Toffia
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Toffia

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่11.2 ตร.กม.
ประชากร872 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย437 (50.1%)
ประชากรหญิง435 (49.9%)
อายุมัธยฐาน40.6
รหัสไปรษณีย์02039

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Toffia, แคว้นลาซีโอ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
02039Toffiaแคว้นลาซีโอ1,01511.2 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Toffia, แคว้นลาซีโอ

ประชากร872
ความหนาแน่นของประชากร77.9 / km²
ประชากรชาย437 (50.1%)
ประชากรหญิง435 (49.9%)
อายุมัธยฐาน40.6
อายุมัธยฐานเพศชาย40.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.1
ธุรกิจใน Toffia, แคว้นลาซีโอ22
ประชากร (1975)679
ประชากร (2000)751
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +28.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +16.1%

Toffia

Toffia is a comune (municipality) in the Province of Rieti in the Italian region Latium, located about 40 kilometres (25 mi) northeast of Rome and about 25 kilometres (16 mi) southwest of Rieti. As of 31 December 2004, it had a population of 948 and ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Toffia

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Casperiaแคว้นลาซีโออิตาลี61302041
Fara in Sabinaแคว้นลาซีโออิตาลี28402032
Rocca Sinibaldaแคว้นลาซีโออิตาลี13602026
Torricella in Sabinaแคว้นลาซีโออิตาลี52602030