Mestre
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่63 ตร.กม.
ประชากร159,944 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย78,004 (48.8%)
ประชากรหญิง81,940 (51.2%)
อายุมัธยฐาน43.9
รหัสไปรษณีย์30013, 30170, 30171 (5 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(8) รหัสไปรษณีย์ ใน Mestre, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
30013Mestreแคว้นเวเนโต13,37253.5 ตร.กม.
30170Mestreแคว้นเวเนโต
30171Mestreแคว้นเวเนโต13,2391.531 ตร.กม.
30172Mestreแคว้นเวเนโต13,0682.231 ตร.กม.
30173Mestreแคว้นเวเนโต50,55376.4 ตร.กม.
30174Mestreแคว้นเวเนโต66,27838.7 ตร.กม.
30175Mestreแคว้นเวเนโต24,52420.8 ตร.กม.
30176Margheraแคว้นเวเนโต2,40016.9 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Mestre, แคว้นเวเนโต

ประชากร159,944
ความหนาแน่นของประชากร2,537 / km²
ประชากรชาย78,004 (48.8%)
ประชากรหญิง81,940 (51.2%)
อายุมัธยฐาน43.9
อายุมัธยฐานเพศชาย42.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง45
ธุรกิจใน Mestre, แคว้นเวเนโต2,087
ประชากร (1975)196,124
ประชากร (2000)172,082
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -18.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -7.1%

Mestre

Mestre (Italian pronunciation: [ˈmɛstre]) is the center and the most populated urban area of the mainland of Venice, part of the territory of the Metropolitan City of Venice, in Veneto, northern Italy. speaking, Mestre forms (together with the nearb..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Mestre