Monte Vidon Corrado
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Monte Vidon Corrado

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่6 ตร.กม.
ประชากร763 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย383 (50.2%)
ประชากรหญิง380 (49.8%)
อายุมัธยฐาน42.8
รหัสไปรษณีย์63836

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Monte Vidon Corrado, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
63836Monte Vidon Corradoแคว้นมาร์เก7636 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Monte Vidon Corrado, แคว้นมาร์เก

ประชากร763
ความหนาแน่นของประชากร127.2 / km²
ประชากรชาย383 (50.2%)
ประชากรหญิง380 (49.8%)
อายุมัธยฐาน42.8
อายุมัธยฐานเพศชาย42.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.7
ธุรกิจใน Monte Vidon Corrado, แคว้นมาร์เก51
ประชากร (1975)1,027
ประชากร (2000)854
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -25.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -10.7%

Monte Vidon Corrado

Monte Vidon Corrado is a comune (municipality) in the Province of Fermo in the Italian region Marche, located about 60 kilometres (37 mi) south of Ancona and about 30 kilometres (19 mi) northwest of Ascoli Piceno.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Monte Vidon Corrado

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Belmonte Picenoแคว้นมาร์เกอิตาลี31763838
Faleroneแคว้นมาร์เกอิตาลี50063020
Massa Fermanaแคว้นมาร์เกอิตาลี54463834
Serviglianoแคว้นมาร์เกอิตาลี1,43163029