รัฐฉัตติสครห์
ประเทศอินเดีย 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(314) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐฉัตติสครห์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐฉัตติสครห์
ช่วงเวลาเวลาอินเดีย
พื้นที่135,194.5 ตร.กม.
ประชากร27.8 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย13,982,202 (50.2%)
ประชากรหญิง13,847,064 (49.8%)
อายุมัธยฐาน24.1
รหัสไปรษณีย์283121, 429001, 490001 (311 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์6524, 6860, 6866 (37 เพิ่มเติม)
เมือง48
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
490001 - 491225Durg21
491224 - 491226Balod2
492001 - 493881Raipur28
494221 - 494224Jagdalpur6
494226 - 494237Kondagaon3
494332 - 494337Kānker7
495001 - 495011, 495220 - 495223Bilāspur11
495444 - 495455, 495674 - 495685Korba20
496001 - 496111, 496440 - 496665Raigarh13
835206 - 835208Gumla10

แผนที่แบบโต้ตอบ

(314) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐฉัตติสครห์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
283121Khairāgarhรัฐฉัตติสครห์89,025105.1 ตร.กม.
429001Raipurรัฐฉัตติสครห์
490001Durgรัฐฉัตติสครห์191,48545 ตร.กม.
490006Durgรัฐฉัตติสครห์72,77712.2 ตร.กม.
490009Durgรัฐฉัตติสครห์28,1854.626 ตร.กม.
490011Durgรัฐฉัตติสครห์74,8756.5 ตร.กม.
490020Durgรัฐฉัตติสครห์83,66012.3 ตร.กม.
490021Durgรัฐฉัตติสครห์35,59860.5 ตร.กม.
490022Durgรัฐฉัตติสครห์5,4210.961 ตร.กม.
490023Durgรัฐฉัตติสครห์136,33210.7 ตร.กม.
490024Durgรัฐฉัตติสครห์52,45479.9 ตร.กม.
490025Durgรัฐฉัตติสครห์110,88880.6 ตร.กม.
490026Durgรัฐฉัตติสครห์67,7214.846 ตร.กม.
490027Durgรัฐฉัตติสครห์7,6460.599 ตร.กม.
490036Durgรัฐฉัตติสครห์202,382495.8 ตร.กม.
490042Kumhāriรัฐฉัตติสครห์101,462113.9 ตร.กม.
491001Durgรัฐฉัตติสครห์400,700362.7 ตร.กม.
491107Durgรัฐฉัตติสครห์109,530152.1 ตร.กม.
491111Durgรัฐฉัตติสครห์89,416386.8 ตร.กม.
491221Durgรัฐฉัตติสครห์68,912205.3 ตร.กม.
491222Durgรัฐฉัตติสครห์119,526323.8 ตร.กม.
491223Durgรัฐฉัตติสครห์107,104285.7 ตร.กม.
491224Balodรัฐฉัตติสครห์7,05718.3 ตร.กม.
491225Durgรัฐฉัตติสครห์69,403363 ตร.กม.
491226Balodรัฐฉัตติสครห์197,061628.7 ตร.กม.
491227รัฐฉัตติสครห์126,802392.6 ตร.กม.
491228Dalli Rājharaรัฐฉัตติสครห์59,966305.8 ตร.กม.
491229รัฐฉัตติสครห์106,6541,154.3 ตร.กม.
491230รัฐฉัตติสครห์49,787376.2 ตร.กม.
491331Durgรัฐฉัตติสครห์73,907474.4 ตร.กม.
491332รัฐฉัตติสครห์100,948494.2 ตร.กม.
491335Bemetāraรัฐฉัตติสครห์231,145715.3 ตร.กม.
491336Kawardhaรัฐฉัตติสครห์85,095331.9 ตร.กม.
491337รัฐฉัตติสครห์190,325350.7 ตร.กม.
491338รัฐฉัตติสครห์63,641171.7 ตร.กม.
