Pescia Romana
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Pescia Romana

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
ประชากร1,013 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์01014

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Pescia Romana, แคว้นลาซีโอ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
01014Pescia Romanaแคว้นลาซีโอ9,114189.6 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Pescia Romana, แคว้นลาซีโอ

ประชากร1,013

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Capalbioแคว้นทัสกานีอิตาลี63058011
Porto Ercoleแคว้นทัสกานีอิตาลี2,67658018
Saturniaแคว้นทัสกานีอิตาลี29258050
Sovanaแคว้นทัสกานีอิตาลี13858010