San Giovanni Ilarione
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน San Giovanni Ilarione

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่25.3 ตร.กม.
ประชากร2,617 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,327 (50.7%)
ประชากรหญิง1,290 (49.3%)
อายุมัธยฐาน35.9
รหัสไปรษณีย์37035

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน San Giovanni Ilarione, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
37035San Giovanni Ilarioneแคว้นเวเนโต5,13125.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ San Giovanni Ilarione, แคว้นเวเนโต

ประชากร2,617
ความหนาแน่นของประชากร103.4 / km²
ประชากรชาย1,327 (50.7%)
ประชากรหญิง1,290 (49.3%)
อายุมัธยฐาน35.9
อายุมัธยฐานเพศชาย35.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.8
ธุรกิจใน San Giovanni Ilarione, แคว้นเวเนโต155
ประชากร (1975)2,375
ประชากร (2000)2,500
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +10.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +4.7%

San Giovanni Ilarione

San Giovanni Ilarione is a comune (municipality) in the Province of Verona in the Italian region Veneto, located about 90 kilometres (56 mi) west of Venice and about 20 kilometres (12 mi) northeast of Verona. As of 31 December 2004, it had a populati..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย San Giovanni Ilarione

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Celloreแคว้นเวเนโตอิตาลี1,20737039
Chiampoแคว้นเวเนโตอิตาลี10,85736072
Illasiแคว้นเวเนโตอิตาลี3,02937031
San Pietro Mussolinoแคว้นเวเนโตอิตาลี1,01436070