491340รัฐฉัตติสครห์37,464364.8 ตร.กม.
491441Rāj-Nāndgaonรัฐฉัตติสครห์423,657666.8 ตร.กม.
491444รัฐฉัตติสครห์73,373403.2 ตร.กม.
491445Dongargarhรัฐฉัตติสครห์189,895643.6 ตร.กม.
491557รัฐฉัตติสครห์60,040509.4 ตร.กม.
491558รัฐฉัตติสครห์88,883478.2 ตร.กม.
491559Kawardhaรัฐฉัตติสครห์291,1781,117.5 ตร.กม.
491661รัฐฉัตติสครห์138,746534.9 ตร.กม.
491665รัฐฉัตติสครห์101,523542.3 ตร.กม.
491666รัฐฉัตติสครห์65,437642.1 ตร.กม.
491668รัฐฉัตติสครห์89,236407.5 ตร.กม.
491771รัฐฉัตติสครห์161,604721.3 ตร.กม.
491881รัฐฉัตติสครห์139,662728.4 ตร.กม.
491885Chhuīkhadānรัฐฉัตติสครห์113,196761.8 ตร.กม.
491888รัฐฉัตติสครห์98,151722 ตร.กม.
491993รัฐฉัตติสครห์125,324422.9 ตร.กม.
491995Kawardhaรัฐฉัตติสครห์402,2892,182.2 ตร.กม.
491996รัฐฉัตติสครห์186,960585.8 ตร.กม.
492001Raipurรัฐฉัตติสครห์374,06232.2 ตร.กม.
492002Raipurรัฐฉัตติสครห์20,3550.846 ตร.กม.
492003Raipurรัฐฉัตติสครห์119,29236.4 ตร.กม.
492004Raipurรัฐฉัตติสครห์95,1264.83 ตร.กม.
492005Raipurรัฐฉัตติสครห์25,44914 ตร.กม.
492006Raipurรัฐฉัตติสครห์32,5591.791 ตร.กม.
492007Raipurรัฐฉัตติสครห์25,5733.126 ตร.กม.
492008Raipurรัฐฉัตติสครห์77,80017.2 ตร.กม.
492009Raipurรัฐฉัตติสครห์83,9054.358 ตร.กม.
492010Raipurรัฐฉัตติสครห์49,0009.6 ตร.กม.
492011Raipurรัฐฉัตติสครห์32,5143.228 ตร.กม.
492012Raipurรัฐฉัตติสครห์22,80514.3 ตร.กม.
492013Raipurรัฐฉัตติสครห์250,99637.5 ตร.กม.
492014Raipurรัฐฉัตติสครห์21,3875 ตร.กม.
492015Raipurรัฐฉัตติสครห์71,695164.2 ตร.กม.
492016Raipurรัฐฉัตติสครห์1,56816.1 ตร.กม.
492017Raipurรัฐฉัตติสครห์30,5992.323 ตร.กม.
492099Raipurรัฐฉัตติสครห์137,39843.9 ตร.กม.
492101Raipurรัฐฉัตติสครห์15,762102.4 ตร.กม.
492109รัฐฉัตติสครห์145,005305.8 ตร.กม.
492111Mahāsamundรัฐฉัตติสครห์8,08159 ตร.กม.
492112รัฐฉัตติสครห์38,723621.8 ตร.กม.
493101รัฐฉัตติสครห์78,676243 ตร.กม.
493111Raipurรัฐฉัตติสครห์33,838118.6 ตร.กม.
493112รัฐฉัตติสครห์
493113รัฐฉัตติสครห์7,984161.8 ตร.กม.
493114Neoraรัฐฉัตติสครห์127,367283.2 ตร.กม.
493116Raipurรัฐฉัตติสครห์61,120155 ตร.กม.
493118รัฐฉัตติสครห์234,562468.3 ตร.กม.
493195รัฐฉัตติสครห์53,290103 ตร.กม.
493196รัฐฉัตติสครห์106,735100.7 ตร.กม.
