San Michele
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน San Michele

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่59.7 ตร.กม.
ประชากร14,226
ความหนาแน่นของประชากร238.3 / km²
รหัสไปรษณีย์39057
ธุรกิจใน San Michele, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ460

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน San Michele, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
39057San Micheleแคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ13,14762.6 ตร.กม.

San Michele

Eppan an der Weinstraße (Italian: Appiano sulla Strada del Vino) is a comune (municipality) in South Tyrol in northern Italy, located about 8 kilometres (5 mi) southwest of the city of Bolzano.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย San Michele