San Giovanni Lupatoto
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน San Giovanni Lupatoto

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่18.9 ตร.กม.
ประชากร19,006 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย9,452 (49.7%)
ประชากรหญิง9,554 (50.3%)
อายุมัธยฐาน40.8
รหัสไปรษณีย์37057

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน San Giovanni Lupatoto, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
37057เวโรนาแคว้นเวเนโต24,71019.1 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ San Giovanni Lupatoto, แคว้นเวเนโต

ประชากร19,006
ความหนาแน่นของประชากร1,005 / km²
ประชากรชาย9,452 (49.7%)
ประชากรหญิง9,554 (50.3%)
อายุมัธยฐาน40.8
อายุมัธยฐานเพศชาย40.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.4
ธุรกิจใน San Giovanni Lupatoto, แคว้นเวเนโต1,612
ประชากร (1975)12,530
ประชากร (2000)16,050
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +51.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +18.4%

San Giovanni Lupatoto

San Giovanni Lupatoto is a town and comune (municipality) in the Province of Verona in the Italian region Veneto, located about 100 kilometres (62 mi) west of Venice and about 7 kilometres (4 mi) southeast of Verona. Giovanni Lupatoto borders the fo..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย San Giovanni Lupatoto

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Beccacivetta-Azzanoแคว้นเวเนโตอิตาลี10,40237060
Dossobuonoแคว้นเวเนโตอิตาลี6,08737062
Foretteแคว้นเวเนโตอิตาลี1,06537064
Paronaแคว้นเวเนโตอิตาลี3,11037025