493211Raipurรัฐฉัตติสครห์3095.4 ตร.กม.
493221Raipurรัฐฉัตติสครห์47,963149.5 ตร.กม.
493222รัฐฉัตติสครห์39,226219.8 ตร.กม.
493225Raipurรัฐฉัตติสครห์174,172691.5 ตร.กม.
493228รัฐฉัตติสครห์143,818334.5 ตร.กม.
493229รัฐฉัตติสครห์85,275282.6 ตร.กม.
493331Baloda Bāzārรัฐฉัตติสครห์19,61772.1 ตร.กม.
493332Baloda Bāzārรัฐฉัตติสครห์210,995322 ตร.กม.
493334รัฐฉัตติสครห์13,45238.2 ตร.กม.
493335รัฐฉัตติสครห์55,293470.5 ตร.กม.
493338รัฐฉัตติสครห์76,237369.4 ตร.กม.
493344รัฐฉัตติสครห์109,050348.8 ตร.กม.
493441Raipurรัฐฉัตติสครห์278,366429.3 ตร.กม.
493445รัฐฉัตติสครห์304,536910.1 ตร.กม.
493446รัฐฉัตติสครห์3559.8 ตร.กม.
493448รัฐฉัตติสครห์9,463221.5 ตร.กม.
493449Bāgbahraรัฐฉัตติสครห์93,959679.9 ตร.กม.
493526รัฐฉัตติสครห์65,443260.5 ตร.กม.
493551รัฐฉัตติสครห์200,1341,075.8 ตร.กม.
493554Basnaรัฐฉัตติสครห์146,666400.2 ตร.กม.
493555รัฐฉัตติสครห์1,759294.8 ตร.กม.
493558รัฐฉัตติสครห์246,0401,160.8 ตร.กม.
493559รัฐฉัตติสครห์100,249189.5 ตร.กม.
493661Raipurรัฐฉัตติสครห์140,397550 ตร.กม.
493662รัฐฉัตติสครห์75,661263.3 ตร.กม.
493663Kurudรัฐฉัตติสครห์230,739501.8 ตร.กม.
493770รัฐฉัตติสครห์100,159364 ตร.กม.
493773รัฐฉัตติสครห์21,817978.4 ตร.กม.
493776Dhamtariรัฐฉัตติสครห์242,156291.7 ตร.กม.
493778Nagriรัฐฉัตติสครห์138,0611,547.1 ตร.กม.
493881Raipurรัฐฉัตติสครห์158,85325.7 ตร.กม.
493884รัฐฉัตติสครห์17510 ตร.กม.
493885รัฐฉัตติสครห์112,508266.5 ตร.กม.
493887รัฐฉัตติสครห์6,44315.3 ตร.กม.
493888รัฐฉัตติสครห์9,7211,406.5 ตร.กม.
493889Gariābandรัฐฉัตติสครห์5,0621,011.5 ตร.กม.
493890รัฐฉัตติสครห์243,162687.7 ตร.กม.
493891รัฐฉัตติสครห์3,51235.6 ตร.กม.
493992รัฐฉัตติสครห์81,430321.8 ตร.กม.
493996รัฐฉัตติสครห์108,544903.2 ตร.กม.
494001Jagdalpurรัฐฉัตติสครห์366,8231,051.7 ตร.กม.
494005รัฐฉัตติสครห์25,08786.2 ตร.กม.
494010รัฐฉัตติสครห์105,688780.9 ตร.กม.
494111รัฐฉัตติสครห์93,9451,010.7 ตร.กม.
494114รัฐฉัตติสครห์23,0732,052.1 ตร.กม.
494115รัฐฉัตติสครห์39,796695.7 ตร.กม.
494122รัฐฉัตติสครห์75,9721,575.5 ตร.กม.
494221Jagdalpurรัฐฉัตติสครห์29,114201.3 ตร.กม.
494222Jagdalpurรัฐฉัตติสครห์50,074481 ตร.กม.
