Pesaro
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่126 ตร.กม.
ประชากร77,448 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย37,422 (48.3%)
ประชากรหญิง40,026 (51.7%)
อายุมัธยฐาน42.8
รหัสไปรษณีย์61100, 61121, 61122
รหัสโทรศัพท์721

แผนที่แบบโต้ตอบ

(3) รหัสไปรษณีย์ ใน Pesaro, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
61100Pesaroแคว้นมาร์เก
61121Pesaroแคว้นมาร์เก30,42628.4 ตร.กม.
61122Pesaroแคว้นมาร์เก63,44098.7 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Pesaro, แคว้นมาร์เก

ประชากร77,448
ความหนาแน่นของประชากร614.7 / km²
ประชากรชาย37,422 (48.3%)
ประชากรหญิง40,026 (51.7%)
อายุมัธยฐาน42.8
อายุมัธยฐานเพศชาย41.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง43.6
ธุรกิจใน Pesaro, แคว้นมาร์เก7,441
ประชากร (1975)71,842
ประชากร (2000)75,069
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +7.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +3.2%

Pesaro

Pesaro (Italian pronunciation: [ˈpeːzaro]) is a town and comune in the Italian region of the Marche, capital of the Pesaro e Urbino province, on the Adriatic. According to the 2011 census, its population was 95,011, making it the second most populous..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Pesaro

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
CattolicaEmilia-Romagnaอิตาลี16,18947841
Fananoแคว้นมาร์เกอิตาลี1,31461012
Mombaroccioแคว้นมาร์เกอิตาลี35361024
Montelabbateแคว้นมาร์เกอิตาลี2,24861025