Pontecorvo
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Pontecorvo

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่88 ตร.กม.
ประชากร5,431 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย2,645 (48.7%)
ประชากรหญิง2,786 (51.3%)
อายุมัธยฐาน38.8
รหัสไปรษณีย์03037

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Pontecorvo, แคว้นลาซีโอ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
03037Pontecorvoแคว้นลาซีโอ13,02488.2 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Pontecorvo, แคว้นลาซีโอ

ประชากร5,431
ความหนาแน่นของประชากร61.7 / km²
ประชากรชาย2,645 (48.7%)
ประชากรหญิง2,786 (51.3%)
อายุมัธยฐาน38.8
อายุมัธยฐานเพศชาย38.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง39.2
ธุรกิจใน Pontecorvo, แคว้นลาซีโอ369
ประชากร (1975)6,129
ประชากร (2000)5,669
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -11.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -4.2%

Pontecorvo

Pontecorvo is a town and comune in the province of Frosinone, Lazio, Italy. Its population is 13,400.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Pontecorvo

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Piedimonte San Germano Altaแคว้นลาซีโออิตาลี1,70903031
San Giorgio a Liriแคว้นลาซีโออิตาลี2,06903047
Sant'Apollinareแคว้นลาซีโออิตาลี98403048
Spigno Saturnia Superioreแคว้นลาซีโออิตาลี23104020