494223Jagdalpurรัฐฉัตติสครห์39,189237.2 ตร.กม.
494224Jagdalpurรัฐฉัตติสครห์58,631861.4 ตร.กม.
494226Kondagaonรัฐฉัตติสครห์197,4521,707.4 ตร.กม.
494228รัฐฉัตติสครห์94,809858.6 ตร.กม.
494229Kondagaonรัฐฉัตติสครห์53,510352.6 ตร.กม.
494230รัฐฉัตติสครห์3,661742.9 ตร.กม.
494237Kondagaonรัฐฉัตติสครห์74,966719 ตร.กม.
494331Keskālรัฐฉัตติสครห์96,210234.2 ตร.กม.
494332Kānkerรัฐฉัตติสครห์
494333Kānkerรัฐฉัตติสครห์23,313339.7 ตร.กม.
494334Kānkerรัฐฉัตติสครห์115,704420.6 ตร.กม.
494335Kānkerรัฐฉัตติสครห์97,081512.4 ตร.กม.
494336Kānkerรัฐฉัตติสครห์6,641166.1 ตร.กม.
494337Kānkerรัฐฉัตติสครห์109,444345.1 ตร.กม.
494347รัฐฉัตติสครห์89,520576.9 ตร.กม.
494441รัฐฉัตติสครห์88,369669.2 ตร.กม.
494442Jagdalpurรัฐฉัตติสครห์215,8751,498.1 ตร.กม.
494444รัฐฉัตติสครห์71,8722,062.2 ตร.กม.
494446รัฐฉัตติสครห์48,7581,157.6 ตร.กม.
494447รัฐฉัตติสครห์48,0671,601.6 ตร.กม.
494448รัฐฉัตติสครห์21,1561,861.7 ตร.กม.
494449รัฐฉัตติสครห์86,301603.9 ตร.กม.
494450รัฐฉัตติสครห์142,3271,792.3 ตร.กม.
494551Dantewāraรัฐฉัตติสครห์2,152175 ตร.กม.
494552Kuākondaรัฐฉัตติสครห์40,805691 ตร.กม.
494553รัฐฉัตติสครห์28,227149.5 ตร.กม.
494556รัฐฉัตติสครห์52,792654.7 ตร.กม.
494635รัฐฉัตติสครห์48,604644.8 ตร.กม.
494661รัฐฉัตติสครห์84,4864,745.8 ตร.กม.
494665รัฐฉัตติสครห์98,9391,966 ตร.กม.
494669รัฐฉัตติสครห์116,396721.1 ตร.กม.
494670Kānkerรัฐฉัตติสครห์16,072435.8 ตร.กม.
494771รัฐฉัตติสครห์21,442355.6 ตร.กม.
494776รัฐฉัตติสครห์84,017489.2 ตร.กม.
494777รัฐฉัตติสครห์103,970734.2 ตร.กม.
495001Bilāspurรัฐฉัตติสครห์180,697117.6 ตร.กม.
495002Bilāspurรัฐฉัตติสครห์81,2926.6 ตร.กม.
495003Bilāspurรัฐฉัตติสครห์52,93341 ตร.กม.
495004Bilāspurรัฐฉัตติสครห์311,36061.8 ตร.กม.
495006Bilāspurรัฐฉัตติสครห์147,295100.9 ตร.กม.
495009Bilāspurรัฐฉัตติสครห์76,317117.1 ตร.กม.
495011Bilāspurรัฐฉัตติสครห์12,13315.4 ตร.กม.
495112รัฐฉัตติสครห์6,521156 ตร.กม.
495113รัฐฉัตติสครห์60,512484.9 ตร.กม.
495115รัฐฉัตติสครห์290,4701,382 ตร.กม.
495116รัฐฉัตติสครห์76,952709.9 ตร.กม.
495117Gaurelaรัฐฉัตติสครห์169,587848.6 ตร.กม.
495118รัฐฉัตติสครห์88,591488.7 ตร.กม.
