Poianella
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Poianella

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
ประชากร1,364 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์36050

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Poianella, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
36050Poianellaแคว้นเวเนโต38,276108.7 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Poianella, แคว้นเวเนโต

ประชากร1,364

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Asiagoแคว้นเวเนโตอิตาลี2536012
Noveแคว้นเวเนโตอิตาลี4,59936055
Pianezzeแคว้นเวเนโตอิตาลี56436060
Tezzeแคว้นเวเนโตอิตาลี4,0373602036056