Ortezzano
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Ortezzano

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่7 ตร.กม.
ประชากร717 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย345 (48.1%)
ประชากรหญิง372 (51.9%)
อายุมัธยฐาน43.5
รหัสไปรษณีย์63851

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Ortezzano, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
63851Ortezzanoแคว้นมาร์เก7177.1 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Ortezzano, แคว้นมาร์เก

ประชากร717
ความหนาแน่นของประชากร102.4 / km²
ประชากรชาย345 (48.1%)
ประชากรหญิง372 (51.9%)
อายุมัธยฐาน43.5
อายุมัธยฐานเพศชาย43.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง43.7
ธุรกิจใน Ortezzano, แคว้นมาร์เก58
ประชากร (1975)917
ประชากร (2000)786
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -21.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -8.8%

Ortezzano

Ortezzano is a comune (municipality) in the Province of Ascoli Piceno in the Italian region Marche, located about 70 kilometres (43 mi) south of Ancona and about 20 kilometres (12 mi) north of Ascoli Piceno. As of 31 December 2004, it had a populatio..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Ortezzano

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Montalto delle Marcheแคว้นมาร์เกอิตาลี66963034
Montelparoแคว้นมาร์เกอิตาลี24163853
Monte Rinaldoแคว้นมาร์เกอิตาลี41263852
Monte Vidon Combatteแคว้นมาร์เกอิตาลี51163847