐชัมมูและกัศมีร์43,340199 ตร.กม.
182222Dodaรัฐชัมมูและกัศมีร์145,950228.1 ตร.กม.
182301Udhampurรัฐชัมมูและกัศมีร์37,42983.9 ตร.กม.
182311Udhampurรัฐชัมมูและกัศมีร์107,749330.3 ตร.กม.
182312รัฐชัมมูและกัศมีร์7,94264.6 ตร.กม.
182313รัฐชัมมูและกัศมีร์58,820659.3 ตร.กม.
182315รัฐชัมมูและกัศมีร์93,297714 ตร.กม.
182320รัฐชัมมูและกัศมีร์8,54214.6 ตร.กม.
184101Kathuaรัฐชัมมูและกัศมีร์41,53142.9 ตร.กม.
184102Kathuaรัฐชัมมูและกัศมีร์1,28633.2 ตร.กม.
184103Kathuaรัฐชัมมูและกัศมีร์
184104Kathuaรัฐชัมมูและกัศมีร์98,061106.8 ตร.กม.
184111Kathuaรัฐชัมมูและกัศมีร์
184120รัฐชัมมูและกัศมีร์49,94360.6 ตร.กม.
184121Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์102,412419.8 ตร.กม.
184141Kathuaรัฐชัมมูและกัศมีร์44,074119 ตร.กม.
184142Hirānagarรัฐชัมมูและกัศมีร์35,95181.7 ตร.กม.
184143Kathuaรัฐชัมมูและกัศมีร์48,564260.2 ตร.กม.
184144Kathuaรัฐชัมมูและกัศมีร์36,043152.3 ตร.กม.
184145Kathuaรัฐชัมมูและกัศมีร์14,09157.7 ตร.กม.
184148Kathuaรัฐชัมมูและกัศมีร์45,014172 ตร.กม.
184151Kathuaรัฐชัมมูและกัศมีร์13,49851.1 ตร.กม.
184152Kathuaรัฐชัมมูและกัศมีร์14,179119.4 ตร.กม.
184201Kathuaรัฐชัมมูและกัศมีร์77,413476 ตร.กม.
184202Kathuaรัฐชัมมูและกัศมีร์32,900208.7 ตร.กม.
184203Kathuaรัฐชัมมูและกัศมีร์48,278143.6 ตร.กม.
184204รัฐชัมมูและกัศมีร์8,351350.8 ตร.กม.
184205Kathuaรัฐชัมมูและกัศมีร์17,06766.6 ตร.กม.
184206รัฐชัมมูและกัศมีร์20,714417.5 ตร.กม.
184210Udhampurรัฐชัมมูและกัศมีร์7,751160.7 ตร.กม.
185101รัฐชัมมูและกัศมีร์21,287212.4 ตร.กม.
185102รัฐชัมมูและกัศมีร์66,650401.4 ตร.กม.
185121รัฐชัมมูและกัศมีร์55,997608.8 ตร.กม.
185131รัฐชัมมูและกัศมีร์138,524309 ตร.กม.
185132รัฐชัมมูและกัศมีร์19,458444.5 ตร.กม.
185133รัฐชัมมูและกัศมีร์17,21822.1 ตร.กม.
185135รัฐชัมมูและกัศมีร์1,05681.5 ตร.กม.
185136Rajaoriรัฐชัมมูและกัศมีร์
185151รัฐชัมมูและกัศมีร์115,163377.6 ตร.กม.
185152รัฐชัมมูและกัศมีร์57,547235.9 ตร.กม.
185153รัฐชัมมูและกัศมีร์4,28496.1 ตร.กม.
185154Jammuรัฐชัมมูและกัศมีร์18,23769.1 ตร.กม.
185155รัฐชัมมูและกัศมีร์70,435442.2 ตร.กม.
185156รัฐชัมมูและกัศมีร์35,093114.5 ตร.กม.
185159รัฐชัมมูและกัศมีร์
185201รัฐชัมมูและกัศมีร์7,958292.4 ตร.กม.
185202รัฐชัมมูและกัศมีร์81,193209.8 ตร.กม.
185203รัฐชัมมูและกัศมีร์11,864280.7 ตร.กม.
185211รัฐชัมมูและกัศมีร์459,593755.7 ตร.กม.
185212รัฐชัมมูและกัศมีร์29,436146.9 ตร.กม.
185233รัฐชัมมูและกัศมีร์71,595284.1 ตร.กม.
185234Rajaoriรัฐชัมมูและกัศมีร์2,3772.683 ตร.กม.
190001ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์9,67823.7 ตร.กม.
