Tezze
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่18 ตร.กม.
ประชากร11,814
ความหนาแน่นของประชากร656.3 / km²
รหัสไปรษณีย์36020, 36056
ธุรกิจใน Tezze, แคว้นเวเนโต356

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Tezze, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
36020Tezzeแคว้นเวเนโต20,336193.5 ตร.กม.
36056Tezzeแคว้นเวเนโต13,12717.8 ตร.กม.

Tezze

Tezze sul Brenta is a town in the province of Vicenza, Veneto, Italy. It is northeast of SP51.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Tezze

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Belvedereแคว้นเวเนโตอิตาลี6,87835015
Noveแคว้นเวเนโตอิตาลี4,59936055
Pianezzeแคว้นเวเนโตอิตาลี56436060
Rossano Venetoแคว้นเวเนโตอิตาลี7,57236028