Rossano Veneto
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Rossano Veneto

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่10.7 ตร.กม.
ประชากร6,274 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย3,169 (50.5%)
ประชากรหญิง3,105 (49.5%)
อายุมัธยฐาน38.7
รหัสไปรษณีย์36028

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Rossano Veneto, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
36028Rossano Venetoแคว้นเวเนโต8,35710.6 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Rossano Veneto, แคว้นเวเนโต

ประชากร6,274
ความหนาแน่นของประชากร588.6 / km²
ประชากรชาย3,169 (50.5%)
ประชากรหญิง3,105 (49.5%)
อายุมัธยฐาน38.7
อายุมัธยฐานเพศชาย38.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง38.9
ธุรกิจใน Rossano Veneto, แคว้นเวเนโต479
ประชากร (1975)3,240
ประชากร (2000)4,908
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +93.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +27.8%

Rossano Veneto

Rossano Veneto is a town in the province of Vicenza, Veneto, Italy. SR245 goes through it.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Rossano Veneto

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Belvedereแคว้นเวเนโตอิตาลี6,87835015
Cassolaแคว้นเวเนโตอิตาลี3,82536022
Loria Bessicaแคว้นเวเนโตอิตาลี4,16831037
Tezzeแคว้นเวเนโตอิตาลี4,0373602036056