495119Pasānรัฐฉัตติสครห์129,8331,364 ตร.กม.
495220Bilāspurรัฐฉัตติสครห์13,367111.8 ตร.กม.
495222Nipaniaรัฐฉัตติสครห์3,5653.271 ตร.กม.
495223Bilāspurรัฐฉัตติสครห์188,75551.7 ตร.กม.
495224รัฐฉัตติสครห์181,287418.2 ตร.กม.
495330รัฐฉัตติสครห์60,984437.7 ตร.กม.
495334Mungeliรัฐฉัตติสครห์250,134501.3 ตร.กม.
495335รัฐฉัตติสครห์127,467471.9 ตร.กม.
495442รัฐฉัตติสครห์104,531363.1 ตร.กม.
495444Korbaรัฐฉัตติสครห์4,52137.2 ตร.กม.
495445รัฐฉัตติสครห์195,9751,592.1 ตร.กม.
495446Korbaรัฐฉัตติสครห์12,53744 ตร.กม.
495447Korbaรัฐฉัตติสครห์16,081102.2 ตร.กม.
495448Korbaรัฐฉัตติสครห์18,32043.9 ตร.กม.
495449Korbaรัฐฉัตติสครห์232,2301,180.1 ตร.กม.
495450Korbaรัฐฉัตติสครห์53,54949.3 ตร.กม.
495451Korbaรัฐฉัตติสครห์
495452Korbaรัฐฉัตติสครห์36,49029.7 ตร.กม.
495453Korbaรัฐฉัตติสครห์618706.9 ตร.กม.
495454Korbaรัฐฉัตติสครห์44,215123.2 ตร.กม.
495455Korbaรัฐฉัตติสครห์10,50511.9 ตร.กม.
495549Akaltaraรัฐฉัตติสครห์52,42120.9 ตร.กม.
495550รัฐฉัตติสครห์39,645315.9 ตร.กม.
495551รัฐฉัตติสครห์82,063453.2 ตร.กม.
495552Akaltaraรัฐฉัตติสครห์22,025159.7 ตร.กม.
495553รัฐฉัตติสครห์101,22789.3 ตร.กม.
495554Pāmgarhรัฐฉัตติสครห์42,208295 ตร.กม.
495555Bilāspurรัฐฉัตติสครห์23,9314.545 ตร.กม.
495556Deoriรัฐฉัตติสครห์85,234168.3 ตร.กม.
495557รัฐฉัตติสครห์165,608201.3 ตร.กม.
495558Bilāspurรัฐฉัตติสครห์105,9166.7 ตร.กม.
495559Balodaรัฐฉัตติสครห์19,815334.1 ตร.กม.
495660รัฐฉัตติสครห์55,566134.9 ตร.กม.
495661รัฐฉัตติสครห์134,42182.8 ตร.กม.
495663รัฐฉัตติสครห์14,86858.6 ตร.กม.
495668Jānjgīrรัฐฉัตติสครห์225,423499.2 ตร.กม.
495671Chāmpaรัฐฉัตติสครห์214,291223.1 ตร.กม.
495674Korbaรัฐฉัตติสครห์172,3951,029.3 ตร.กม.
495677Korbaรัฐฉัตติสครห์30,57946.5 ตร.กม.
495678Korbaรัฐฉัตติสครห์223,59838.9 ตร.กม.
495679Korbaรัฐฉัตติสครห์
495681Korbaรัฐฉัตติสครห์24,17312.7 ตร.กม.
495682Korbaรัฐฉัตติสครห์26,86225.6 ตร.กม.
495683Korbaรัฐฉัตติสครห์3,109384.4 ตร.กม.
495684Korbaรัฐฉัตติสครห์141,088289.2 ตร.กม.
495685Korbaรัฐฉัตติสครห์8,08914.4 ตร.กม.
495686รัฐฉัตติสครห์21,10638.3 ตร.กม.
495687รัฐฉัตติสครห์60,869185.2 ตร.กม.
