Olevano Romano
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Olevano Romano

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่26.1 ตร.กม.
ประชากร4,612 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย2,286 (49.6%)
ประชากรหญิง2,326 (50.4%)
อายุมัธยฐาน40.7
รหัสไปรษณีย์00035

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Olevano Romano, แคว้นลาซีโอ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
00035Olevano Romanoแคว้นลาซีโอ6,82726.2 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Olevano Romano, แคว้นลาซีโอ

ประชากร4,612
ความหนาแน่นของประชากร176.7 / km²
ประชากรชาย2,286 (49.6%)
ประชากรหญิง2,326 (50.4%)
อายุมัธยฐาน40.7
อายุมัธยฐานเพศชาย40.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.8
ธุรกิจใน Olevano Romano, แคว้นลาซีโอ188
ประชากร (1975)3,996
ประชากร (2000)4,298
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +15.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +7.3%

Olevano Romano

Olevano Romano is a comune (municipality) in the Metropolitan City of Rome in the Italian region Latium, located about 45 kilometres (28 mi) east of Rome. is the probable birthplace of the composer Giovanni Gentile. Olevano is produced wine on the ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Olevano Romano

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Affileแคว้นลาซีโออิตาลี1,32000021
Geranoแคว้นลาซีโออิตาลี1,04900025
Rocca Canteranoแคว้นลาซีโออิตาลี17900020
Subiacoแคว้นลาซีโออิตาลี6,02500028