190002ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์1,5375.2 ตร.กม.
190003ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์44,0268.6 ตร.กม.
190004ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์1020.486 ตร.กม.
190005ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์19,2255.1 ตร.กม.
190006ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์106,74015.6 ตร.กม.
190007รัฐชัมมูและกัศมีร์27,37519.1 ตร.กม.
190008ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์1,4154.231 ตร.กม.
190009ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์3,0177.8 ตร.กม.
190010ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์8252.153 ตร.กม.
190011ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์488,14398.4 ตร.กม.
190012ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์2,41119.9 ตร.กม.
190014ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์25,7769.1 ตร.กม.
190015รัฐชัมมูและกัศมีร์21,17916.6 ตร.กม.
190017ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์1,1957.2 ตร.กม.
190018ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์1,7663.587 ตร.กม.
190019ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์30,2925.6 ตร.กม.
190020ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์78,52776.9 ตร.กม.
190021รัฐชัมมูและกัศมีร์3,8021.474 ตร.กม.
190023ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์60,5191.375 ตร.กม.
190024ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์158,29921.3 ตร.กม.
190025ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์39,6657.2 ตร.กม.
191101ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์24,71211.8 ตร.กม.
191102ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์37,31411.2 ตร.กม.
191103ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์25,358122 ตร.กม.
191111Soyībugรัฐชัมมูและกัศมีร์295,059267.5 ตร.กม.
191112รัฐชัมมูและกัศมีร์53,97670.3 ตร.กม.
191113รัฐชัมมูและกัศมีร์138,899176.4 ตร.กม.
191121ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์39,08111.2 ตร.กม.
191123ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์
191131ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์47,879151.6 ตร.กม.
191132รัฐชัมมูและกัศมีร์15,4212.495 ตร.กม.
191201ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์9,83477.1 ตร.กม.
191202ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์182,584769.6 ตร.กม.
191203Sonāmargรัฐชัมมูและกัศมีร์4,714208.5 ตร.กม.
191515รัฐชัมมูและกัศมีร์
192101Bijbiāraรัฐชัมมูและกัศมีร์64,732113.6 ตร.กม.
192102Anantnagรัฐชัมมูและกัศมีร์
192121รัฐชัมมูและกัศมีร์28,84632.1 ตร.กม.
192122ศรีนครรัฐชัมมูและกัศมีร์149,96560.1 ตร.กม.
192123Pulwamaรัฐชัมมูและกัศมีร์27,874263.4 ตร.กม.
192124Awantipurรัฐชัมมูและกัศมีร์35,90073 ตร.กม.
192125Trālรัฐชัมมูและกัศมีร์7,58434.5 ตร.กม.
192126รัฐชัมมูและกัศมีร์48,889814.8 ตร.กม.
192129รัฐชัมมูและกัศมีร์19,132194.1 ตร.กม.
192201รัฐชัมมูและกัศมีร์147,993262.8 ตร.กม.
192202รัฐชัมมูและกัศมีร์252,921474.1 ตร.กม.
192210รัฐชัมมูและกัศมีร์2.982 ตร.กม.
192211รัฐชัมมูและกัศมีร์252,67879.6 ตร.กม.
192212รัฐชัมมูและกัศมีร์103,124139 ตร.กม.
192221Anantnagรัฐชัมมูและกัศมีร์140,76850.7 ตร.กม.
192230Amarnāthรัฐชัมมูและกัศมีร์10,073644 ตร.กม.
192231รัฐชัมมูและกัศมีร์128,592144.6 ตร.กม.
192232รัฐชัมมูและกัศมีร์49,10771.9 ตร.กม.
192233รัฐชัมมูและกัศมีร์323,642854.9 ตร.กม.
192301Pulwamaรัฐชัมมูและกัศมีร์223,171111.5 ตร.กม.
192302Pulwamaรัฐชัมมูและกัศมีร์62,907174.6 ตร.กม.
192303Pulwamaรัฐชัมมูและกัศมีร์199,098221.3 ตร.กม.
192304Pulwamaรัฐชัมมูและกัศมีร์18,80810.8 ตร.กม.
192305รัฐชัมมูและกัศมีร์59,52363.6 ตร.กม.
192306Pulwamaรัฐชัมมูและกัศมีร์29,46734.3 ตร.กม.
192401รัฐชัมมูและกัศมีร์112,211144.8 ตร.กม.
193101รัฐชัมมูและกัศมีร์218,413166.9 ตร.กม.
193103Sopurรัฐชัมมูและกัศมีร์100,50963.5 ตร.กม.
193108รัฐชัมมูและกัศมีร์29,29630.3 ตร.กม.