495688รัฐฉัตติสครห์61,117182.2 ตร.กม.
495689Saktīรัฐฉัตติสครห์172,212346.8 ตร.กม.
495690รัฐฉัตติสครห์205,061445.8 ตร.กม.
495691รัฐฉัตติสครห์74,360171.6 ตร.กม.
495692Kharsiaรัฐฉัตติสครห์39,667216.9 ตร.กม.
495695รัฐฉัตติสครห์106,646145.4 ตร.กม.
496001Raigarhรัฐฉัตติสครห์274,237658.9 ตร.กม.
496005Raigarhรัฐฉัตติสครห์60,516106.1 ตร.กม.
496100Raigarhรัฐฉัตติสครห์53,130150.2 ตร.กม.
496107Raigarhรัฐฉัตติสครห์51,115349.2 ตร.กม.
496108Raigarhรัฐฉัตติสครห์10,27018.9 ตร.กม.
496109Raigarhรัฐฉัตติสครห์36,003110.7 ตร.กม.
496111Raigarhรัฐฉัตติสครห์114,186669.2 ตร.กม.
496113รัฐฉัตติสครห์103,988580 ตร.กม.
496114รัฐฉัตติสครห์27,43629.5 ตร.กม.
496115รัฐฉัตติสครห์30,566217.4 ตร.กม.
496116รัฐฉัตติสครห์144,5521,626.1 ตร.กม.
496117รัฐฉัตติสครห์13,317171.6 ตร.กม.
496118รัฐฉัตติสครห์137,119371.2 ตร.กม.
496197รัฐฉัตติสครห์17,32516 ตร.กม.
496220รัฐฉัตติสครห์45,608402.3 ตร.กม.
496223รัฐฉัตติสครห์64,202456.3 ตร.กม.
496224รัฐฉัตติสครห์171,354892.1 ตร.กม.
496225Kunkuriรัฐฉัตติสครห์116,742428.4 ตร.กม.
496227รัฐฉัตติสครห์21,498252.1 ตร.กม.
496242รัฐฉัตติสครห์31,239148.7 ตร.กม.
496245รัฐฉัตติสครห์79,050350.6 ตร.กม.
496330รัฐฉัตติสครห์47,708566.9 ตร.กม.
496331Jashpurnagarรัฐฉัตติสครห์109,124418.2 ตร.กม.
496334รัฐฉัตติสครห์48,693473.5 ตร.กม.
496336รัฐฉัตติสครห์6,524747.7 ตร.กม.
496338รัฐฉัตติสครห์12,150269.6 ตร.กม.
496440Raigarhรัฐฉัตติสครห์80,122232 ตร.กม.
496445รัฐฉัตติสครห์105,191485.8 ตร.กม.
496450Raigarhรัฐฉัตติสครห์145,981231.1 ตร.กม.
496460รัฐฉัตติสครห์12,20737.3 ตร.กม.
496551รัฐฉัตติสครห์91,686509.5 ตร.กม.
496553Raigarhรัฐฉัตติสครห์15,93139.5 ตร.กม.
496554Raigarhรัฐฉัตติสครห์82,018197.3 ตร.กม.
496661Raigarhรัฐฉัตติสครห์99,662301.2 ตร.กม.
496665Raigarhรัฐฉัตติสครห์44,383390.4 ตร.กม.
497001Ambikāpurรัฐฉัตติสครห์379,595988.1 ตร.กม.
497101รัฐฉัตติสครห์167,897755.8 ตร.กม.
497111รัฐฉัตติสครห์216,2991,037.9 ตร.กม.
497114รัฐฉัตติสครห์37,557668.1 ตร.กม.
497116รัฐฉัตติสครห์138,532667 ตร.กม.
497117รัฐฉัตติสครห์82,079601.7 ตร.กม.
497118รัฐฉัตติสครห์159,0591,417.2 ตร.กม.
497119รัฐฉัตติสครห์126,760829.1 ตร.กม.
