Villabassa
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Villabassa

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่17.8 ตร.กม.
ประชากร1,151 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย575 (50%)
ประชากรหญิง576 (50%)
อายุมัธยฐาน37.9
รหัสไปรษณีย์39039

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Villabassa, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
39039Villabassaแคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ1,55717.8 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Villabassa, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

ประชากร1,151
ความหนาแน่นของประชากร64.7 / km²
ประชากรชาย575 (50%)
ประชากรหญิง576 (50%)
อายุมัธยฐาน37.9
อายุมัธยฐานเพศชาย38.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง37
ธุรกิจใน Villabassa, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ142
ประชากร (1975)747
ประชากร (2000)971
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +54.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +18.5%

Villabassa

Niederdorf (Italian: Villabassa) is a municipality in South Tyrol in northern Italy, about 70 kilometres (43 mi) northeast of Bolzano.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Villabassa