193109รัฐชัมมูและกัศมีร์
193121รัฐชัมมูและกัศมีร์89,792104.3 ตร.กม.
193122รัฐชัมมูและกัศมีร์113,940479.2 ตร.กม.
193123รัฐชัมมูและกัศมีร์169,877765.6 ตร.กม.
193198Bāramūlaรัฐชัมมูและกัศมีร์
193201รัฐชัมมูและกัศมีร์20,921127.7 ตร.กม.
193202Sopurรัฐชัมมูและกัศมีร์13,64134.3 ตร.กม.
193221รัฐชัมมูและกัศมีร์164,371134.5 ตร.กม.
193222รัฐชัมมูและกัศมีร์72,036325.3 ตร.กม.
193223รัฐชัมมูและกัศมีร์58,123369.7 ตร.กม.
193224รัฐชัมมูและกัศมีร์297,629938.8 ตร.กม.
193225รัฐชัมมูและกัศมีร์115,030496.6 ตร.กม.
193301รัฐชัมมูและกัศมีร์94,86685.1 ตร.กม.
193302รัฐชัมมูและกัศมีร์78,231104 ตร.กม.
193303รัฐชัมมูและกัศมีร์109,459108 ตร.กม.
193306รัฐชัมมูและกัศมีร์
193401Māgāmรัฐชัมมูและกัศมีร์73,93778.6 ตร.กม.
193402รัฐชัมมูและกัศมีร์21,55426.6 ตร.กม.
193403Gulmargรัฐชัมมูและกัศมีร์30,502110.9 ตร.กม.
193404Kunzarรัฐชัมมูและกัศมีร์39,14055.8 ตร.กม.
193411รัฐชัมมูและกัศมีร์378,530423.5 ตร.กม.
193501รัฐชัมมูและกัศมีร์56,057145.8 ตร.กม.
193502รัฐชัมมูและกัศมีร์21,028464.3 ตร.กม.
193503รัฐชัมมูและกัศมีร์13,122836.6 ตร.กม.
193504Bandipuraรัฐชัมมูและกัศมีร์70,18140.8 ตร.กม.
193505รัฐชัมมูและกัศมีร์18,875132.2 ตร.กม.
193508Bandipuraรัฐชัมมูและกัศมีร์
194101รัฐชัมมูและกัศมีร์15,9997,169.9 ตร.กม.
194102รัฐชัมมูและกัศมีร์28,7291,502.5 ตร.กม.
194103Kargilรัฐชัมมูและกัศมีร์8,207283.3 ตร.กม.
194104Lehรัฐชัมมูและกัศมีร์16,6922,694.3 ตร.กม.
194105รัฐชัมมูและกัศมีร์164.2 ตร.กม.
194106รัฐชัมมูและกัศมีร์22,0833,966.4 ตร.กม.
194107Lehรัฐชัมมูและกัศมีร์
194109Kargilรัฐชัมมูและกัศมีร์58,6261,156.8 ตร.กม.
194201รัฐชัมมูและกัศมีร์74,50616,775.7 ตร.กม.
194202รัฐชัมมูและกัศมีร์
194301รัฐชัมมูและกัศมีร์12,102884.2 ตร.กม.
194302รัฐชัมมูและกัศมีร์33,9956,359.6 ตร.กม.
194303รัฐชัมมูและกัศมีร์
194401รัฐชัมมูและกัศมีร์11,18211,836.6 ตร.กม.
194402รัฐชัมมูและกัศมีร์688.2 ตร.กม.
194403รัฐชัมมูและกัศมีร์7,256676.2 ตร.กม.
194404รัฐชัมมูและกัศมีร์9,97210,116.7 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ รัฐชัมมูและกัศมีร์

ประชากร13.7 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร61.7 / km²
ประชากรชาย7,263,998 (52.9%)
ประชากรหญิง6,458,746 (47.1%)
อายุมัธยฐาน23.4
อายุมัธยฐานเพศชาย23.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง23.3
ธุรกิจใน รัฐชัมมูและกัศมีร์18,020
ประชากร (1975)5,280,868
ประชากร (2000)10,234,987
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +159.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +34.1%

รัฐชัมมูและกัศมีร์

รัฐชัมมูและกัศมีร์ คือรัฐเหนือสุดของประเทศอินเดีย ดินแดนส่วนมากตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย นอกจากนั้นยังเป็นบริเวณพิพาทระหว่างอินเดีย ปากีสถาน และจีนด้   ︎  หน้าวิกิพีเดีย รัฐชัมมูและกัศมีร์