497220รัฐฉัตติสครห์184,9421,340.4 ตร.กม.
497223รัฐฉัตติสครห์143,5761,800.2 ตร.กม.
497224รัฐฉัตติสครห์99,9201,061.4 ตร.กม.
497225รัฐฉัตติสครห์181,4571,815.4 ตร.กม.
497226รัฐฉัตติสครห์141,454250.9 ตร.กม.
497229Surajpurรัฐฉัตติสครห์110,143180.9 ตร.กม.
497231รัฐฉัตติสครห์110,3881,075.4 ตร.กม.
497235รัฐฉัตติสครห์93,881349.3 ตร.กม.
497331รัฐฉัตติสครห์51,843159.7 ตร.กม.
497333รัฐฉัตติสครห์173,582892.1 ตร.กม.
497335Baikunthpurรัฐฉัตติสครห์138,585522.7 ตร.กม.
497339รัฐฉัตติสครห์51,4471,358.9 ตร.กม.
497442รัฐฉัตติสครห์90,1441,055.6 ตร.กม.
497446รัฐฉัตติสครห์3,77513.8 ตร.กม.
497447รัฐฉัตติสครห์38,43212.4 ตร.กม.
497448รัฐฉัตติสครห์1,2253.014 ตร.กม.
497449รัฐฉัตติสครห์39,286942.8 ตร.กม.
497450รัฐฉัตติสครห์2,80863.6 ตร.กม.
497451รัฐฉัตติสครห์34,1166.3 ตร.กม.
497553รัฐฉัตติสครห์61,5016.1 ตร.กม.
497555รัฐฉัตติสครห์40,58613.6 ตร.กม.
497557รัฐฉัตติสครห์4,304291.8 ตร.กม.
497559รัฐฉัตติสครห์31,37137.6 ตร.กม.
497773รัฐฉัตติสครห์31,24667.9 ตร.กม.
497778รัฐฉัตติสครห์89,8892,060.4 ตร.กม.
766014Jūnāgarhรัฐฉัตติสครห์120,044327.6 ตร.กม.
835203Gumlaรัฐฉัตติสครห์41,500154 ตร.กม.
835206Gumlaรัฐฉัตติสครห์70,067773 ตร.กม.
835207Gumlaรัฐฉัตติสครห์225,319391.6 ตร.กม.
835208Gumlaรัฐฉัตติสครห์111,721227.9 ตร.กม.
835220Gumlaรัฐฉัตติสครห์59,764400.7 ตร.กม.
835224Gumlaรัฐฉัตติสครห์167,004577.3 ตร.กม.
835229Gumlaรัฐฉัตติสครห์55,305374.8 ตร.กม.
835232Gumlaรัฐฉัตติสครห์72,507347.4 ตร.กม.
835233Gumlaรัฐฉัตติสครห์8,025185.3 ตร.กม.
835324Gumlaรัฐฉัตติสครห์

ข้อมูลสถิติประชากรของ รัฐฉัตติสครห์

ประชากร27.8 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร205.8 / km²
ประชากรชาย13,982,202 (50.2%)
ประชากรหญิง13,847,064 (49.8%)
อายุมัธยฐาน24.1
อายุมัธยฐานเพศชาย23.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง24.3
ธุรกิจใน รัฐฉัตติสครห์48,646
ประชากร (1975)11,960,750
ประชากร (2000)21,603,987
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +132.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +28.8%

รัฐฉัตติสครห์

รัฐฉัตติสครห์ คือรัฐที่ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศอินเดีย แยกตัวออกมาจากรัฐมัธยประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็นรัฐที่ไม่มีเขตแดนติดกับทะเล ชื่อรัฐในภาษาฮินดีแปลว่าปราสาท 36 หลัง ในสมัยพุทธกาลเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นโกศล เป็นรัฐที่มีแร่ธาตุต่างๆมาก โดยเฉพาะเหล็ก  ︎  หน้าวิกิพีเดีย รัฐฉัตติสครห์