Naturno
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Naturno

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่67 ตร.กม.
ประชากร3,987 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย2,063 (51.7%)
ประชากรหญิง1,924 (48.3%)
อายุมัธยฐาน37.9
รหัสไปรษณีย์39025

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Naturno, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
39025Naturnoแคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ6,45272.3 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Naturno, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

ประชากร3,987
ความหนาแน่นของประชากร59.5 / km²
ประชากรชาย2,063 (51.7%)
ประชากรหญิง1,924 (48.3%)
อายุมัธยฐาน37.9
อายุมัธยฐานเพศชาย36.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง39.4
ธุรกิจใน Naturno, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ398
ประชากร (1975)3,042
ประชากร (2000)3,607
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +31.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +10.5%

Naturno

Naturns (Italian: Naturno) is a comune (municipality) in the province of South Tyrol in northern Italy, located about 40 kilometres (25 mi) northwest of the city of Bolzano.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Naturno